Når det nærmer seg ferdigstilling av Jordal er det uenighet om arealdisposisjon. Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter/Kultur og idrettsbygg Oslo KF

- Kan bli dyrere for barn og unge å spille hockey når nye Jordal Amfi står ferdig

Kaféen i Jordal Amfi er en av de viktigste inntektskildene for breddehockey i Vålerenga. Men nå frykter breddestyret i klubben et inntektstap på 25 prosent fordi de ikke får drive kaféen alle dager.

Publisert

Med under seks måneder igjen til ferdigstillelsen av den nye storstua for Oslo-hockeyen, er det ikke alt som det stemmer. I verste fall kan det bli dyrere for unger å spille ishockey i Vålerenga, frykter klubbens breddestyre.

— Ishockey er ikke en gratis idrett å holde på med, forteller styremedlem Hege Haugen i Vålerenga hockey bredde.

— Kan bli kritisk for breddeidrett

Breddestyret i Vålerenga hockey har beregnet en inntektssvikt på 25 prosent dersom de ikke får holde kaféen åpen alle dager det er aktiviteter i nye Jordal Amfi. Det kan igjen føre til økte treningsavgifter for spillerne og deres foresatte.

— Dette kan bli helt kritisk for breddeidretten, sier Hege Haugen til VårtOslo.

Hege Haugen og Albert Collett er bekymret for breddeidretten på nye Jordal Amfi. Foto: André Kjernsli

Under byggeperioden har ikke Vålerenga hockey bredde hatt inntekter fra kafédrift annet enn fra ungdomshallen ved siden av Jordal Amfi. Og treningsavgiftene ble derfor økt midlertidig.

— Men vi ønsket er å sette treningsavgiften ned igjen etter at vi kommer på plass i den nye hallen, sier styremedlemmet i Vålerenga hockey bredde.

I nye Jordal Amfi blir kaféen, som er breddeavdelingens viktigste inntekt ikke tilgjengelig når det er annen aktivitet i hallen. Det vil si at når andre leier ishallen er kaféen inkludert i leien. I praksis betyr dette hver hjemmekamp Vålerenga elite spiller, samt andre arrangementer der hallen leies ut.

— Synd for rekruttering til hockey

— Ishockey er ikke en gratis idrett å holde på med. Treningsavgifter på 5.000-10.000 kroner i året er ikke uvanlig. I tillegg kommer alt utstyret man trenger. Ishockeyen ble tradisjonelt sett spilt av arbeiderklassen, men slik er det ikke nødvendigvis lenger, sier Haugen.

— Nå frykter vi at flere ikke tar seg råd til dette. Det er synd for rekrutteringen til sporten, men mest av alt trist for de som ikke får begynt å spille ishockey, sier hun.

Nye Jordal skal etter planen stå ferdig i god tid før ishockeysesongen starter høsten 2020. Foto: André Kjernsli

Men det er ikke bare lavere inntekter fra kafédrift som bekymrer styret i Vålerenga hockey bredde. Styreleder Albert Collett er ikke fornøyd med arealplanleggingen i nye Jordal Amfi, som både skal huse Vålerengas elitelag og breddehockey for barn og unge.

— Vålerenga ishockey bredde samarbeider godt med Vålerenga elite. Men det er arealplanlegging og breddens behov som er fullstendig glemt i prosessen og nå i ferdigstillelsen av nye Jordal, sier Collett.

— Nye Jordal Amfi underdimensjonert

— Det er opplagt at behovene ikke blir dekket. Det er manglende boder til drift, tørkemuligheter og tilgang til kaféen. Vi har meldt inn vår bekymring til kommunens foretak, Kultur- og Idrettssbygg, og til bymiljøetaten i flere år, forteller styrelederen.

Da Oslo bystyre vedtok å bygge om Jordal Amfi var det en forutsetning at ishallen skulle komme breddehockey for barn og unge til gode. Men styret for breddehockey i Vålerenga hevder de i flere år har advart mot for dårlig arealplanlegging i nye Jordal Amfi.

— Slik hallen er blitt bygget og arealplanleggingen blitt gjennomført, har ikke kommunen tatt hensyn til breddeidrettens behov. Nye Jordal Amfi er underdimensjonert og utenomsportslige fasiliteter er for små, mener styreleder Albert Collett.

Vålerenga ishockey bredde representerer cirka 20 forskjellige aldersbestemte lag for unge utøvere. I tillegg er det flere andre idrettsslag som skal disponere nye Jordal Amfi. Det er planlagt aktivitet fra klokken 07 til 22 hver dag. Og ishockey er en idrett som vokser, særlig blant jenter.

— VIF bredde og elite invitert på befaring

— For at Jordal Amfi skal bli klar til bruk høsten 2020 må vi komme til en enighet ganske raskt. Vi har sendt ut forslag til både bredde og elite, og bedt om innspill, sier seksjonssjef i bymiljøetatens idrettsavdeling, Karina Løwe-Samuelsen.

Bymiljøetatens Karina Løwe-Samuelsen foran nye Jordal Amfi. Foto: Bymiljøetaten Oslo Kommune

— Det viktig for oss at vi legger best mulig til rette for flest mulig og legger til rette ut ifra det arealet vi har til disposisjon, sier Løwe-Samuelsen.

— Målet er at detaljene i omdisponeringen skal avklares på befaringen til Kultur- og idrettsbygg, hvor blant annet VIF elite og VIF bredde blir invitert. Vi håper å få gjennomført befaringen i løpet av måneden, fortsetter seksjonssjefen i bymiljøetatens idrettsavdeling.

— VIF bredde sier at de flere ganger har sendt inn tilbakemelding på såkalte optimaliseringsløsninger av arealene, men har ikke mottatt tilbakemeldinger fra bymiljøetaten. Stemmer dette?

— Vi har hatt en løpende dialog med både VIF bredde og VIF elite. Bymiljøetatens siste utspill med forslag til løsning ble sendt i en epost 21. januar i år. Den har vi ikke mottatt innspill på, sier Karina Løwe-Samuelsen

— Når det gjelder saken om kaféen oppfordrer jeg breddeavdelingen til å ta kontakt med oss vedrørende dette slik at vi kan kan se på innspill. Vi er som sagt opptatt av å legge best mulig til rette utfra det arealet vi har til disposisjon, avslutter hun.

Nye Jordal Amfi skal etter planen stå klar i løpet av juni 2020.

Powered by Labrador CMS