Sportsklubben Sterling har skapt mange gode tilbud til ungdom i indre by. Ny skal fem millioner i bevilgninger fra byrådet skape andre gode tilbud. Illustrastrasjonsfoto: Sterling

En overraskende ekstrapott kan komme ungdom på Tøyen og Grønland til gode

Områdeløftene Tøyen og Grønland får helt uventet fem millioner ekstra. � Nå håper jeg vi kan gi ungdom i bydelen et enda bedre fritids- og aktivitetstilbud.

Publisert

Fram til i dag har byrådets satsing på gratis kjernetid i aktivitetsskolen i indre by vært tatt fra bevilgningene til det tidligere Tøyenløftet. Fra neste år er ordningen med gratis kjernetid utvidet til å gjelde hele byen, og finansieringen flyttes til skolebudsjettet.

De fem millionene som var øremerket til aktivitetsskolen på Tøyen og Grønland står dermed ubenyttet og kan brukes til andre tiltak i Oslo indre øst.

— Vi er veldig glade for at ordningen med gratis heldagsplass i aktivitetskolen nå blir tilbudt over hele byen. Vi også veldig fornøyde med at vi får frigitt fem millioner vi kan bruke til andre tiltak for å løfte indre by, sier gruppeleder for Sosialistisk Venstreparti i bystyret, Sunniva Holmås Eidsvoll, til VårtOslo.

Vil øke satsingen på "glemte" grupper

SV-politikeren ser for seg at pengene vil kunne brukes til å utarbeide og sette i gang tiltak for grupper som tidligere har falt litt utenfor prosjektet.

Gruppeleder for SV i bystyret, Sunniva Holmås Eidsvoll, er glad for at beboerne i indre Oslo øst nå får fem millioner ekstra til nærmiljøtiltak. Foto: Christian Boger

— Jeg ser for meg tiltak som skaper flere tilbud til eldre ungdommer i området. Det gjøres mye bra arbeid i dag, ikke minst fra klubber som Sterling og Tøyen Sportsklubb, mener hun.

Et annet tiltak Holmås Eidsvoll gjerne skulle sett, er mer midler til ungdomsklubber i bydelen.

— De litt eldre ungdommene har gjerne følt at de ikke var ordentlig inkludert. Det har vi nå en gyllen mulighet til å gjøre noe med, påpeker Holmås Eidsvoll.

Håper på et mer spisset tilbud

Styremedlem i Tøyeninitiativet og Tøyen-aktivist, Helge Renå, er svært godt fornøyd og håper på et bedre og mer spisset tilbud til bydelens unge.

Tøyen-aktivist Helge Renå håper de friske midlene vil kunne være med å tilby ungdom i bydelen mer spissede fritidstilbud. Foto: Privat

— I dag ser vi at tilbudene til ungdom ofte kan favne for vidt. Med disse midlene, håper jeg tjenestene blir spisset. Det er stor forskjell på hva for eksempel en 16-åring og en 26-åring trenger. Derfor er det viktig at vi når ut til alle med tilbudene, understreker han.

Han håper noen av de nye midlene også kan brukes til den populære ordningen med å tilby ungdom i bydelen sommerjobb.

— Vi hører ofte at det er veldig vanskelig for de unge å komme ut i arbeidslivet. Vi hører også at de som har jobbet er veldig godt fornøyde. Derfor håper jeg vi kan utvikle dette videre, sier Renå.

Skal høre på bydelens ønsker

De frigjorte midlene og bruken av disse lokalt blir administrert av byrådet. Men det er lokalpolitikerne i bydelsutvalget og programplanen i bydelen som innstiller og kommer med en ønskeliste på hvilke tiltak som bør settes ut i livet.

Powered by Labrador CMS