Motzfeldtsgate 1 kan bli til studentboliger, om eieren får gjennomslag for å omregulere bygget.

I denne gården i rød støysone på Grønland kan det komme 72 studentboliger

Bygget i Motzfeldts gate 1 er beliggende i rød støysone, men utbyggeren mener det ikke er så støyende i området som det kan virke som.

Publisert

Torshov Holding, eid av Martin Aune Hesle, har bedt om et møte med plan- og bygningsetaten for å drøfte planene for Motzfeldts gate 1. Bygget rommer i dag kontorer og undervisningslokaler fra andre til sjette etasje, samt næringslokaler og forretninger i første etasje, ifølge Estate nyheter.

– Vi ønsker å se på muligheten for å etablere studentboliger i andre til syvende etasje. Bygningen ligger i en rolig enveiskjørt sidegate, men samtidig i umiddelbar nærhet til flere utdanningsinstitusjoner og kollektivknutepunkt. Vi anser derfor formålet studentboliger som godt egnet til bygningen, skriver arkitektselskapet Aksetøy Arkitektur i henvendelsen til plan- og bygningsetaten.

I rød sone

Torshov Holding skisserer 72 studentleiligheter, som varierer i størrelse mellom 11 og 26 kvadratmeter. Leilighetene får tilgang på lager, vaskeri og sykkelparkering i kjelleren, samt felles oppholdsareal og treningsrom i første etasje.

I tillegg ønskes det etablert en takterrasse på taket. I første etasje beholdes to næringslokaler.

Bygningen ligger i rød støysone, og etableringen av studentleiligheter vil derfor kreve dispensasjon fra kommuneplanen.

– Vi vil bemerke at tiltaket ligger i en enveiskjørt boliggate, hvor forretningene i første etasje holder stengt på kveldstid. Det er også gjennomført trafikkreduserende tiltak i området den siste tiden, påpeker Aksetøy Arkitektur.

Powered by Labrador CMS