DEBATT

«Hvilke barn vil Høyre utestenge fra AKS?», spør kronikkforfatterne som begge stiller på Arbeiderpartiets liste under høstens valg.

«Enten går Oslo tilbake til å være en delt by, eller så får Oslo fortsette å utvikle seg»

I dag er det rekordmange barn som får muligheten til å leke og lære på aktivitetsskolen etter skoletid. Hvis Høyre vinner Oslovalget, er vi redde for at barna som trenger det mest, blir stengt ute fra et utrolig viktig fellesskap.

Publisert

Da Ap-byrådet tok over i 2015, var AKS-deltakelsen i Oslo blant de laveste i landet. På Furuset var det så lavt som 33 prosent av barn som dro på AKS. På andre siden av byen, på Ullern, var deltakelsen på 95 prosent. Forskjellene i byen vår etter 18 år med Høyre-byråd var enorme. Nettopp derfor var et av Arbeiderpartiets viktigste løfter før valget i 2015, at AKS skulle bli gratis. I dag går 90 prosent av barna i Oslo på AKS, og familier sparer 100.000 kroner per barn.

Arbeiderpartiet har jobbet hardt for at forskjellene mellom barn i Oslo skal bli mindre, det har resultatene vist. Furuset har gått fra kun 33 prosents deltakelse på AKS, til å nå ha hele 96 prosent etter at Arbeiderpartiet gjorde det gratis. Ingen barn må lenger ta farvel med venner etter skoletid, på grunn av tykkelsen på foreldrenes lommebok. Nå kan alle barn gå sammen fra skolen til AKS, og fortsette læringen og fellesskapet der sammen. 

Mens Arbeiderpartiet de siste åtte årene har jobbet med å rydde opp etter Høyre, vil Høyre ta flere steg tilbake og innføre behovsprøving av AKS. Igjen vil de øke forskjellene og frata flere barn dette fellesskapet, ved å sette et tak på hvem som får gratis AKS. Høyres alternativ går ut på at familier som trenger AKS aller mest, må tigge om å få tilbudet. For gang på gang når det gjelder sosial politikk, vil Høyre dra stigen opp etter seg, og la familier med dårlig råd stå helt alene.

Våre barn fortjener en arena som AKS hvor de kan leke og lære med hverandre, og derfor bør det være en universell ordning. Å behovsprøve er stigmatiserende overfor familier med dårlig råd, og sjansen blir høyere for at flere vanskeligstilte familier enkelt faller utenfor ordningen. En såpass viktig ordning kan ikke bare være for de som har råd, den bør være for alle.

Når det også er dyrtid, hvor mange familier har vanskeligheter med å få endene til å møtes, kan ikke svaret være et Høyre som vil kutte i velferden. Når de til høsten går til valg på å fjerne eiendomsskatten på den ene siden, lurer vi inderlig på hva de vil kutte på den andre siden. Risikoen for at barn i Oslo vil bli fratatt muligheten til å gå på AKS og andre gratis tilbud er høy. Vi er redde for at Høyre går tilbake til oppskriften de hadde de 18 årene de styrte Oslo, som økte forskjellene mellom barn og familier.

Hvilke muligheter barna i byen vår skal ha, står og faller på valgresultatene til høsten. Enten går Oslo tilbake til å være en delt by, eller så får Oslo fortsette å utvikle seg til en by for alle, uavhengig sosioøkonomisk bakgrunn. For Arbeiderpartiet skal ikke størrelsen på foreldrenes lommebok avgjøre barnas muligheter og fremtid. Barnas fremtid er vårt felles ansvar, og dette ansvaret vil Arbeiderpartiet fortsette å ha. Det betyr noe hvem som styrer Oslo!

Powered by Labrador CMS