Bymiljøet langs Grønland fikk en kraftig oppgradering gjennom sommerens prøveprosjekt med stenging av biltrafikken i gata.

Til sommeren skal parkeringsplasser bort og det frodige bylivet inn i disse bygatene

I år som i fjor skal Gata Grønland delvis stenges for biltrafikk i løpet av sommeren. Men nå skal også tre andre gater bli midlertidige bylivsgater, og kommunen er allerede i gang med forprosjektet. — Nå gleder jeg meg skikkelig til sommeren og kunne åpne opp flere bylivsgater for folk, sier byråd for byutvikling Hanna Marcussen.

Publisert

I fjor ble Gata Grønland delvis stengt for biltrafikk, utstyrt med sittegrupper, planter, uteservering og lekeapparater. I sommer skal prøvestengingen igjen iverksettes, sammen med tre andre gater.

Det er Gata Grønland, Torshovgata, Søndre gate og Ankerbrua som vil bli stengt i denne perioden. I tillegg skal det arbeides med å gjøre Kirkegata til en permanent gågate. Her skal parkeringsplasser ut og bylivet inn, og hele prosjektet har en prislapp på 50 millioner kroner.

Markveiens fremtid er permanent gang- og sykkelprioritert gate

— Nå gleder jeg meg skikkelig til sommeren og kunne åpne opp flere bylivsgater for folk, skriver byråd for byutvikling Hanna Marcussen på Facebook.

Kommunen jobber nå med et forprosjekt med regulering for gateopprustning av Markveien, fra Grüners gate til Søndre gate, Torggata/ Ankerbrua frem til Hausmannsgate og Søndre gate. Gaten skal gjøres om til en gang- og sykkelprioritert gate.

Byråd for byutvikling Hanna Marcussen gleder seg til å kunne åpne opp flere gater for folk til sommeren.

Kjøremønsteret skal tilpasses slik at trafikken reduseres til et minimum, fortauet skal gjøres bredere, og gateparkeringen vil fjernes for å gi bedre fremkommelighet.

— Ved å gjøre Ankerbrua og Søndre gate til bylivsgater får vi testet ut hvilke løsninger som kan fungere for området før vi går i gang med det permanente arbeidet med å gjøre Markveien til en gang- og sykkelprioritert gate, skriver Marcussen videre.

Gata Grønland prøvestenges som et langvarig tiltak

Forprosjektet gjelder Markveien fra Grüners gate og ned til Søndre gate, med mål om å også inkludere Ankerbrua og Søndre gate.

Bymiljøetaten har gjennomført en spørreundersøkelse og hatt møter med de som bor i og bruker gaten, deriblant Grünerløkka seniorsenter, Grünerløkka kultur- og næringsforening, Akersløkka barnehage, Norges handikapforbund og Blindeforbundet.

Gata Grønland i fjor sommer. Til sommeren blir det igjen forbudt for gjennomkjøring fra Grønlandsleiret.

I fjor var ikke alle like fornøyde med stengingen av Gata Grønland, ettersom bilene som før kjørte gjennom Gata Grønland istedet kjørte gjennom andre gater i nærheten.

Marcussen mener tiltaket om å legge til rette for grønt, fotgjengere, syklister, uteservering, sitteplasser og byliv i gata Grønland var en sukses, og at det i år skal testes som et mer langvarig tiltak.

Powered by Labrador CMS