Oslo brann- og redningsetats båt på vei mot badstuebåten der badstugjester og føreren reddet to personer som satt i en Tesla som havnet i vannet ved Vippetangen i februar.

Oslo mister ambulansebåten: – Beredskapen vil bli dårligere enn tilfellet er i dag

Oslo kommune mister sin ambulansebåt når Oslo universitetssykehus (OUS) ikke fornyer samarbeidet om brannbåten "Redningen". Byrådet frykter dårligere beredskap i Oslofjorden.

Publisert

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid mellom kommunen og sykehuset. Vi bruker felles ressurser på en viktig bit av beredskapen i Oslo. Det er synd at Oslo universitetssykehus ikke ønsker å fortsette det samarbeidet, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) til NRK.

"Redningen" til kai

"Redningen" ligger til kai på Vippetangen. Brannbåten, som har vært i drift siden 2008, har fungert som både brann- og ambulansebåt med en fullt utstyrt sykelugar.

Oslo kommune ønsket å kjøpe en ny kombinert brann- og sykebåt og ba sykehuset om å forlenge avtalen og spleise på båten. Men OUS takket nei.

I juni ba Korkunc og miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea (V) sykehuset om å tenke seg om en ekstra gang, og understreket behovet for effektiv bruk av kommunens og samfunnets ressurser.

Ikke lenger behov for ambulansebåt

Klinikkleder Steinar Olsen ved prehospital klinikk i OUS forklarer at behovet for en ambulansebåt har endret seg etter at Nesodden ble overført til Akershus universitetssykehus (Ahus).

En båt fra Oslo Brann- og redningsetat litt nord for Oscarsborg sommeren 2018. Store mannskaper søkte etter funn av en tom seilbåt.

– Da er det mer hensiktsmessig å kjøre dem i bil, eventuelt fly dem i helikopter hvis det haster, sier Olsen til NRK.

Beredskapen svekkes

Oslos brannsjef, Jon Myroldhaug, bekrefter at antall oppdrag har gått ned, men påpeker at brannbåten fortsatt rykker ut som ambulanse rundt 35 ganger i året.

– Jeg tror nok vi jevnt over er raskest, sier Myroldhaug.

Brannsjefen sier at de er forberedt på å yte helsehjelp også i framtiden, men at OUS ikke kan regne med å bruke brannbåten som før.

Helsebyråd Korkunc uttrykker bekymring for helseberedskapen i indre Oslofjord.

– Jeg forventer at OUS gjør det de kan for at den ikke blir svekket. Men det er klart jeg er noe bekymret for helseberedskapen. Den vil bli dårligere enn tilfellet er i dag, sier Korkunc.

En båt fra Oslo brann- og redningsetat ved en ferge som kjørte i den offentlige brygga på Hovedøya sommeren 2019.

Alternativer til ambulansebåten

OUS fastholder at befolkningen ikke skal være urolig for manglende helsehjelp.

– Ved behov for øyeblikkelig hjelp har vi to helikoptre på Lørenskog. Vi har et redningshelikopter, og vi har avtale med Redningsselskapet, Røde Kors og med brannvesenet og politiet rundt Oslofjorden, sier Olsen.

Røde Kors forteller VårtOslo at de ikke har noen større fartøy i indre Oslofjord. – Det nærmeste større redningsfartøyet vi har som kan frakte liggende pasienter på en forsvarlig måte ligger nede ved Tjøme, sier beredskapsleder i Norges Røde Kors, Anders Thorheim.

– Ellers har vi jo mindre sjøgående fartøy i Indre Oslofjord, men de er ikke en substitutt for en ambulansebåt, det er de ikke, forteller Thorheim.

Anders Thorheim, beredskapsleder i Norges Røde Kors.

Kan skalere opp

Beredskapslederen sier at det stemmer at Røde Kors har et godt samarbeid med OUS, først og fremst med Røde Kors sine beredskapsambulanser som støtter OUS, og andre kapasiteter som styrker den prehospitale beredskapen i Oslo ved behov. Men at dette samarbeidet da primært gjelder på land. 

Thorheim sier at Røde Kors ikke ønsker å ha en mening om hvor forsvarlig det er å ikke ha en ambulansebåt lenger.

– Det som er viktig er å se alle kapasitetene og ressursene under ett, og det opplever vi at OUS gjør. Når det virkelig haster så har man muligheten til å skalere opp hvis det skulle være nødvendig, slik OUS påpeker, sier han.

– Totalt sett ser vi at en rekke ulike instanser jobber for samme mål, og det er å ha god helseberedskap og god prehospital beredskap i Oslo, sier Thorheim.

– Burde kjent sin besøkelsestid

Korkunc gjør det klart at Oslo kommune nå bestiller en ren brannbåt.

– Det er synd, for vi trenger mer samarbeid mellom sykehus og kommune, ikke mindre. Her burde Oslo universitetssykehus kjent sin besøkelsestid, men vi tar til etterretning at vi til tross for gjentatte forsøk har fått nei, avslutter Korkunc.

Powered by Labrador CMS