I årevis har tomta i Schweigaards gate blitt brukt til bussparkering. Dette bildet er tatt i 2017. Nå vil Bane Nor ha kontor- og næringsbygg på åtte etasjer her.

I Schweigaards gate vil naboer ha park. Men Bane Nor har nå levert planer for åtte etasjers bygg

I årevis har nærområdet og lokalpolitikere kjempet for nabolagspark på busstomta i Schweigaards gate. Men Bane Nor står på sitt og har levert inn planene for et nesten 24.000 kvadratmeter stort bygg på åtte etasjer.

Publisert

Det er gått fire år siden folkemøtet der naboer møtte opp for å protestere mot Bane Nors planer om å bygge ut tomta i Schweigaards gate 35 til 51.

Nærområdet har hele tiden ønsket nabolagspark på tomta, som i årevis har vært brukte til bussparkering. Også politikere har ønsket et grøntområde der Hovinbekken åpnes opp og får renne ned mot Akerselva.

— Skuffende av utbygger

Nå har imidlertid Bane Nor Eiendom levert inn planene for et bygg på åtte etasjer og 23.800 kvadratmeter, skriver Estate.

Slik fremstiller arkitektene Bane Nors planer om nybygg på busstomta i Schweigaards gate.

Det er ikke bare nabolaget som i flere år har vært motstander av Bane Nors utbyggingsplaner. Oslo Elveforum reagerte allerede i 2017.

— Det er skuffende at utbyggeren verken vil ha vannspeil eller en åpning av Hovinbekken gjennom området, sa Are Eriksen i Oslo Elveforum.

Siden 2017 har Hovinbekken kommet opp i dagen lenger nord, blant annet ved nye Jordal Amfi og over Klosterenga. Samtidig har også bevisstheten rundt åpning av bekker, som i sin tid ble lagt i rør under byen, blitt mye større.

Beboerforeninger protesterte

Åpning av vassdragene bidrar blant annet til at Oslo takler problemer med overvann ved styrtregn bedre.

Bane Nors forslag til nybygg i Schweigaards gate 35 til 51 innebærer ingen åpning av Hovinbekken. I planene skal ikke fasaden og hovedbygget til naboen - verneverdige Schweigaards gate 51 - berøres. Men Bane nor foreslår å rive et bygg i bakgården til 51.

Verneverdige Schweigaards gate 51 (til v.) og busstomta (til h.) der Bane Nor vil bygge sitt nye bygg, mens nærområdet ønsker nabolagspark.

Både Gamlebyen beboerforening og Grønland beboerforening har også tidligere protestert mot Bane Nors utbygging av den såkalte busstomta. Begge beboerforeningene påpekte den gang at planene om 15.000 kvadratmeters bygg var for voldsomt.

I det nåværende planforslaget er bygningsmassen økt med nesten 9.000 kvadratmeter i forhold til det de to beboerforeningene protesterte mot i 2017.

— Vil løfte kvaliteten i Schweigaards gate

— Sammen med nye aktiviteter i Landbrukskvartalet og handelskonsentrasjonen i krysset ved Oslo gate vil det planlagte prosjektet bidra til å løfte kvaliteten i denne delen av Schweigaards gate, skriver fagkyndig Kristin Jarmund Arkitekter ifølge Estate i planforslaget.

— Fremtidig gatesnitt er ikke avklart, men planforslaget sørger for at det er mulig å legge om å utvide fortauet tilpasset ønsket opparbeidelse, mener arkitektene.

Bane Nor Eiendoms planer er nå tilgjengelig via plan- og bygningsetatens saksinnsyn. Du kan se alle dokumenter i saken HER.

Powered by Labrador CMS