Plastrusken fant ikke bare plast i Akerselva. Foto: Rusken

I dag nesten druknet plastrusken i Akerselva-plast

Publisert

Ved siden av plastposer og plastemballasje fant de en verktøykasse, en ovn, noen gryter, og litt av hvert annet skrot og skrap.

Finn annen emballasje enn plast. Ikke kast fra deg plastposer ute, ikke kast q-tips i toalettet, lever all plast til resirkulering.

— Det er viktig å få fram i folks bevissthet at plast som kastes eller faller i vannet ikke blir borte, men fortsetter å forurense miljøet, sa Lan Marie Nguyen Berg da Rusken startet sitt nye prosjekt plastrusken i Akerselva ved Vulkan på onsdag.

Plastrusken ønsker å samle, sortere og telle opp plastavfall som hentes opp fra Akerselva i løpet av aksjonsdagen. Dette blir utgangspunktet for tallmateriale og statistikk som skal offentliggjøres for Oslos innbyggere.

Målet er å øke bevisstheten hos Oslos borgere om mengden plastavfall i Akerselva, og hva slags konsekvenser dette gir for plante-, dyre- og menneskeliv. Plastrusken er en forlengelse av elverusken, som i flere sesonger fjernet skrot og søppel fra Akerselva.

Ikke en kunstinstallasjon, men søppel fra dagens Akerselva-aksjon. Foto: Elisabeth Tobiassen Faane / Rusken

Vil ha en holdningsendring også hos næringslivet

— Vi må få fram en holdningsendring hos folk, og det er viktig å få med næringslivet på dette. Vi ønsker at næringslivet ser på andre muligheter for emballasje enn plast.  Kommunen vil legge til rette for at det skal være en god infrastruktur på hvor vi kan kvitte oss med plast, for vi skal ikke kaste plasten på gata, i elva, eller hvor det måtte være, sa ruskengeneral Jan Hauger

— Når vi dykker i Oslofjorden finner vi mange glassflasker, men ikke så mange plastflasker. Det betyr ikke at plastflaskene er borte, men at plastflaskene flyter ut på havet, eller driver i land på en eller annen strand, sa dykker Mikkel Stokke.

Leder for Oslo Elveforum, Per Østvold nevnte at de støttet ruskens og bymiljøetatens  opprydding fullt ut. Østvold var også bekymret for forurensning som fant veien til elva via regn og smeltevann. For eksempel gummigranulat fra byens kunstgressbaner.

Mer enn nok av skrot og søppel

Dykkere fra Oslostudentenes idrettsklubb (OSI) dykkergruppe dykket, og fjernet det de så av forurensende gjenstander fra elva. Dessverre var det mer enn nok å ta av på bunnen av elva:

Det mest overraskende funnet var likevel 300 kroner i sedler. Passende nok hadde 200-seddelen torskemotiv.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg og dykker Mikkel Stokke med en 200-seddel dykkerne fant i elva. Foto: Anders Høilund

Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA) stilte med anleggsassistent Magnus Nilsson og deres Akerselva-lag. Det er disse folkene som hvert år setter ut laks og sjøørretyngel på egnede steder i elva, og som gjennom året holder oppsyn for å beskytte elva mot tjuvfiske og annen miljøkriminalitet. OFA-laget ryddet langs bredden og i fisketrappa ved Nedre Foss.

Rusken vil ha et bilde av omfanget

All forurensning og søppel som ble funnet ble tatt vare på og registrert, for å gi et bilde av omfanget og mengde.

Foto: Anders Høilund

Forskere ved Havforskningsinstituttet i Bergen fant i vinter en hval, død av plast den hadde spist, og nesten all sjøfugl har plast i maven. Plast kjenner ingen landegrenser, og mye av den havner etterhvert i havet.

Plast har den egenskapen at den ikke brytes ned i naturen, men deles opp i små partikler som tas opp i næringskjeden. Større plastbiter blir spist av sjøpattedyr og fugler, mens mikroplasten havner i fisk og skalldyr gjennom hva de spiser.

Powered by Labrador CMS