Frognerhjemmet ligger stille og tilbaketrukket på Schafteløkken. Men Oslo kommune vil ikke kjøpe plasser fordi sykehjemmet ikke tilfredstiller moderne krav. Foto: Arnsten Linstad

— Trist at Frognerhjemmet legges ned, men det er forståelig, sier pårørende

Oslos tredje mest populære sykehjem. Det var fasiten for Frognerhjemmet da brukerundersøkelsen for alle sykehjem i Oslo ble offentliggjort i fjor. Men nå stenges dørene før nyttår, og beboerne flyttes til andre sykehjem.

Publisert

— Det er fryktelig leit og trist. Personalet ved Frognerhjemmet er helt fantastiske, og det er klart beboere er knyttet til sykehjemmet, sier pårørende Carl Christian Blich til VårtOslo.

Blichs 87 år gamle mor er en av beboerne som trives ved Frognerhjemmet, men nå må hun flytte innen nyttår.

� Det er trist, men jeg forstår hvorfor Frognerhjemmet legges ned, sier pårørende Carl Christian Blich. Foto: Oslo kommne/Sturlason

— Vi ble informert om nedleggelsen for kort tid siden, og det er selvfølgelig ikke noe hyggelig. Men når det er sagt, så har jeg faktisk forståelse for at Oslo kommune og sykehjemsetaten ikke kan fornye avtalen. Frognerhjemmet er i så dårlig forfatning at fremtidens sykehjemsbeboere ikke kan bo der, sier Blich.

Mangler bad og toalett på rommene

Frognerhjemmet drives av en stiftelse utgått fra Frogner menighet, og er et sykehjem drevet på ideell basis. Institusjonen har ikke bad og toalett tilknyttet hvert enkelt rom. I tillegg har ikke sykehjemmet tilfredstillende overrislingsanlegg eller ventilasjon. Dermed er det kommunens anbudskriterier som stanser driften av sykehjemmet. Frognerhjemmet er rett og slett ikke moderne nok til å kunne delta i kampen om å selge sykehjemsplasser til Oslo kommune.

— Vi mener sykehjemmet likevel burde fortsette å eksistere. Det bør ikke være et ufravikelig krav at alle rom ved sykehjemmet må ha eget bad og toalett. Her bør man finne løsninger som gjør at en ideell aktør kan fortsette å drive et svært populært og godt sykehjem, sier nestleder i Frogner bydelsutvalg, Carl-Henrik Bastiansen (H).

Carl Henrik Bastiansen (H) er nestleder i Frogner bydelsutvalg. Foto: Oslo kommune/Sturlason

— Men nå ser det ut til at dere ikke får det ønsket oppfylt. Hvordan bør en avvikling skje?

— Nå håper vi jo at det finnes løsninger som kan redde Frognerhjemmet fra en nedleggelse. Men dersom det likevel blir lagt ned, så må avviklingen være styrt slik at dagens beboere slipper å flytte, og kan bli boende ut sin tid, sier Bastiansen til VårtOslo.

Fornøyde beboere i brukerundersøkelse

Frognerhjemmet skåret svært høyt da kommunens sykehjemsetat la frem resultatene fra sin brukerundersøkelse i fjor. Da var sykehjemmet det tredje mest populære i hele Oslo. Tall fra sykehjemsetaten viser også at gjennomsnittlig botid på sykehjem i Oslo er rundt to år. Det betyr med andre ord at en styrt avvikling ikke trenger å ta veldig mange år.

— Jeg kunne jo som tidligere bystyrerepresentant for Høyre kastet meg over det rødgrønne byrådet og sagt at nedleggelse av Frognerhjemmet er helt feil. Men jeg ser at det er et gammelt sykehjem, som ikke tilfredstiller dagens krav, sier pårørende Carl Christian Blich.

Frognerhjemmet drives av en stiftelse utgått fra Frogner menighet. Sykehjemmet ligger på idylliske Schafteløkken midt på Frogner. Foto: Arnsten Linstad

— Det er leit for min 87 år gamle mor og andre beboere å måtte flytte. Og dette er leit for oss pårørende som er fornøyd med det flotte personalet ved Frognerhjemmet. Men det som er viktig nå, er at dette ikke blir en reprise på skandalenedleggelsen av St. Hallvardhjemmet. Her må byrådet sørge for at nedleggelsen skjer på en skikkelig måte, avslutter Blich.

Redningsaksjon satt i gang

På Facebook er det nå opprettet en egen gruppe som heter "Bevar Frognerhjemmet - nei til nedleggelse!". Tirsdag kveld hadde gruppen drøyt 280 medlemmer. Samtidig er det satt i gang en underskriftskampanje for å nå 300 underskrifter til et såkalt innbyggerinitiativ i Oslo bystyre. Et slikt initiativ betyr at vanlige folk kan få behandlet forslag av Oslos fremste tillitsvalgte. Målet med initiativet er å få bystyreflertallet til å stanse nedleggelse av Frognerhjemmet.

Frognerhjemmet tilfredstiller ikke Oslo kommunes krav til sykehjem. Blant annet mangler det bad og toalett direkte knyttet til hvert enkelt beboers rom. Foto: Arnsten Linstad

— Jeg har undertegnet innbyggerinitiativet fordi jeg mener saken er for viktig til at den blir avgjort på administrativt nivå i sykehjemsetaten. Frognerhjemmet er så viktig for så mange at saken må løftes opp til politisk behandling i bystyret, sier Høyres nestleder i Frogner bydelsutvalg, Carl-Henrik Bastiansen.

Frp støtter redningsaksjonen

— Selv om Frognerhjemmet mangler bad tilknyttet hver enkelt beboers rom, så viser brukerundersøkelsen fra 2016 at beboere og pårørende er fornøyd. Frp støtter Høyre i at denne nedleggelsen skjer for raskt, sier bystyrerepresentant Aina Stenersen (Frp).

Frp-politikeren skal onsdag besøke Eugene Hanssens eldrehjem i bydel St.Hanshaugen. Denne institusjonen er også truet av nedleggelse fordi eldrehjemmet ikke oppfyller kavlitetskravene satt av Oslo kommune.

— Også ved Eugene Hanssens eldrehjem er beboere og pårørende opprørt fordi de trolig må flytte, forteller Stenersen.

Powered by Labrador CMS