Over 20 skoler og barnehager bli berørt i det første streikeuttaket til Unio dersom partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune ikke kommer til enighet innen fristen.
Over 20 skoler og barnehager bli berørt i det første streikeuttaket til Unio dersom partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune ikke kommer til enighet innen fristen.

700 kommuneansatte tas ut i streik hvis det blir brudd i Oslo

Arbeidstakerorganisasjonen Unio varsler at de vil ta ut nesten 650 medlemmer i streik dersom partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune ikke blir enige i meklingen.

Publisert

30. april ble det kjent at det var brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune, og at oppgjøret går videre til Riksmekleren. Meklingen starter neste uke, med frist til å bli enige 26. mai klokken 24.

Dersom ikke partene kommer til enighet innen meklingsfristen, blir det streik fra 27. mai i Oslo kommune. Nå melder flere arbeidstakerorganisasjoner om plassfratredelse, blant dem Unio , Delta og YS.

Bare Unio Unio tar ut 647 medlemmer i streik. I det første uttaket vil det hovedsakelig være medlemmer som jobber i bydel Vestre Aker som blir tatt ut. Da vil blant annet over 20 skoler og barnehager bli berørt.

— Må komme noe helt annet på bordet

— Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer, noe som ikke er akseptabelt. Det må komme noe helt annet på bordet om dette skal komme i havn, sier Unios forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen.

Hun sier at det er i Oslo kommunes egen interesse at det kommer et løft for kommunenes høytutdannede.

— Det er nå så store rekrutteringsutfordringer at Oslos innbyggere ikke får de velferdstjenestene de kan forvente, sier forhandlingslederen og mener kommunen ikke har klart å rekruttere og beholde yrkesgrupper med høyere utdanning.

— Derfor må lønnsutviklingen for de med høyest utdanning i kommunen ligge over industriens ramme. Først da vil Oslo kommune klare å beholde, mobilisere og rekruttere, sier Skjefstad Andersen.

— Svekket kjøpekraft er uakseptabelt

Delta meldte onsdag plassfratredelse for 39 medlemmer, primært tilknyttet utdanningsetaten og bystyrets sekretariat.

I tillegg sendte YS-K Oslo plassfratredelse for øvrige medlemmer i YS-K Oslo. I alt tas det ut 53 medlemmer fra forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet. Her er medlemmene tilknyttet utdanningsetaten, bymiljøetaten og bystyrets sekretariat.

Leder for Delta Oslo og forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad, sier offentlig sektor har stått i front for bekjempelsen av pandemien, og at det har vært et spesielt krevende år for medlemmene i Oslo kommune.

— Oslo har vært episenteret for smitten, samtidig som det har vært svært strenge smitteverntiltak over lengre tid. At våre medlemmer skal komme ut med svekket kjøpekraft er uakseptabelt, sier Bjørnstad.

Powered by Labrador CMS