Ungdomskafeen Central Park på Tøyen har blitt en suksess. Der arbeider blant annet Uzma (20), Jasmine (19) og Hooda (18). Foto: Gideon Ngala

– Café Central Park har ikke blitt helt som først tenkt, den har blitt mye bedre

Endelig har Tøyen fått en ungdomsklubb som ungdommene er stolte av og bruker. Og det beste: det er de unge selv som driver stedet.

Publisert

Tiltakene med utvidede åpningstider på fritidsklubbene er finansiert av en halv million fra bydelsutvalget samt tilskuddsmidler på to hundre tusen fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og SaLTo.

— Tilskuddet gjorde at vi kunne holde åpent flere dager. Fritidsklubben på Jordal trakk opptil 60 ungdommer på en kveld. K1-Klubben her på Tøyen har også vært veldig godt besøkt, sier Edin Krajisnik. Som teamleder for avdeling barn og unge i Bydel Gamle Oslo er han en viktig brikke for å få fritidsklubbene til å fungere.

Barnebondegården på Kampen og Friluftssentrene i Gamle Oslo har også nytt godt av midlene.

Her skal ungdommene få være uten at vi eksperter skal spørre hvordan de har det i dag, sier teamleder og sosiolog Edin Krajisnik. Line Oma og Agnes Viljugrein kan bare være enige. Foto: Gideon Ngala

Ungdomskafeen Central Park er en suksess

Spesielt blir ungdomskafeen Central Park i Kolstadgata 1 trukket fram som et vellykket prosjekt. Kafeen blir drevet av ungdom, for ungdom. Central Park har holdt åpent fem dager i uka i sommer, mot tidligere to. I høst er det planlagt utvidet kafédrift fem dager i uka fra klokka 15 til 22 pluss søndag, da det er åpent fra klokka 15 til 20.

— Dette er ungdommens sted. Her er det meningen at du kan være deg selv uten at det er noen voksen som spør deg ut om ditt og datt. I sommer har det daglig vært 30-40 ungdommer innom kafeen, sier Krajisnik.

Da kafeen gikk over til å være åpen kun to dager i uka etter sommeren, fikk ungdomsklubben en rekke fortvilte telefoner. Hva har skjedd, hvorfor er det stengt, spurte ungdommene.

Har lært av å få ansvar

— Da vi startet opp Café Central Park, hadde jeg mange tanker om hvordan det ville bli. Det har ikke blitt helt slik, det har blitt veldig mye bedre. Central Park har stor verdi, og det er stort for meg å få muligheten til å hjelpe andre ungdommer og gi dem et sted å være. Vi har fått ansvar, lært og fått erfaring i å jobbe med ungdommer, sier Ozma Hussain (20), som har vært med helt fra starten i januar i år.

— Alle vi som arbeider her er unge, og vi har skapt et godt arbeidsmiljø, hvor vi føler oss trygge og kan tulle med hverandre. Vi har også lært at åpenhet er viktig og at vi ikke alltid planlegger riktig, sier Jasmine (19).

Hooda (18) har jobbet på kafeen i fem måneder.

— Jeg syntes at Central Park var et godt tilbud og hadde lyst til å bli med. Jeg hadde ideer om prosjekter vi kunne gjennomføre og hvordan vi kunne arbeide. Jeg ringte derfor til Edin og la fram saken. Da fikk jeg sjansen til å bli med på teamet. Det er nok forskjellig å jobbe her enn på en vanlig kafé. Her har vi tid til å snakke personlig med dem som kommer innom, sier hun.

— Kjempekul satsing

— Jeg liker opplegget med ungdomskafeen. Det er rett og slett kjempekult. Bydelen skal ikke lage tilbudene for ungdom, men heller være en støttespiller, sier lederen for Bydelsutvalget (BU) i Gamle Oslo, Line Oma (AP). Meningen med et områdeløft, er å skape et varig løft. På Central Park arbeider ungdom i kafeen og gir andre ungdommer et sted å være. Det er slik vi ønsker det, mener hun.

Lokalet som tidligere visstnok så ut som avgangsterminalen på Gardermoen, minner i dag om en café. Foto: Gideon Ngala

Oma er også lei av at Tøyen nesten alltid blir omtalt i samme setning som ordene problem og fattigdom.

— Jeg blir bekymret for ungdommenes selvfølelse når de så ofte blir omtalt som fattige, og som problemer, sier Oma.

Stolt av bydelen

— Ungdommene her er ressurser. Jeg kommer fra Jordal, og tåler ikke at andre snakker ned om stedet jeg kommer fra. Jeg selv kan kritisere Jordal, men min stolthet over å komme herfra får meg til å reise stemmen når folk utenfra kritiserer bydelen min, sier bydelsutvalgsmedlem fra Arbeiderpartiet, Agnes Viljugrein (21)

Som medlem av oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomiteen var Viljugrein med på å åpne pengesekken for fritidsklubbene denne sommeren.

Ungdommene på Tøyen og på Central Park er også stolte av hvor de kommer fra. På tavlen bak disken står det, LOVE TØYEN.

— Jeg blir rørt, sier BU-leder Oma

Powered by Labrador CMS