Lokalpolitikerne Miriam Einangshaug, Stian Amadeus Antonsen og Olaf Svorstøl foran det eneste leketilbudet som er igjen på Teaterplassen på Grønland.

Barn og unges tumleplass på Teaterplassen på Grønland tatt over av stor uteservering. — Barn og unge burde vært prioritert, mener lokalpolitikere

Det som tidligere var en leke- og møteplass for nabolaget rundt Teaterplassen på Grønland har nå blitt en gigantisk uteservering. — Arbeiderpartiet burde ha prioritert barn og unge framfor næringslivet, mener Miriam Einangshaug fra MDG.

Publisert

I løpet av våren har en utvidelse av uteserveringen på Teaterplassen i Mandalls gate på nesten 100 kvadratmeter tatt over det naboene tidligere har brukt som rekreasjons- og møteplass.

Dette ble muliggjort etter at Arbeiderpartiet i bydelsutvalgets oppvekst- og nærmiljøkomite gikk sammen med de borgerlige partiene og sa ja til en utvidet uteservering for Oslo Mekaniske verksted.

— Barn og unge har allerede alt for få lekemuligheter her i bydelen. Da blir det galt å ta nok et område, som ble mye brukt av de yngre, sier lokalpolitiker for MDG, Miriam Einangshaug, til VårtOslo.

Burde ha prioritert barn og unge

Sammen med samarbeidspartiene Rødt og SV, mener Einangshaug Arbeiderpartiet har valgt næringslivets behov etter koronaepidemien, framfor barn og unge i nærområdet.

— Vi skjønner jo at næringslivet har utfordringer etter pandemien, og har ikke noe i mot at Oslo Mekaniske verksted har behov for å øke inntjeningen sin. Likevel blir det feil å bruke et slikt område til en utvidet uteservering, sier gruppeleder for SV, Stian Amadeus Antonsen.

Området har før utvidelsen blitt brukt av barn og unge i området til sykling, sparkesykling og til og med spedbarn har brukt gatetunet til å lære å gå. I dag står bare et lite klatrestativ igjen som tilbud til barn og unge i nærmiljøet.

Ikke optimalt oppvekstmiljø

Einangshaug, Antonsen og Olaf Svorstøl fra Rødt er alle enige om at utvidelsen av uteserveringen vil kunne ha negative innvirkninger på miljøet barn og unge rundt Teaterplassen vokser opp i.

Slik ser Tetaterplassen med den nye uteserveringen ut i dag.

— Det er ikke det at det behøver å bli så mye mer bråk av utvidelsen, men barn og unge bør skjermes fra å måtte vokse opp midt mellom serveringsbord hvor voksne sitter og nyter alkohol, uansett om det ti eller bare én øl de voksne tar, mener Miriam Einangshaug.

De er skuffet over samarbeidspartiet Arbeiderpartiet og deres stemmegivning for å tillate utvidelsen.

Regulert til torg og møteplass

I reguleringsplanen for området er arealet som nå opptas av uteserveringen avsatt til offentlig møteplass og torg. Det er ikke, så vidt VårtOslo har klart å bringe på det rene, blitt søkt plan- og bygningsmyndighetene om lov til å opprette den ekstra uteserveringen.

Utvidelsen på under 100 kvadratmeter, som det er søkt om, trenger ikke godkjennelse fra annet enn bydelen for å kunne bli oppført, så lenge en rekke regler fra plan- og bygningsetaten og næringsetaten overholdes. En kjapp oppgang av arealet VårtOslo foretok tirsdag ettermiddag, viser at arealet det her er snakk om nok er i overkant av de tillatte kvadratmeterne.

— Denne utvidelsen skulle slik det ser ut helt klart vært omsøkt, sier Rødt-politiker Svorstøl.

Ap: — Viktig å høre på bekymringer

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i bydelsutvalget sier til VårtOslo at hun ar forståelse for at det kan reageres på partiets standpunkt i saken Hun sier videre at det er for lokalpartiet er viktig å høre på alle bekymringer som kommer fra nærmiljøet i en sak

— Vi ble klar over problemstillingen Oslo mekaniske slet med gjennom et innlegg i bydelsutvalgets Åpen halvtime. For oss er det viktig å høre på alle bekymringer, og vi forstår at koronatiden har vært vanskelig for næringslivet Derfor falt vi ned på at vi mente at en utvidelse av uteserveringen var det riktige, forklarer hun

— Vi mener det var riktig å tillate en utvidelse av uteserveringen, ser gruppeleder for Arbeiderpartiet i bydel Gamle Oslo, Agnes Nærland Viljugrein.

Vilugrein sier også at hun mener det utvidede serveringstilbudet ikke nødvendigvis trenger å gå på bekostning av barn og unge i nærmiljøet-

— Her må alle parter sammen se hvordan en kan finne gode løsninger, påpeker Ap-politikeren.

Powered by Labrador CMS