� Jeg føler bydelens administrasjon prøver å røyke oss ut av barnehagen, sier Camilla Martin. Hun og sønnen Armand trives i den lille barnehagen i Ekebergskrenten. Foto: Vegard Velle

Utsikten barnehage i Gamle Oslo igjen truet av nedleggelse. Men foreldrene gir seg ikke uten kamp

I fjor ble den 80 år gamle barnehagen i Ekebergskrenten vedtatt nedlagt. Så ombestemte bydelspolitikerne i Gamle Oslo seg. Men nå vurderes Utsikten barnehage igjen nedlagt.

Utsikten barnehage er en litt spesiell og trivelig barnehage i Ekebergskrenten, eller Arctanderbyen, som området enda mer presist heter. I skrenten, med utsyn til store deler av byen, står en hvit trevilla, med en litt slitt, brun inngangsdør.

Utenfor står det lekeapparater: et lokomotiv og en sklie. Når du kommer inn i yttergangen på barnehagen, henger det våte votter til tørk, gjørmete vinterstøvler står oppstilt og varme jakker henger på krokene.

— Lot barnehagen forfalle

Vel innafor er det tid for mor Camilla Martin til å kle av ytterklærne på lille Armand. Så er det tid for en hade-klem – og én klem til, før Armand forsvinner inn til de andre barna. Så skal mor på jobb.

— Jeg føler bydelens administrasjon prøver å røyke oss ut av barnehagen. Da bydelspolitikerne stemte mot nedleggelsen, feiret vi alle samme: lokalpolitikere, barnehagen og foreldrene. Men i dag ser vi at administrasjonen har brukt hele året på å motarbeide vedtaket.

� Min faglige vurdering er å bruke ekstra penger i de mest utsatte områdene. Barnehager på Grønland og Tøyen er der vi trenger å styrke tilbudet, sier Gamle Oslos bydelsdirektør Tore Olsen Pran. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Camilla Martin forteller at noen fra bydelen plutselig kom og demonterte lekeapparatene, fordi de utgjorde en fare for liv og helse, men uten å erstatte dem. Hun mener bydelen har latt huset forfalle og har misligholdt sitt eget vedlikeholdskrav.

— Utstyret i barnehagen ble fjernet da de ikke tilfredsstilte sikkerhetsbestemmelsene ved tilsyn. Vi kan ikke ha lekeapparater som ikke er trygge for barna, sier Gamle Oslos bydelsdirektør Tore Olsen Pran til VårtOslo.

— Skikkelig forbanna

I midten av september i fjor fikk foreldrene og de ansatte tilsendt et brev som sa at barnehagen skulle legges ned.

«I forbindelse med budsjettarbeidet for 2019, har bydelsdirektøren etter en samlet vurdering besluttet å legge ned barnehagedriften av Utsikten barnehage fra og med neste barnehageår», skrev enhetsleder Anders Eide, i bydel Gamle Oslo. Men dette viste seg å ikke stemme.

Etterpå fikk foreldrene og de foresatte en beklagelse, men ikke de ansatte.

– Jeg er skikkelig forbanna. Dette har vært en såpass rotete og shady og lite åpen prosess. Det har vært null vilje til dialog fra bydelen, som bare kjører på.

� Det er lett å se på oss som forsvarer barnehagen som en gjeng ressurssterke foreldre. Men du må se på de prinsipielle sidene ved denne kampen også. Ekebergskrenten er et ikke-sted, og det er fint å ha et sted som binder oss som bor her sammen, sier Camilla Martin. Foto: Vegard Velle

Barna i barnehagen bor alle i området rundt. De går og sykler til nærbarnehagen sin.

Barnehagen har plass til 16 barn, men 11 barn går der i dag. Ifølge Camilla Martin ville det vært enda flere barn her, om det ikke var for all usikkerheten som bydelen har skapt rundt driften.

— Rundt i området bor det masse småbarn, forteller hun.

Taper penger på tomme plasser

Det er Gamle Oslos bydelsdirektør Tore Olsen Pran som foreslår å legge ned Utsikten barnehage i budsjettforslaget for 2020. Et forslag politikerne i bydelsutvalget tar endelig stilling til i budsjettbehandlingen torsdag 12. desember.

— Forslaget er å avvikle driften ved Utsikten barnehage fra og med høsten 2020. Det er rett og slett fordi vi har mange barnehageplasser i bydel Gamle Oslo. Fordi det er en så liten barnehage må vi inn med ekstra bemanning, og det gir en ekstrakostnad på 200.000 kroner i halvåret, sier Tore Olsen Pran.

Bydel Gamle Oslo har i tillegg beregnet et tap på omlag 200.000 kroner årlig for hver barnehageplass som står tom. Per i dag har bydelen fire tomme barnehageplasser. Dersom alle disse plassene står tomme, innebærer det et årlig tap for bydel Gamle Oslo på 800.000 kroner.

— Vi taper penger når vi ikke klarer å fylle opp barnehagene. I en større barnehage kan man gjøre tilpasninger der vi får utnyttet ressursene bedre. Min faglige vurdering er å bruke ekstra penger i de mest utsatte områdene. Barnehager på Grønland og Tøyen er der vi trenger å styrke tilbudet, sier Gamle Oslos bydelsdirektør.

Politisk flertall teller på knappene

— Men det er viktig å understreke at det er bydelsutvalget som nå skal fatte den endelige beslutningen, sier Tore Olsen Pran.

I bydelsutvalget i Gamle Oslo har MDG, Ap og SV rent flertall etter valget i høst. Og har inngått en samarbeidserklæring som innebærer at de tre partiene nå forhandler om budsjettet. Dersom det rødgrønne flertallet blir enige, vil mesteparten av bydel Gamle Oslos budsjett være avgjort før budsjettbehandlingen.

— MDG vil ikke stemmer for en nedleggelse av Utsikten barnehage, sier partiets leder av bydelsutvalget, Teodor Bruu.

Også i forrige runde gikk MDG inn for videre drift av den lille barnehagen i Ekebergskrenten. Men samarbeidspartiene Ap og SV har ennå ikke bestemt seg. Også Rødt teller på knappene.

— Det er et svært stramt budsjett hvor vi har mange avveininger å ta. Vi er i en tidlig fase med budsjettarbeidet og har derfor ikke landet på en konklusjon. Barn og unges oppvekstvilkår er en svært viktig prioritering for SV, og vi vil jobbe for et godt barnehagetilbud for alle barn i bydelen, sier SVs gruppeleder i bydelsutvalget, Stian Amadeus Antonsen.

— Viktig med variert barnehagetilbud

— Vi i Arbeiderpartiet har heller ikke konkludert om Utsikten barnehage. Neste forhandlingsmøte om budsjettet mellom samarbeidspartiene Ap, MDG og SV er mandag 2. desember, sier nestleder av bydelsutvalget, Agnes Nærland Viljugrein (Ap).

Camilla Martin foran plakaten som viser at foreldrene vil kjempe for at Utsikten barnehage skal overleve bydelspolitikernes budsjettbehandling torsdag 12. desember. Foto: Vegard Velle

I fjor ble altså Utsikten barnehage nedlagt. Men foreldrene protesterte kraftig, og utover nyåret og våren 2019 ble det omkamper. Til slutt snudde flertallet i bydelsutvalget i Gamle Oslo. Og foreldrene kunne juble over at Utsikten barnehage var reddet.

Men nå er det atter kamp for å redde den lille barnehagen.

— Det er lett å se på oss som forsvarer barnehagen som en gjeng ressurssterke foreldre. Men du må se på de prinsipielle sidene ved denne kampen også. Ekebergskrenten er et ikke-sted, og det er fint å ha et sted som binder oss som bor her sammen. Det er også viktig med et mer variert barnehagetilbud enn bare store basebarnehager, mener Camilla Martin.

– Da barnehagen skulle legges ned i fjor, pekte administrasjonen i Gamle Oslo på kravet til flere pedagoger enn før, en økt bemanningsnorm. Det ville bety at Utsikten måtte ansette en pedagog nummer to, noe som ville koste. I dag sier de at dette ikke var nødvendig likevel. Dette er ikke en særlig dyr barnehage å drifte, mener Martin og de andre foreldrene.

Powered by Labrador CMS