Redaktørforeningen advarer byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mot å innskrenke journalisters adgang til Rådhuset.

Lovet mer åpenhet: Nå vurderer Raymond Johansen (Ap) om alle journalister skal fratas adgangskort til Rådhuset

I nye sikkerhetsregler for Oslo rådhus foreslås det å frata alle journalister adgangskort til bygningen. Nå advarer Redaktørforeningen byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mot å innskrenke medias adgang.

Publisert

Om en måned får journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov Nobels fredspris i Oslo rådhus. Prisen begrunnes med Ressa og Muratovs kamp for ytrings- og pressefrihet på Filippinene og i Russland.

Samtidig, når prisen deles ut, kan et tyvetalls Oslo-journalister være nektet den adgangen de til nå har hatt til Rådhuset i fredsprishovedstaden.

Redaktørforeningen advarer byrådslederen

Fra 2015 har bystyrets sekretariat hatt en akkrediteringsordning for journalister som dekker Oslo-politikk. Forutsetningen for å få adgangskort er at journalistene jobber for redaksjoner tilknyttet Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening.

Men i forslaget til nye regler for adgangskontroll i Oslo rådhus skal ikke lenger akkrediterte journalister få adgangskort, mener rådhusforvalter Marit Jansen.

Rådhusforvalter Marit Jansens forslag om å frata rundt 20 journalister adgangskort til Rådhuset står i skarp kontrast til Stortingets praksis. I nasjonalforsamlingen har rundt 250 journalister adgangskort.

Nå advarer Redaktørforeningen byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Og minner om at han lovet mer åpenhet i Oslo da han ble byrådsleder i 2015.

— Dersom de journalistene som i dag har adgangskort til Rådhuset skal bli tvunget til å gjøre egne avtaler for hver gang man skal ha direkte kontakt med en byråd eller en sentral opposisjonspolitiker, så vil det innebære en klar forverring av arbeidsvilkårene, skriver Redaktørforeningens generalsekretær Arne Jensen i et brev til byrådslederen.

SV vil la journalister beholde adgangskort

— Det vil i så fall være direkte kontraproduktivt i forhold til byrådets uttrykte ønske om mer åpenhet og – ikke minst – en tettere journalistisk dekning av Oslo kommune. Det siste har vært eksplisitt uttrykt som et mål fra byrådslederen selv, skriver Jensen.

VårtOslo har bedt Raymond Johansen svare på om han vil følge rådhusforvalterens innstilling. Men byrådslederen er ordknapp.

— Dere får saken til uka, skrev Johansen i en sms til VårtOslo sist søndag.

— Vi tillater å undres over at adgangskort til rundt 20 journalister – alle kjent av Bystyrets sekretariat – skal utgjøre en sikkerhetsrisiko, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Forslaget til nye reglene for adgangskontroll har vært til høring i de ulike bystyrepartienes grupper. I høringsuttalelsene er det kun SV som påpeker at dagens ordning med adgangskort for journalister bør opprettholdes.

— SV er opptatt av åpenhet til media, og er glade for at vi etter 2015 laget en akkrediteringsordning for journalister. Vi ønsker at dette skal fortsette, heter det i uttalelsen fra SV.

De øvrige partiene i høringsrunden nevner ikke media og journalisters tilgang til Rådhuset i sine uttalelser.

Redaktørforeningen ikke invitert i høringsrunde

Allerede i mai i år oppfordret SV byrådet til å gå i dialog med pressen om forslaget fra rådhusforvalteren.

— Byrådet bør uansett gå i dialog med media og presse for å høre om hvilke erfaringer som er fra dagens ordning, for å sikre åpenhet og tilgang til de folkevalgte, heter det i SVs svar.

VårtOslo har spurt generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening, som organiserer samtlige Oslo-redaktører med akkrediterte journalister i Rådhuset, om byrådet fulgte SVs oppfordring om dialog.

— Nei, Redaktørforeningen har ikke hørt noe om dette før VårtOslo tok kontakt nå, sier Jensen.

Arne Jensen kjenner Oslo-politikken fra sin tid i Presseforbundet på siste halvdel av 1990-tallet. Den gang brøt bystyret kommuneloven ved å systematisk holde lukkede utvalgsmøter.

Ap-politiker fysisk angrepet inne på møterom

Presseforbundet og NRK Østlandssendingen klagde Oslo kommune inn for Stortingets ombud for sivile saker, og bystyret fikk tydelig beskjed om at praksisen med lukkede møter var i strid med kommuneloven. Siden den gang har møtene bli holdt åpne for publikum og presse.

Samtidig har utfordringer med sikkerhet økt de siste årene. I 2018 opplevde Abdullah Alsabeehg (Ap) å bli fysisk angrepet av en mann som også grovt rasistisk sjikanerte bystyrepolitikeren. Angrepet skjedde inne i et møterom under et åpent utvalgsmøte i Rådhuset.

I brevet fra Redaktørforeningen til byrådsleder Raymond Johansen understrekes det at pressen selvsagt forstår at sikkerhet må ha høy prioritet i Oslo rådhus. Men samtidig påpekes det at Stortinget har adgangskort til over 200 journalister.

— Vi skal selvsagt være forsiktige med å begi oss inn på sikkerhetsfaglige vurderinger som måtte ligge til grunn for det utkastet til nytt reglement som nå ligger på byrådets bord, skriver Arne Jensen.

— Vi tillater oss likevel å undres over at adgangskort til rundt 20 journalister – alle kjent av bystyrets sekretariat og med kort fornyes som må hvert år – skal utgjøre en sikkerhetsrisiko, avslutter generalsekretæren i Redaktørforeningen.

Du kan lese alle sakens offentlige dokumenter HER.

Powered by Labrador CMS