Underslag er det vanligste misligholdet som avdekkes i kommunen. Men fjoråret innholdt noen litt mer spesielle msilighetssaker.

Oppsummerer kommunalt mislighold i fjor: Ansatt ga jobb-PC til datter, 127.000 kroner borte fra skole og lege jukset med timelister

I årevis har Kommunerevisjonen jevnt og trutt rapportert om mislighetssaker blant ansatte i Oslo kommune. Det vanligste som avdekkes er underslag. Men i fjor dukket det også opp noen litt spesielle saker.

Publisert

Hvordan kan 127.000 kroner forsvinne sporløst fra en safe i et låst rom ved en Oslo-skole?

Forholdet ble politianmeldt, men saken ble henlagt av politiet. Foreløpig har ikke Kommunerevisjonen heller kommet med noen konklusjon på hvordan pengene forsvant fra skolen.

Ga datteren jobb-PC - men fikk ikke sparken

— Kommunerevisjonen foretar ytterligere undersøkelser og vil komme med en endelig innberetning til kontrollutvalget. I den endelige innberetningen vil kommunens oppfølging av forholdet framkomme, heter det i et dokument til bystyrets kontrollutvalg.

En sak som er oppklart og avgjort er forholdet der en ansatt i en kommunal etat ga jobb-PC`en sin til datteren.

— Den ansatte erkjente forholdet samt at det var utvist dårlig dømmekraft. Saken har ikke ført til endringer i stillingsforholdet, skriver revisjonen.

Etaten opplyste at de – etter råd fra byrådsavdeling for finans – ga den ansatte en skriftlig tilrettevisning (advarsel). Saken ble ikke politianmeldt.

Tatt med forfalsket vitnemål - ble ansatt på ny

I november i fjor ble kontrollutvalget informert om et tilfelle der en ansatt hadde forfalsket vitnemålet og fått jobb ved en skole. Også etter at forfalskningen var avdekket.

— En assistent ble dømt til 15 dagers ubetinget fengsel ved tilståelsesdom i Oslo tingrett i august 2021, og ble sagt opp fra stillingen i kommunen. Assistenten hadde fått tre nye ansettelsesforhold i kommunen i etterkant av oppsigelsen, skriver Kommunerevisjonen.

Kommunerevisjonen ba utdanningsetaten redegjøre for hvilke systemer de har for å oppdage hvorvidt en oppsagt person får ny stilling i etaten/kommunen.

Utdanningsetaten svarte at all relevant informasjon om personalsaken samt dom ligger lagret i etatens personalmapper.

Innleid lege ført for mange timer

— Utdanningsetaten understreket at referansesjekk, herunder krav om at tidligere eller nåværende personalleder må oppgis som referanse, anses å være den mest hensiktsmessige måten å avdekke om søkere tidligere har fått oppsigelse/avskjed eller på annen måte er uegnet for stillingen, heter det i oppsummeringen til kontrollutvalget.

I en bydel skal en innleid lege i fjor har fakturert flere timer enn vedkommende hadde jobbet. Bydelen har opplyst til Kommunerevisjonen at legen innrømmet forholdet. Legen sa opp sin avtale med bydelen.

— Bydelen fremmet tilbakebetalingskrav som tilsvarte 40.920 kroner. Kravet ble umiddelbart innfridd. Bydelen hadde etter en helhetsvurdering ikke politianmeldt forholdet, skriver revisjonen.

— Bydelen meldte flere tiltak for å forebygge og avdekke lignende hendelser som Kommunerevisjonen vurderte som relevante for å følge opp det angitte forholdet, heter det i notatet til kontrollutvalget.

Medikamentsvinn og misbruk av kredittkort

VårtOslo har tidligere skrevet om det har vært en serie tyverier av sterke medikamenter fra Oslos kommunale helsehus. I fjor ble det avdekket medikamentsvinn ved to av de fire helsehusene.

Ved en avdeling på det ene helsehuset av var fjorårets svinn det fjerde tyveriet av sterkt vanedannende preparater de siste tre årene.

Ved det andre helsehuset er forholdene enda mer alvorlig. Her var medikamenttyveriet det femte tyveriet av sterkt vanedannende preparater de siste tre årene.

På tampen av fjoråret ble det oppdaget at en ansatt i en lederfunksjon i en bydel hadde misbrukt kommunens kredittkort.

— Den ansatte ble avskjediget. Saken ble politianmeldt 20. desember 2022. Kommunerevisjonen vil komme tilbake til utvalget med endelig innberetning etter å ha innhentet ytterligere opplysninger om hvordan bydelen har fulgt opp saken, står det i notatet fra revisjonen.

Hvis du vil lese hele oppsummeringen fra Kommunerevisjonen, kan du klikke HER.

Powered by Labrador CMS