Julie Remen Midtgarden
Oslos skolebyråd, Julie Remen Midtgarden, er bekymret over testresultatene fra nasjonale prøver.

Utdanningsbyråden bekymret over PISA-resultatene: – Vi står overfor en realfagskrise

– Det er svært bekymringsfullt og alvorlig at en økende andel av elevene våre sliter så mye med lesing, matematikk og naturfag.

Publisert

– Det er svært bekymringsfullt og alvorlig at en økende andel av elevene våre sliter så mye med lesing, matematikk og naturfag at de vil ha problemer i videre utdanning og arbeid. Nedgangen i de norske resultatene er en kraftig varsellampe som krever reaksjon og debatt, sier byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden.

Tirsdag 5. desember ble de nasjonale PISA-resultatene offentliggjort. Tallene viser at norske elever gjør det dårligere i matematikk, naturfag og lesing. Norge er blant landene som går mest tilbake siden forrige PISA-undersøkelse.

Byråden viser til at resultatene på nasjonale prøver i Oslo også viser at andelen elever på det laveste mestringsnivået i lesing og regning har økt de siste årene.

– Vi tar det på alvor

– Det er en stor nedgang i ferdigheter i alle tre fagene, en trend vi også ser i andre undersøkelser hvor vi har Oslo-tall. Selv om Oslo-elevene ofte gjør det bedre enn resten av landet, ser vi mange av de samme utfordringene også her i byen. Det tar vi på alvor, sier Julie Remen Midtgarden i  en pressemelding.

Byråden understreker at disse utfordringene må tas tak i og satses på i årene som kommer.

– Våre ambisjoner for Osloskolen er at den skal være best på å løfte alle elever, men den skal være særlig god på å løfte de med det mest sårbare utgangspunktet. Da blir det avgjørende at vi lykkes med målrettet tidlig innsats på grunnleggende ferdigheter, sier Julie Remen Midtgarden.

Etterlyser realfagsløft

Utdanningsbyråden mener PISA-resultatene viser hvor viktig det er at skolene systematisk henter inn kunnskap om elevenes utvikling tidlig og underveis i skoleløpet.

– For å ha kunnskap i skolen, må vi ha kunnskap om skolen. PISA sier oss langt fra alt om status i skolen, men er viktig for sammenligning med andre land, sier Julie Remen Midtgarden.

Realfagskrise

Utdanningsbyråden viser til at det er satt i gang et nasjonalt leseløft, men etterlyser et sterkere løft også for realfagene.

– Det er bra med sterkere tiltak for å løfte ungdommens leseferdigheter og leselyst, men som resultatene fra PISA viser er det viktig at vi også får til et skikkelig realfagsløft. Vi står overfor en realfagskrise som krever både lokal og nasjonal oppmerksomhet.

Powered by Labrador CMS