Siden 2004 har den verneverdige Halléngården på Olaf Ryes plass stått tom og forfalt. Foto: Christian Boger

Nå kan jubelen slippes løs: Eieren av Halléngården enig med Riksantikvaren

I går inngikk eieren av Halléngården og Riksantikvaren endelig, etter 14 års forfall, en avtale om å sette i stand bygget og ta det i bruk snarest.

Publisert

VårtOslo har spurt Riksantikvar Hanna Geiran om hva avtalen mellom Riksantikvaren og eier, Torstein Thune, går ut på. Samt når lokalene kan åpne.

– Hva er status rundt oppussingen av Halléngården i Thorvald Meyers gate og videre bruk av lokalene?

Riksantikvar Hanna Geiran bidrar nå med økonomisk støtte til eieren av Halléngården, slik at bygget kan tas i bruk igjen snarest. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Halléngården er fredet. Det er eiers ansvar å vedlikeholde bygget og finne ny leietaker. Fredning er ikke til hinder for drift, og det er viktig at bygningen er i bruk. Mange er opptatt av Halléngården, Riksantikvaren også. Dette er en meget uvanlig sak, som vi ønsker å finne en løsning på. I går inngikk vi derfor en avtale med eieren, som beskriver konkrete tiltak som skal gjøres på fasadene og i butikklokalet innen kort tid, slik at gården blir klar for utleie.

 

Vekk med plakater og graffiti

– Kunne dere beskrive nærmere hvilke tiltak som skal gjennomføres?

– Riksantikvaren gir tilskudd til å fjerne plakater og graffiti og montere kameraovervåkning. Vi gir også tilskudd til istandsetting av butikkvinduene og til å sette i stand gulvet inne i butikklokalene, slik at det er klart for utleie.

– Hvem er det som skal gjennomføre disse tiltakene og hvem skal betale for det?

– Eier har en byggeleder som skal gjennomføre tiltakene, i henhold til avtalen som er inngått med Riksantikvaren. Riksantikvaren gir tilskudd til antikvariske merkostnader.

Halléngarden ligger på en av de beste lokalitetene på Grunerløkka. Foto: Rolf Thoresen / Oslo byarkiv

 

Driver du eget firma eller jobber du med markedsføring? Bli kjent med VårtOslos annonseringstilbud innen innholdsmarkedsføring, programmatiske plasseringer og direkte plassering/bannerannonsering.

 

Rettsak i 2014

– Hvilke krav stilles til eieren, Torstein Thune?

– Eieren har ansvar for vedlikehold, drift og utleie av Halléngården. Eier har også ansvar for brannsikring og elektrisk anlegg.

– Dette er en helt spesiell sak der Riksantikvaren har brukt mye tid og midler. Sakens forhistorie her er at eier og Riksantikvaren inngikk et forlik etter en rettssak i 2014. Avtalen sier blant annet at Riksantikvaren skal bidra med istandsettingsmidler fram til utleie. Riksantikvaren har derfor brukt mye tid og midler på Halléngården. Riksantikvaren gir tilskudd som følge av at gården er fredet, såkalte antikvariske merkostnader.  Men det er eieren som har ansvaret for sin egen bygning.

 

Blir ferdig til våren

– Hvor mye penger har Riksantikvaren satt av til tiltakene med å utbedre Halléngården?

– Arbeidene kan starte umiddelbart etter at vi har fått kostnadsoverslag. Vi har ikke konkrete tall ennå.

– Til slutt: Hva er tidsperspektivet på utbedringen?

– Arbeidene skal begynne så snart det er praktisk mulig og blir sannsynligvis ferdigstilt i løpet av våren. Vi er utålmodige og ønsker å se Halléngården i drift så fort som mulig.

 

Powered by Labrador CMS