Advokat Tor Kjærvik ble skutt og drept i sin egen bolig på Røa i april i fjor. Tirsdag må sønnen møte i retten tiltalt for drapet på sin egen far.

Retten må avgjøre om Kjærviks sønn var tilregnelig da han drepte faren på Røa

Spørsmålet om sønnen til kjendisadvokat Tor Kjærvik var frisk eller syk da han drepte faren på Røa i fjor blir helt sentralt når rettssaken starter tirsdag.

Publisert

Den drepte advokaten, Tor Kjærvik (70), hadde mange venner og bekjente i Oslo tingrett etter å ha vært fast forsvarer i årevis.

Derfor er rettssaken mot den drapstiltalte sønnen (37) blitt lagt til Romerike og Glåmdal tingrett i Lillestrøm.

Skutt i sitt eget hjem

Tirsdag åpner dommer Frederik Rieber-Mohn den fem dager lange rettssaken hvor en vesentlig del av tiden vil gå med til å belyse den tiltaltes psykiske helse.

Det var 12. april i fjor at den kjente forsvarsadvokaten ble skutt i sitt eget hjem på Røa i Oslo.

I tiltalen mot Kjærviks sønn har statsadvokat Sturla Henriksbø latt det stå åpent om 37-åringen bør straffes med fengsel for drapet, eller om påtalemyndigheten mener den tiltalte ikke kan straffes og bør overføres til tvungent psykisk helsevern.

Ikke enkelt

— Spørsmålet om tilregnelighet står åpent, og det er opp til å retten å konkludere på bakgrunn av bevisførselen. Dette vil nok bli en krevende vurdering, sier Henriksbø til NTB.

Advokat John Christian Elden forsvarer den drapstiltalte sønnen til Tor Kjærvik når rettssaken starter tirsdag.

Sønnen har erkjent de faktiske forholdene rundt drapet, men ikke straffskyld, ifølge hans forsvarer, advokat John Christian Elden. Da tiltalen ble offentlig i mars, omtalte Elden den som en tiltale til psykisk helsevern som forutsetter at han ikke er skyldig.

— Han har ikke merknader til at han ikke er funnet skyldig, men har erkjent de faktiske forholdene, uttalte Elden da.

Advokaten har ikke svart på spørsmål i forkant av rettssaken.

Ble syk i fengsel

Ifølge tiltalen skjøt og drepte 37-åringen faren med to skudd og at han videre skjøt åtte skudd etter farens samboer, men uten å treffe henne. For dette forholdet er han tiltalt for drapsforsøk.

Ifølge statsadvokaten er det på det rene at tiltalte etter noen uker i varetekt fikk et alvorlig psykisk sammenbrudd i fengselet og ble psykotisk.

— Spørsmålet retten må avgjøre, er om psykosen skyldtes belastningen etter drapet og varetektsfengslingen, eller om han allerede var psykotisk da drapet skjedde. Det blir en omfattende bevisførsel rundt dette, hvor blant annet polititjenestemenn og helsepersonell som traff ham direkte etter drapet og i de påfølgende dagene og ukene vil forklare seg om sine inntrykk, sier statsadvokaten.

— Paranoid schizofren

I fjor høst ble det kjent at de rettsoppnevnte sakkyndige, psykiater Synne Sørheim og psykologspesialist Knut-Petter Sætre Langlo, ga sønnen diagnosen paranoid schizofreni, og at de mener han var psykotisk da han skjøt og drepte faren. De skrev at han hadde vært psykotisk gjennom flere år.

For påtalemyndigheten er spørsmålet avgjørende. Dersom retten slår fast at Kjærviks sønn ikke var utilregnelig da han skjøt faren, kan han straffes og dømmes til fengsel.

Skulle domstolen derimot lande på at han må ha vært psykisk syk, oppfyller han ikke skyldkravet i loven og kan derfor heller ikke straffes for drapet. I stedet vil påtalemyndigheten legge ned påstand om overføring til tvungen psykiatrisk behandling.

Både aktoratets og forsvarerens vitnelister viser at det er dette spørsmålet som vil bli viet mest tid i retten. De rettsoppnevnte sakkyndige som har avgitt sin erklæring, og terapeuter den tiltalte har vært i kontakt med forut for drapet, vil vitne. Innlegg fra en Youtube-kanal som 37-åringen hadde, vil også bli lagt fram for retten.

— Det vil som vanlig bli ført bevis knyttet til selve drapet og tekniske funn fra etterforskningen. Det største temaet i hovedforhandlingen vil likevel være på tilregnelighetsspørsmålet, og det vil bli bevisførsel om livet til den tiltalte hele veien fra hans barndom og oppvekst og til tiden før og etter drapet, sier Henriksbø.

Powered by Labrador CMS