DEBATT

— Vi må rett og slett få en bedre oversikt over hvordan pandemien har påvirket utviklinga av den psykiske helsen i byen, skriver Jon Reidar Øyan (Ap).

- Oslofolks psykiske helse skal styrkes!

— I løpet av det siste året har jeg møtt organisasjoner som Fontenehusene i Oslo, Elevorganisasjonen, Mental Helse Ungdom, Norges Handikapforbund og mange flere. Alle peker på det samme. De er dypt bekymret for den psykiske helsa til oslofolk.

Publisert

FHI gjennomførte en større helseundersøkelse om livskvalitet og psykisk helse under korona. Tallene var dystre.

Oslo skilte seg ut med markert høyere nivå av ensomhet i alle aldersgrupper, sammenlignet med andre steder i Norge.

10 millioner til strakstiltak

Vi har lyttet til organisasjonene og enkelthistoriene, jeg er ekstremt glad for at byrådet nå gir 10 millioner kroner til strakstiltak. Hver bydel får et ekstra årsverk til psykisk helse, det settes av penger til studenthelse og psykisk helsetilbud til ungdom, samt søkbare midler til frivillige organisasjoner.

Det settes av seks millioner til bydelene. Bydelene bestemmer selv hvilken tjeneste de vil styrke med disse pengene. Jeg håper at en del av pengene går til lavterskeltilbudet «Rask psykisk helsehjelp».

Bydelene melder om stor pågang på dette tilbudet under korona. Rask psykisk helsehjelp tar imot og hjelper innbyggere i alle aldre med lettere til moderate psykiske helseutfordringer i løpet av kort tid, uten henvisning, diagnose eller søknad.

I dag har 12 av 15 bydeler tilbudet Rask psykisk helsehjelp. De tre siste bydelene har fått avslag på tilskudd til Rask psykisk helsehjelp fra staten.

Psykologer til barn og unge

Det opprettes en ny psykologstilling til hver Ung Arena; et lavterskel psykisk helsetilbud til ungdom i alderen 12-25 år (Sentrum, Vest og Sør). En fjerde psykologstilling legges til en av Groruddalsbydelene.

Byrådet gir også 700.000 kroner til Studentsamskipnaden, SiOs psykiske helsetjeneste. Midlene skal brukes til å følge opp studentenes psykiske helse.

En rekke frivillige organisasjoner har mange viktige aktivitetstilbud rettet mot sårbare grupper. Det etableres derfor en midlertidig søknadsordning på 1 million kroner, hvor disse organisasjonene kan søke om midler til aktiviteter rettet mot mennesker som opplever psykiske helseutfordringer, ensomhet og utenforskap.

Psykisk helsekrise etter korona?

Vi må rett og slett få en bedre oversikt over hvordan pandemien har påvirket utviklinga av den psykiske helsen i byen. Oslo kommune jobber derfor med å kartlegge dette.

Resultatene fra kartleggingen vil bli viktig for finne ut hvilke behov og gap som finnes, og hvilke tiltak som burde forsterkes inn mot høsten og i 2022. Har du noen innspill, ikke nøl med å ta kontakt med oss politikere!

Vi i Arbeiderpartiet frykter en psykisk helsekrise som kommer i etterkant av koronakrisen. Derfor har vi mange forslag på psykisk helse i utkastet til nytt partiprogram for neste stortingsperiode, som skal behandles på landsmøtet i Arbeiderpartiet i april.

Der løftes psykisk helse opp som en av de aller viktigste sakene. Det fortjener den mentale helsa vår!

Powered by Labrador CMS