Måker i full vigør ved Aker brygge. Oslo kommune må på sin side være forberedt på at måkearter kan rammes av fugleinfluensaen som herjer i landet.
Måker i full vigør ved Aker brygge. Oslo kommune må på sin side være forberedt på at måkearter kan rammes av fugleinfluensaen som herjer i landet.

Ber Oslo forberede seg på utbrudd – dette er rådene

Statsforvalteren advarer og mener også Oslo må forberede seg på mulig måkedød.

Publisert

Fugleinfluensaen har denne sommeren herjet nord i landet, noe som har gått hardt utover bestanden av fuglearten krykkje, som tilhører måkefamilien, i Finnmark.

Nå advarer Statsforvalteren i Oslo og Viken.

«Smitten sirkulerer blant ville fugler, og vi må ta høyde for at utbrudd med et stort antall syke og døde villfugl kan oppstå også i vårt område», skriver Statsforvalteren på sin hjemmeside.

Bes om å gjøre forberedelser

I den anledning har Statsforvalteren i Oslo og Viken etter anmodning fra Mattilsynet videreformidlet et informasjonsbrev kommunene Statsforvalteren omfatter, Oslo inkludert.

«Som tidligere er det viktig å minne fjørfeholdere i kommunene om at godt smittevern er nødvendig», understrekes det videre fra Statsforvalterens hold.

I brevet oppfordres det til å gjære nødvendige forberedelser for et eventuelt smitteutbrudd.

Forberedelser til den lokale beredskapen:

 • Oversikt over leverandører/utleiere av nødvendig utstyr som tette kontainere, beskyttelsesutstyr, plukkeredskap, båter og så videre.
 • Oversikt over kontaktinfo og transportmuligheter til destruksjonsanlegg som kan ta imot slikt avfall til destruksjon.
 • Identifisere tilgjengelige lokale ressurser som kan bidra.
 • Oppdatere kontaktinfo til aktuelle personer/firmaer.
 • Opprette kontakt med lokalavdeling hos Mattilsynet, slik at man har en etablert kanal for veiledning og avklaringer innenfor Mattilsynet forvaltningsområder.
 • Gjennomgå rutiner for hvordan man sender forespørsel om bidrag til bistand oppover i egen organisasjon.
 • Forberede informasjon til innbyggerne.
 • Kilde: Mattilsynet

Må planlegge innsamling av døde fugler

«Det påvises fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge. Dette omfatter flere arter, men i år rammer sykdommen særlig truede arter som krykkje og andre måkearter», innledes brevet Mattilsynet står bak.

Viruset som forårsaker fugleinfluensaen er sterkt sykdomsfremkallende og den alvorligste formen av sykdommen er nær ensbetydende med død med en dødelighet på nær hundre prosent.

«Kommunene anbefales å forberede organisering av innsamling av døde fugler ved et utbrudd. Det er en fordel om slik innsamling kan komme raskt i gang ved behov. Det kan bidra til å senke smittepresset noe, og kanskje forhindre at utbruddet blir veldig stort», heter det videre.

Mattilsynet ber de som måtte ha mistanke om sykdommen på dyr om å melde fra til dem umiddelbart.

Gjeldende råd for å forebygge smitte:

 • Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte. Hvis du likevel må fjerne døde fugler, les råd på Mattilsynets nettsider.
 • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
 • Varsle Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa hos fugler og andre dyr.
 • Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som for eksempel feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de ti påfølgende dagene.
 • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.
 • Kilde: FHI

FHIs vurdering av menneskesmitte

FHI anser faren for at mennesker blir smittet av fugleinfluensa som svært lav.

«Det er svært sjelden at mennesker og andre dyr enn fugler smittes med fugleinfluensavirus. Smitte kan en sjelden gang skje etter nær, ubeskyttet kontakt med syk fugl», opplyser FHI på sin nettside.

Yrkesutsatte grupper som gjennom jobb har nær kontakt med fugl bes av den grunn om å bruke personlig beskyttelsesutstyr.

«Det finnes mange ulike influensavirus blant fugler, virusene kan endre seg raskt og kunnskapen om disse virusene er begrenset. Derfor anbefaler vi at alle følger noen enkle råd for å forebygge smitte», understrekes det videre.

Powered by Labrador CMS