Bor du i rekkehus eller enebolig kan du søke Enova om inntil 50.000 for å fjerne oljefyr og -tank. Borettslag kan søke Oslo kommune. Foto: Martin Leander Brandtzæg

– Feil at borettslag får relativt mindre i støtte til utskifting av oljefyren enn eneboliger

Uansett boform finnes det gunstige ordninger for alle Oslos innbyggere til å kvitte seg med den forurensende oljefyren, men det haster.

Publisert

I en artikkel i VårtOslo hevder borettslagsleder Johnny Gimmestad at eiere av eneboliger får mer offentlig støtte til å fjerne oljefyren enn de som bor i blokk. Dette er ikke korrekt, og artikkelen er dessuten upresis på flere områder.

Bakgrunnen for saken er at det er vedtatt et nasjonalt forbud mot fossil oljefyring fra 1. januar 2020. Som boligeier i Oslo kan man få støtte til å fjerne sin oljefyr – og dessuten støtte til å etablere en fornybar energikilde, som jordvarme/varmepumpe eller fjernvarme. Eneboliger kan søke støtte hos det statlige Enova, borettslag og sameier fra Oslo kommunes Klima- og energifond.

Fjernet store klimagassutslipp

Arbeidsdelingen mellom Enova og Oslo kommune er gjort for å unngå forvirring for søkerne og for å effektivisere saksbehandlingen. Siden 2007 har Oslo kommune, som VårtOslo korrekt skriver, støttet utskiftningen av 1744 oljefyranlegg, noe som har spart byen for store klimagassutslipp.

Den store feilslutningen i VårtOslos artikkel er at borettslag får relativt mye mindre i støtte til dette klimatiltaket enn eneboliger. Overgang til en utslippsfri løsning, for eksempel varmepumpe, er en stor investering, selv om den på sikt lønner seg, fordi energikostnadene går ned. Et borettslag kan dele denne kostnaden på alle enheter, mens beboere i en enebolig eller rekkehusleilighet må bære investeringen alene. Støtteordningene fra henholdsvis Enova og Oslo kommune gjenspeiler denne forskjellen.

Det haster

Når kommunikasjonsrådgiver i Enova, Espen Sletvold, viser til at det for varmepumper «gis opp til 1 million kroner i støtte, men at Enova støtter maks 45 prosent av investeringen», gjelder dette for større bygg, ikke for eneboliger som det kan gis inntrykk av. Denne støtten er helt på linje med den kommunale støtten for borettslag; maksimalt 1 million kroner og inntil 50 prosent av investeringen.

Uansett boform finnes det gunstige ordninger for alle Oslos innbyggere til å kvitte seg med den forurensende oljefyren, men det haster. Vi stiller oss bak Johnny Gimmestads oppfordring til borettslag og sameier som ennå ikke har tatt en beslutning om å forte seg, for snart er det for sent å få støtte!

Men frem til 1. desember tar kommunens Klima- og energifond gladelig imot søknader fra borettslag som vil spare penger på å gjøre en investering de uansett må ha gjort innen 2020.

Powered by Labrador CMS