DEBATT

Skolehelsetjenesten er et godt verktøy for å sikre elevers velvære. Det er på tide å løfte skolehelsetjenesten, mener skribenten.
Skolehelsetjenesten er et godt verktøy for å sikre elevers velvære. Det er på tide å løfte skolehelsetjenesten, mener skribenten.

– Mange elever trenger sårt hjelp fra en helsesykepleier eller skolepsykolog. På tide å løfte skolehelsetjenesten

På skolen jeg går på, en helt vanlig videregående i Oslo, skal helsesykepleieren være til stede tre ganger i uka. Men på døra til skolehelsetjenestens kontor i dag, henger det en lapp om at helsesykepleieren er syk. Det betyr at mine 800 medelever ikke har noen å snakke med eller få hjelp fra mesteparten av uka.

Publisert

Det nye skoleåret er godt i gang. Osloskolens elever har kommet tilbake til skolegårdene og satt seg godt til rette foran pultene. Lærerne står klare til å lære bort Ibsens verk og algebra. Men en gruppe voksenpersoner på skolene mangler forutsetningene for å stå klare: de som jobber i skolehelsetjenesten.

Til tross for dagens økte fokus på viktigheten av en tilgjengelig skolehelsetjeneste, opplever fortsatt mange elever at helsesykepleieren på skolen deres kun er på skolen annenhver onsdag mellom 11:00 og 12:15. Det er kanskje ikke så rart når mange helsesykepleiere har én stilling delt utover flere skoler, og dermed altfor mange elever å ivareta.

Mange unge sliter psykisk

På skolen jeg går på, en helt vanlig videregående i Oslo med ca. 800 elever, skal helsesykepleieren være til stede tre ganger i uka. På døra til skolehelsetjenestens kontor i dag, hang det derimot en lapp om at helsesykepleieren er syk.

Det betyr at mine 800 medelever denne uka ikke har noen å snakke med eller få hjelp fra de fleste skoledagene. Når noe så naturlig som sykdom midt i forkjølelsessesongen fører til et så mangelfullt tilbud, er skolehelsetjenesten helt klart for sårbar.

Gjennom de to siste pandemiårene har vi sett en kraftig økning i antall unge som sliter psykisk. I tillegg er det mange som forteller om et uhåndterbart stress og press i møte med skolen og ungdomslivet generelt. Dette er et ekstremt dårlig grunnlag for barn og unge som skal på skolen for å lære.

Derfor er det nødvendig med både flere helsesykepleiere og skolepsykologer. Skolehelsetjenesten må også ha nok tid og ressurser til å hjelpe alle som sårt trenger det - ikke kaste bort tid på å reise fram og tilbake mellom ulike skoler.

Burde være skolepsykologer

Dersom vi legger til rette for bedre samarbeid mellom skolehelsetjenesten og den kommunale psykologtjenesten, kan vi sikre at unge har tilgang på et lavterskel samtaletilbud samt en trygg og god mulighet på psykologhjelp.

I tillegg bør det være skolepsykologer tilgjengelig også på barneskolene. Det vil fungere som et forebyggende tiltak mot en forverring i psykiske lidelser, men også være en viktig støtte for barn som sliter i en tidlig alder.

Det er ingen tvil om at elevers trivsel er essensielt for god læring. En tilstrekkelig og tilgjengelig skolehelsetjeneste er et godt verktøy for å sikre nettopp elevers velvære. Derfor må helsesykepleiere, skolepsykologer og miljøarbeidere få bruke arbeidsdagene på å hjelpe barn og unge. Det er på tide å løfte skolehelsetjenesten på alle skoler, uansett klassetrinn.

Powered by Labrador CMS