DEBATT

Vi må styrke spesialundervisningen og sørge for at lærerne får tid og ressurser til å følge opp hver enkelt elev, mener Magnus Rabben Wessmann.
Vi må styrke spesialundervisningen og sørge for at lærerne får tid og ressurser til å følge opp hver enkelt elev, mener Magnus Rabben Wessmann.

– Byrådet svikter elevene i Oslo. Spesielt de mest sårbare

Osloskolens evne til å løfte elever er mer enn halvert siden 2015, og resultatene på nasjonale prøver er dårligere. Skolebygg forfaller, og byrådet har kuttet viktige prosjekter som talentsatsinger for elevene som ønsker større utfordringer i opplæringen.

Publisert

21. september la det rødgrønne byrådet i Oslo frem sitt forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023-2026. Der foreslås det å kutte nærmere 300 millioner kroner i utdanningsetaten innen fire år. Etter en pandemi og lærerstreik som har rammet de mest sårbare elevene aller hardest, er kutt i skolen det siste vi trenger.

Spesialundervisning og ekstra oppfølging til elever som sliter er nødvendig for å sikre at alle barn og unge har like muligheter. Spesialundervisningen i Osloskolen har allerede vanskelige kår, og lederen av Utdanningsforbundet i Oslo har uttrykt at dette vil bli svekket hvis kuttene gjennomføres.

Spesialundervisningen må styrkes

Mens byrådet øser ut 96 millioner kroner årlig på skolemat til elever som stort sett uansett har med seg matpakke, settes det ikke av midler til å styrke laget rundt eleven med sosialfaglig kompetanse. Byrådet svikter nok en gang de som trenger det mest.

En skole som satser på eleven er essensielt for å utjevne sosiale forskjeller og for at hver enkelt elev skal få utløp for sitt potensial. For å klare dette trenger osloskolen mer penger. Vi må styrke spesialundervisningen og sørge for at lærerne får tid og ressurser til å følge opp hver enkelt elev. Alt starter i skolen, og skolen bør derfor ha høyeste prioritet.

Skolebygg forfaller

Sist Venstre satt i byråd gikk de aller fleste pilene i riktig retning. Osloskolen hadde sterke resultater og evne til å løfte elever med lav sosial bakgrunn.

De nyeste tallene fra skolebidragsindikatoren viser derimot at osloskolens evne til å løfte elever er mer enn halvert siden 2015, og resultatene på nasjonale prøver er dårligere. Skolebygg forfaller, og byrådet har kuttet viktige prosjekter som talentsatsinger for elevene som ønsker større utfordringer i opplæringen.

De grønne pilene har blitt like røde som dagens byråd.

Etter seks år med rødgrønt styre er det på tide med et skifte. Vi trenger et byråd med Venstre i spissen som styrker osloskolen gjennom å satse på kunnskap, fremfor å prioritere ideologiske symboltiltak.

Powered by Labrador CMS