Nestleder i Oslo Rødt, Mari Rise Knutsen, tar nå over styringen av Oslo Rødt.

Siavash Mobasheri går av som leder av Oslo Rødt. – Absolutt ingen dramatikk

– Jeg mener det er feil med så stor maktkonsentrasjon hos en person. Derfor velger jeg å gå av som leder av Oslo Rødt, sier Siavash Mobasheri.

Publisert

Etter at Eivor Evenrud gikk av som gruppeleder for Rødt i bystyret, tok partileder i Oslo, Siavash Mobasheri, over etter henne. Dermed satt han både som partileder og gruppeleder samtidig, noe han følte var feil.

– Dette var et skifte ingen av oss hadde planlagt. Men etter at jeg ble gruppeleder i bystyret, var jeg klar på at jeg syntes det var uheldig at en person satt på to så sentrale verv i Oslo. Å være både gruppeleder og partileder konsentrerer for mye makt på en person og er ikke demokratisk, mener Mobasheri.

Nestlederen er blitt leder

Han ønsket egentlig å gå av som Rødt-leder i Oslo straks etter at han ble utnevnt til gruppeleder, men ble bedt av fylkesstyret om å sitte litt til. Men nå har nestleder i Rødt Oslo, Mari Rise Knutsen, tatt over styringen og blitt utnevnt til ny leder.

– Kun jeg kunne velge å gå av som leder mellom årsmøtene, og nå er ønsket mitt oppfylt, men jeg fortsetter som styremedlem i fylkesstyret, sier Mobasheri.

Som ny gruppeleder av Rødt i bystyret, ønsker Siavash Mobasheri en tettere kontakt med grasrota, både i og utenfor partiet.

Samarbeider med fagbevegelsen

Som gruppeleder for Rødt i bystyret, sier Siavash at han vil fortsette arbeidet han har lagt ned i bystyregruppa over mange år, men ønsker at bystyregruppa skal ha tettere kontakt med grasrota i og utenfor partiet.

– Jeg ønsker tettere kontakt med medlemmene av partiet. Det blir en viktig prioritering for min del. Jeg vil også styrke samarbeidet med den store fagbevegelsen i byen og har allerede på gang flere møter med fagorganisasjonene i Oslo, blant annet om budsjettet, sier han.

– Budsjettarbeidet blir ganske meningsløst

Om årets Oslo-budsjett, mener han det er litt tidlig å si hva Rødt Oslo vil prioritere.

– Bystyret er satt i en slags skvis, takket være kraftskatten til regjeringen. Vi vet ennå ikke hva vi har av penger og handlingsrom på grunn av tilleggsinnstillingen til budsjettet, som kommer 10. november. Derfor blir budsjettarbeidet i år ganske meningsløst.

– Men vi vil prioritere å ta tak i forskjells-Oslo og velferden til folk i bydelene. Også prisene i kollektivtransporten er vi opptatt av å få ned.

Ingen politiske kjepphester

Han gleder seg over at byrådet i år prioriterer høyere enn tidligere universell utforming av byen. I fjor var det Rødt som fikk presset igjennom en ekstra satsing på å tilrettelegge for blinde og funksjonshemmede.

Når det gjelder samarbeidet til byrådet, sier Siavash:

– Jeg har gjentatt meg selv en rekke ganger om samarbeidet med byrådspartiene. Det er ikke jeg, men fylkeslaget og årsmøtet som bestemmer vårt forhold til disse. Og der har vi vedtatt og er innstilt på å samarbeide med dagens byråd. Vi er innstilt på å få i gang forhandlinger for å redusere forskjellene i Oslo på en rettferdig måte.

Selv hevder han å ikke ha noen politisk kjepphest. – Vi legger personlige kjepphester til side og jobber sammen som et lag, både i bystyret og utenfor bystyret. Men samarbeidet med grasrota skal skje på en mer systematisk måte.

Powered by Labrador CMS