DEBATT

MDG-troikaen Arild Hermstad, Une Bastholm og Lan Marie Berg ser alle ut til å bli valgt inn på Stortinget ved høstens valg.
MDG-troikaen Arild Hermstad, Une Bastholm og Lan Marie Berg ser alle ut til å bli valgt inn på Stortinget ved høstens valg.

- MDGs økonomiske plan er å erstatte inntekter med utgifter

— Oslo har nettopp blitt utsatt for tidenes kommunale kostnadssprekk. En sum på omkring 13 milliarder forsvant under konstruksjon av byens vannforsyning. Utover generelle påstander om markedsendringer har vi ikke fått vite hvorfor.

Publisert

Ansvarlige byråder var miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG). Berg ble kastet, men tok det hele med ro da hun uansett regnet med å bli valgt inn på Stortinget til høsten. Og fra finansbyråd Wilhelmsen har det vært temmelig stille.

Hvordan tenker MDG egentlig rundt økonomi? Hvordan kan de kutte kraftig i flere vekstnæringer samtidig som de har et så avslappet forhold til uforutsette utgifter i milliardklassen?

— Skremmende og urealistisk

MDGs økonomiske politikk er beskrevet i heftet "Norge trygt ut av olja". Det burde flere lese. Innholdet er skremmende og urealistisk. Et gjennomgående trekk er storstilt satsing på teknologi som ikke gir økonomisk overskudd, eller som det ikke finnes marked for. Satsing betyr her utgifter.

MDG støtter at man bruker titalls milliarder på karbonfangstteknologi under en forutsetning av at resten av verden vil betale oss gigantiske summer for å lagre karbon på bunnen av Nordsjøen.

Problemet er bare at ingen andre nasjoner ønsker å betale for det. Dette er et rent tapsprosjekt. Markedet er ikke der.

Videre vil MDG gjennomføre en massiv utbygging av vindturbiner til havs. Dette er teknologisk krevende og veldig dyrt. Miljøeffekten ved byggingen av disse er negativ og de skader fuglelivet.

— Hvem skal betale pensjonene?

Inntjeningen vil trolig ligge i at man skyver kostnadene over på vanlige mennesker via stadig høyere nettleie og stadig høyere strømpriser. Og noen plan for å fjerne turbinene når de ikke lenger fungerer finnes ikke. Hvem betaler for det og hva blir miljøeffekten ?

Men det mest meningsløse prosjektet er en plan om å førtidspensjonere deler av oljearbeiderne. Dette er i dag svært lønnsomme arbeidsplasser og man kan ikke uten videre erstatte inntekter med utgifter. Hvem skal egentlig betale pensjonene til de nypensjonerte oljearbeiderne? Oljefondet?

Flere av ideene til MDG kan fungere greit for miljøet, men på det området er det lite nytt. De fleste av oss ønsker mer resirkulering og bedre avfallshåndtering. Problemet er bare at dette i liten grad gir inntekter. I hvert fall ikke i den størrelsesorden som er nødvendig for å finansiere hovedtyngden av norske velferdsforpliktelser.

— Noen må tjene pengene vi lever av

Leser man litt mellom linjene er det tydelig at den egentlige inntektskilden ligger i høyere og høyere miljøavgifter for folk flest. Dette kamufleres som "legge til rette for å ta grønne valg" og lignende. Men innebærer egentlig at et helt alminnelig liv vil bli dyrere og dyrere for folk flest i takt med at MDG erstatter lønnsomme næringer med ulønnsomme.

Dersom dette er MDGs plan for den norske økonomien i fremtiden kan man like gjerne si at det er en plan for å erstatte inntekter med utgifter. Det er mulig dette er bra for klimaet men for nasjonaløkonomien og velferden vår vil det være en katastrofe.

Noen må faktisk tjene pengene som vi alle lever av.

Powered by Labrador CMS