Ring 1 vil dele Filipstad og hindre tilgangen til fjorden. Illustrasjon: Vegvesenet

– Bystyret må invitere bredt til innspill om hvordan Filipstad skal se ut

Byrådets områdeplan for Filipstad bærer preg av å være utarbeidet for mange år siden og har grunnleggende svakheter. Planen forbinder ikke fjorden og byen og utelukker en grønn korridor mellom Bygdøy og Tjuvholmen.

Publisert

Den foreslåtte forlengelse av Operatunnelen på Filipstad vil koste hele 2,8 milliarder kroner.  Forlengelsen blir omtalt som et «miljø- og utviklingslokk». Dette smaker av nytale.

Hva er vitsen med å bruke 2,8 milliarder kroner på en tunnel som skal beskytte befolkningen i området, når befolkningen gjennom ulike beboeraksjoner har vist at dette er noe man ikke ønsker?

Hindrer kontakt mellom by og fjord

Den nye bydelen vil bli delt i to. Ring 1 skal gå gjennom Filipstad i en over 40 meter bred gate. Dette blir en ny Dronning Eufemias gate. Med alle de problemene det innebærer. Den sterkt trafikkerte og brede gata vil bli en betydelig barriere for befolkningen i Oslo og hindre kontakt mellom byen og fjorden.

E18 må dessuten, på grunn av sikkerhetskrav, gå i dagen vestover fra Hjortnes. Det betyr at muligheten for å dekke over E-18 med et lokk langs Frognerstranda i praksis vil bli borte for alltid.

Parken er for liten

Naturvernforbundet i Oslo Vest støtter det alternative forslaget Fjordbyparken. Der får E-18 og Ring 1 lov til å gå som i dag. De første hundre meterne vestover dekkes med et lokk, og terrenget på begge sider fylles opp.

Dette vil forhindre at E-18 og Ring 1 blir en barriere. Løsningen åpner også for at Frognerstranda kan frigjøres. Byrådets plan inkluderer en 40 mål stor park. Denne er mindre enn bystyrets krav.

Fjordbyparken – den grønne gaven til Oslo - har til sammenligning satt av 100 mål til parkareal. For å realisere Fjordbyen trengs det grønne områder.

Fjordbyparken er et alternativt forslag til hvordan Filipstad kan se ut. Tegning: Ole Krogness

Dominerende fergeterminal

I byrådets områdeplan, vil Color Lines fergeterminal bli liggende der den er i dag. Man vil i tillegg få en dominerende pir for anløp av cruiseskip og en tilhørende cruiseterminal. Fergeterminalen vil bli beskyttet av høye murer og effektivt hindre en promenade langs fjorden på denne strekningen.

Forslaget om en gang- og sykkelbro over fergeterminalen representerer en nødløsning. Vi synes ikke fergeterminalen kan få lov til å dominere den fineste delen av Filipstad og stenge for en grønn korridor langs fjorden.

I Fjordbyparkens alternativ er det skissert en sydvestvendt badestrand her. Vi er overbevist om at dette vil bli mer attraktivt enn byrådets forslag om et badeanlegg på tuppen av Filipstad med fergeterminalen som nærmeste nabo.

Gammel plan

Byrådets intensjoner er gode. De ønsker å skape en bydel med yrende folkeliv.

Men utviklingen går i en retning med et helt annet mangfold i boformer og tilrettelegging for aktiviteter med bilfrie byrom. Den foreslåtte områdeplanen bærer preg av å være utarbeidet for mange år siden og fanger ikke opp denne utviklingen.

Med store kvartaler, høye bygninger og nokså få hjørner, vil det bli vanskelig å tiltrekke seg kafeer og små butikker og gjenskape det gode bymiljøet i de tilstøtende og etablerte bydelene.

Inviter bredt til innspill

Vårt forslag er at byutviklingskomiteen inviterer bredt til innspill om hvordan Filipstad kan tilby ulike boformer, fellesskapsløsninger og en utforming som legger mye bedre til rette for et yrende byliv.

Byrådets områdeplan gir magre muligheter for at Filipstad kan utvikles til en grønn bydel. Kontrasten til alternativet Fjordbyparken – en grønn gave til Oslo – er slående. Fjordbyparken må utredes!

Powered by Labrador CMS