Fra venstre: Seher Aydar (Rødt), Cecilie Lyngby (Folkets Parti) og Marit Vea (Venstre) er alle svært kritiske til Fornebubane-kompromisset
Fra venstre: Seher Aydar (Rødt), Cecilie Lyngby (Folkets Parti) og Marit Vea (Venstre) er alle svært kritiske til Fornebubane-kompromisset

Bystyre-opposisjon forbannet på Fornebubane-kompromisset

Høyre og Ap nærmest ber om å få et bompengeopprør i fleisen, sier Rødt. Folkets parti FNB krever full stans i byggingen av Fornebubanen fordi prosjektet er helt ute av kontroll.

Publisert

Flertallet i Viken og Oslo er enige om en ny bompengeavtale for å finansiere nye Oslopakke 3. Men flere av partiene i opposisjonen i bystyret er svært kritiske til kompromisset.

Folkets parti FNB krever full stans i byggingen av Fornebubanen fordi prosjektet er helt ute av kontroll.

– Det er totalt uakseptabelt at bilistene og innbyggerne skal få kjemperegninger fordi byrådet ikke har kontroll på Fornebubanen. Derfor krever vi nå at ansvarlig byråd Sirin Hellvin Stav (MDG) stanser byggingen, sier partileder Cecilie Lyngby i Folkets Parti FNB.

Fornebubanen har i flere omganger hatt voldsomme kostnadsøkninger. Fra 2013 og frem til nå har kostnadsanslaget økt fra 4,5 milliarder kroner den gang til opp mot 28 milliarder kroner i 2022. Også etter at prosjektet ble vedtatt i Oslo bystyre i 2018 har kostnadsøkningene vært formidable, påpeker Folkets Parti FNB.

Ikke godt nok opplyst

Det innebærer også at bystyret ikke fikk saken godt nok opplyst da vedtaket om å godkjenne reguleringsplanen for Fornebubanen ble fattet i 2018. Dermed var beslutningsgrunnlaget for dårlig.

– Folkets Parti FNB mener at det svake beslutningsgrunnlaget i en så stor utbyggingssak som Fornebubanen er svært alvorlig. Slik dette har utviklet seg, kan vi heller ikke være sikre på at det ikke kommer ytterligere overraskelser og nye overskridelser, sier Lyngby.

Derfor krever Folkets Parti FNB full stans i byggingen av Fornebubanen. De krever også at det gjennomføres en ekstern granskning.

– Kunnskap om hva som har gått galt er avgjørende for å ta lærdom slik at dette kan unngås i fremtidige prosjekter.

– Det går ikke an

Også Rødt reagerer sterkt. Høyre og Ap nærmest ber om å få et bompengeopprør i fleisen, mener partiet.

– Banen trengs, og gravingen er for lengst i gang. Men dette er feil løsning. Nå får folk i Groruddalen en stor, ny bompengerekning for å bygge en T-bane til Bærum, sier Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar.

Aydar har en annen løsning.

– Staten må spytte inn mer penger, slik regjeringen har lovet i Hurdalsplattformen. Nå brukes i stedet nesten alle penger i Oslo og Akershus i et tiår, minst, på Fornebubanen. Svært mye annet må settes på vent. Det går ikke an, sier hun.

Løfter blir brutt

Det er viktige prosjekter og løfter som parkeres, påpeker hun.

– Både på Furuset og Manglerud har folk ventet i flere tiår på lokk over landets mest trafikkerte motorvei. Løftene om billigere kollektivbilletter er glemt. I stedet blir både bompengene og kollektivprisene stadig høyere, sier Rødt-representanten også.

I tillegg er ny sentrumstunnel for T-banen helt i det blå. Først skulle den stå klar til 2030, så til 2035. Nå snakkes den ikke lenger om.

– Ny sentrumstunnel skal gi flere avganger på alle linjer, men nå kan ingen svare på når eller om den noen gang kommer. Pengene brukes opp på Fornebubanen, avslutter Aydar.

– Svikter miljøet

Heller ikke Venstre er nådige og mener avtalen er dårlig for miljøet.

– Høyre og Arbeiderpartiet sender en altfor stor del av den økte regningen for de store overskridelsene i Oslopakke 3 til elbilistene. Det blir ikke noe særlig dyrere å kjøre diesel- og bensinbiler, den svært forurensende tungtransporten skjermes i for stor grad og det blir ikke noe billigere å reise kollektivt, sier Marit Vea, nestleder og miljøpolitisk talsperson i Oslo Venstres bystyregruppe.

– Det er rimelig at elbiltakstene økes noe, men problemet i denne avtalen er at bomtakstene økes mye mer for elbiler enn fossilbiler. Da lønner det seg plutselig ikke like mye å velge elbil fremfor en diesel- eller bensinbil. Byrådet svikter også løftet sitt om å redusere prisen på kollektivbilletter. Det er ikke god klimapolitikk, sier hun.

Powered by Labrador CMS