Oslo 20230523. Oslo tingrett på befaring på Sørenga i forbindelse med søksmål etter stupe-ulykken til Geir Kåre Cemsoylu Nyland.
Oslo tingrett på befaring på Sørenga i forbindelse med søksmål etter stupe-ulykken til Geir Kåre Cemsoylu Nyland.

Oslo kommune anker dom etter stupeulykke på Munch brygge

I juni ble Oslo kommune dømt til å betale erstatning etter en stupeulykke i Bjørvika for to år siden. Nå anker kommunen saken og tar den til lagmannsretten.

Publisert

Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i bymiljøetaten i bekrefter avgjørelsen om å anke overfor NRK.

I mai 2021 gjennomførte daværende MMA-utøver Geir Kåre Nyland et såkalt «militærstup» fra bryggen ved Munchmuseet. Under vann traff han et betongelement med hodet først. Nyland fikk en komplett ryggmargsskade. Han ble lam fra brystet og ned, og han vil aldri kunne gå igjen.

Oslo tingrett slo fast 9. juni at kommunen må betale erstatning fordi sikringen på stedet ikke var god nok. I tillegg ble det kjent at kommunen må betale 781.250 kroner i sakskostnader. Oslo kommune har brukt sommeren på å vurdere om de skal anke dommen eller ikke.

– Etter en samlet vurdering har retten kommet til at de eksisterende sikringstiltakene på stedet ikke var tilstrekkelige på ulykkestidspunktet. Riktignok var det satt opp varselskilt om grunt vann / stuping forbudt på kaikanten med en avstand på 10 til 14 meter i området, noe som retten mener ville ha vært tilstrekkelig hvis bruken av området var i henhold til det området var regulert til, nemlig torg, promenade og kai, sto det i dommen fra tingretten.

Powered by Labrador CMS