DEBATT

Oversiktsbilde av det nye regjeringskvartalet. Skribenten mener forslaget er hjerteløst og klossete og at det må bygges lavere og grønnere.

– Regjeringskvartalet vil kunne bli en ulykke for Oslo i årene som kommer

Regjeringskvartalet vil minne oss om en hjerteløs og klossete byplanlegging og en snilt sagt underlig politisk prosess. Det er kanskje ment som signalbygg, men sender ut helt feil signaler. Det er så hult og infamt det som har skjedd, det hele.

Publisert

Gi meg en liste over folk som tror eller synes de nye regjeringsbyggene blir et gode for byen. Få regjeringskvartalet lavere og dropp A-blokka.

Den påtvungne samlokaliseringen av alle departementer utenom Forsvarsdepartementet har, til tross for en viss nedskalering, resultert i en massivitet. De vil skygge for solen og er, med sine åpne kontorlandskap, funksjonelt sett utdaterte før de bygges.

Det er vel tvilsomt at det er bra å samle så mange mennesker på ett sted midt i sentrum. Særlig under pandemien fremstår dette som meningsløst.

Dessuten er det ikke noe STILIG å bygge så mye og høyt i dette området. Hva med byrommene? Man rev jo Y-blokka, slik jeg forsto det, for å vise pietet overfor høyden på Hammersborg, og arkitekturen til gamle Deichmanske bibliotek og Trefoldighetskirken. A-blokka, som skal bli høyere enn H-blokka, har derfor ingenting der å gjøre.

Her er forslaget til det nye regjeringskvartalet og alle byggene i forhold til hverandre.

Om noe skulle stå der måtte det være et lavmælt bygg, lavere enn G-blokka og tilpasset parken. Hva var det med Y-blokka og dens plassering i byrommet, som jeg synes var fin, sett i forhold til det som vil komme?

Jo, den var rent respektfull og beskjeden. Den raget ikke i bylandskapet.

Bygg lavt

Det nye regjeringskvartalet inkluderer flere bygg som blir høyere enn H-blokka, som vil lage store skygger i flere retninger store deler av året og som vil virke uhyrlige på sine lavere omgivelser.

Det er mulig at noen av bygningene blir fine. Men må de være så høye? Så hvorfor vil regjeringen bygge dette for over 40 milliarder?

Det er sagt til det kjedsommelige, men det er kanskje fremdeles mulig å la flere departementer være der de er. Bygg lavt mot Grubbegata og heller mer tilpasset Finansdepartementets bygning G-blokka enn å skulle spille på og overgå H-blokka i høyde.

Bygg en park

La det bli en større park der Y-blokka sto, slik det ble der restaurant Skansen sto på Kontraskjæret ved Akershus festning.

Jeg tror folk flest vil sette pris på lys og sol fremfor dette byggeprosjekt som vil lage store skygger i sitt område og som vil være en påminnelse om selve terrorhandlingen og rivingen av Y-blokka.

La H-blokka få være høyblokka. Hvis Y-blokka var så fæl for noen, så er dette mye verre. Ser dere ikke? Må man vente til «festningen» kommer for at mange flere vil få øynene OPP for det og ønsker at det aldri noensinne ble bygget og ser at ikke bare terrorhandlingen, men også rivingen av Y- blokka, var en skjenselsdåd?

Jeg synes det er underlig at når regjeringen først skal slå på stortromma og river et hovedverk i nyere norsk arkitektur, og penger ikke synes å være problemet, at de ikke i det minste klarer å bygge noe som mer opplagt vil kunne være et gode.

Kan bli en ulykke

Kriteriene og rammene for den konkurransen som ble holdt var feil. Hvorfor må så mange sentrale bygninger i dag være så høye? Det må da ikke være høyt for å være monumentalt.

Er det fremdeles mulig å nedskalere prosjektet, håper jeg det skjer. NÅ. Da kan kanskje det nye spille sammen med det eksisterende bymiljøet på en verdig måte. Det som skal bygges nå vil kunne bli en ulykke for Oslo og for Norge i årene som kommer.

Det vil minne oss om en hjerteløs og klossete byplanlegging og en snilt sagt underlig politisk prosess. Det er kanskje ment som signalbygg, men sender ut helt feil signaler.

Dette skal være den norske regjeringsmaktens ansikt utad heretter. Det er så hult og infamt det som har skjedd, det hele. Ta en pust i bakken før dette sluttføres, og still noen enkle spørsmål om hva som trengs nå og i fremtiden.

Powered by Labrador CMS