DEBATT

Lillian Huse og Ruseløkka skole
Skolen må finansieres etter behovene som finnes. Med dagens finansiering blir driften ved skolen skadelidende, sier Lillian Huse.

– På Ruseløkka skole har vi elever skolebudsjettet ikke dekker. Det skaper et enormt press på lærerne

På Ruseløkka skole har vi elever som trenger tett voksenstøtte gjennom hele dagen, uten at dette dekkes av eksisterende finansieringsordninger. Elevene må få det tilbudet de fortjener.

Publisert

I flere år har Ruseløkka skole kjempet en økonomisk kamp på grunn av et konstant merforbruk, et annet ord for underskudd.

Dette merforbruket har delvis vært forårsaket av midlertidige lokaler mens ny skole ble bygget, noe som førte til at ikke alle klasser var fulltallige.

Selv om situasjonen har forbedret seg med flere elever i klassene, strever skolen fortsatt økonomisk, til tross for et budsjett på sparebluss.

Spesialundervisning koster

En sentral utfordring er økningen i antallet elever som krever ekstra tilrettelegging og spesialundervisning. Skolens grunnfinansiering og elevpris dekker vanligvis kostnadene for slik undervisning.

Imidlertid står vi overfor en situasjon der flere lever med betydelige tilpasningsbehov ikke får de nødvendige midlene. På Ruseløkka skole har vi for eksempel elever som trenger tett voksenstøtte gjennom hele dagen, uten at dette dekkes av eksisterende finansieringsordninger.

Enormt press på lærerne

Vi kan ikke og skal ikke unnlate å tilrettelegge for disse elevene. Konsekvensen er at finansieringen for skolens drift blir utilstrekkelig.

Dette resulterer i et enormt press på lærere og annet personale som må håndtere både fysisk og psykisk belastning.

Skolen må finansieres etter behovene som finnes. Med dagens finansiering blir driften ved skolen skadelidende fordi skolen sikrer et helt nødvendig tilbud for elever som trenger tilrettelegging.

Holder dere ord?

Det er avgjørende at vi har en finansiering som både ivaretar skolens drift og sikrer tilrettelagt oppfølging av elever med tilpasningsbehov.

Byrådet har forpliktet seg til en styrking av grunnfinansieringen av skolene, både i Hammersborg-erklæringen og gjennom samarbeidsavtalen med Krf og Frp. Byrådet må gjøre lovnadene til praksis, for å sikre at elevene får det tilbudet de fortjener.

Powered by Labrador CMS