Tunnelen stenges i begge løp fra fredag 28. april kl. 22 og fram til åpning lørdag 29. april kl. 18.00.

— Det er alltid slik at vi stenger begge løp helt før vi gjenåpner en tunnel etter rehabilitering, forteller prosjektleder Hilde Ulvik. — Veien skal merkes om og alt teknisk utstyr skal kontrolleres og testes, sier hun på nettsiden til Vegvesenet.

For å gjøre arbeidene i Brynstunnelen helt ferdig kreves to til tre kortere stenginger i etterkant av gjenåpningen. Disse henger sammen med arbeider oppå og rundt tunnelen som ennå ikke er ferdige

Første stenging blir natt 2.–5. mai, neste stenging er helgen 5.-6. mai.