Tøyen boligbyggelag er det nyeste initiativet for sosial boligbygging i bydel Gamle Oslo. Tøyen boligbyggelag
Tøyen boligbyggelag er det nyeste initiativet for sosial boligbygging i bydel Gamle Oslo. Tøyen boligbyggelag

– Jeg utfordrer bydelsutvalget i Gamle Oslo. Følg opp vedtaket om å bli en pilotbydel for sosial boligpolitikk, si nei til tradisjonelle boligprosjekter

Gamle Oslo trenger nye typer boliger. Boliger som hindrer gentrifisering og som gjør det mulig for alle våre innbyggere å bli boende i bydelen.

Publisert

Ensjøbyen, Hovinbyen, Kværnerbyen og Fjordbyen. Ingen annen bydel har fått så mange nye byer og så mange nye innbyggere på så kort tid som Gamle Oslo. Hva gjør denne utviklingen med bydelen vår? Hvilke utfordringer fører en slik befolkningsvekst til for det offentlige servicetilbudet?

I litt over to år har jeg vært folkevalgt i Bydel Gamle Oslo. I bydelsutvalget kommer det til stadig opp nye utbyggingsprosjekter, blokker, byer og omreguleringer som det forventes at vi skal vedta. Utbyggere, arkitekter og investorer deltar på de åpne halvtimene med flotte illustrasjoner og presentasjoner om hvorfor det er så viktig at vi vedtar akkurat dette prosjektet, og hvor stor positiv betydning det vil ha for nærområdet.

Bydelens politikere setter ikke ned foten

Dessverre er det klare flertallet av bydelsutvalgets medlemmer alltid på side med utbyggere. De kutter noen etasjer i ny og ned, men å si nei til større utbygginger, det tør de aldri. Hvorfor det er slik, forstår jeg ikke. Hvis man snakker med innbyggerne vi representerer, så er det stor bekymring for befolkningsveksten, boligprisene, fortettingen og gentrifiseringen.

Jeg tror problemet til bydelens politikere er at man ikke ser helheten i det som vedtas, slik folkevalgte politikere skal gjøre. Man ser kun på enkeltsakene og behandler dem som byråkrater.

Fra 2000 til 2020 vil innbyggertallet i Bydel Gamle Oslo ha økt fra cirka 30 000 til omkring 60 000. Det tilsvarer en fordobling av innbyggere på kun 20 år. Dette er høyere enn noe annet sted i landet vårt. Samtidig med den formidable boligutbyggingen, har kvadratmeterprisen i Gamle Oslo økt fra 25 000 kroner til 75 000 kroner i løpet av de siste 15 årene. Flere boliger betyr ikke lavere boligpriser. I vår bydel ser vi det motsatte.

Vil være boliginnovatører og samfunnsutviklere

I juni i fjor skrev lederen av bydelsutvalget i Gamle Oslo, Line Oma (AP), i Dagsavisen: «Når ingen andre har løsningen på boligutfordringene, tar én bydel ansvar». Hun viste til at et samlet bydelsutvalg bestemte at bydel Gamle Oslo skal bli en pilot på boliginnovasjon for å imøtekomme de store strukturelle boligutfordringene.

Videre skrev hun at «Bydel Gamle Oslo har boligutfordringer som ikke har latt seg løse med eksisterende virkemidler. De som har fått Husbank-midler flytter ut av bydelen fordi boligprisene er for stive for Husbankens ordninger. Resultatet blir mindre mangfold.»

Lederen av bydelsutvalget avsluttet innlegget med at «Vi har lyttet til befolkningen og gjort grunnarbeidet for at vi nå kan prøve ut modeller som kan bidra til å sikre mangfoldet. Vi vil være boliginnovatører, spydspisser, samfunnsutviklere. Vi må handle».

Hvert tredje barn vokser opp i fattigdom

Jeg er helt enig med lederen av bydelsutvalget. Så hva med å sette disse tankene ut i praksis? Det sittende byrådet har uttalt at byen nå skal styres av folk, ikke av utbyggere. Ja, Oslo trenger mange flere boliger, men det gjør ikke Gamle Oslo. Gamle Oslo trenger nye typer boliger. Boliger som hindrer gentrifisering og gjør det mulig for alle våre innbyggere å bli boende i bydelen.

Byutviklingspolitikken i bydelen vår må løse utfordringer, som at 40 prosent dropper ut av videregående, ungdomsledigheten er blant de høyeste i landet og antallet unge som er avhengige av økonomisk sosialhjelp økte med 30 prosent i 2016. Seks prosent av Gamle Oslos innbyggere er helt avhengige av økonomisk sosialhjelp for å overleve. 22 prosent av bydelens innbyggere lever under fattigdomsgrensen. Hvert tredje barn vokser opp i fattigdom. Hver 3. femteklassing kan hverken lese, skrive eller regne. Kun en tredel av barna i bydelen har gått på samme skole gjennom hele barneskolen.

Jeg utfordrer hele bydelsutvalget til å følge opp vedtaket om å bli en pilotbydel for en sosial boligpolitikk og dermed si nei til tradisjonelle boligutbygginger. I Bydel Gamle Oslo vil vi kun tillate boliginnovasjon med innovative boformer de neste to årene. Byutvikling og boligpolitikk henger sterkt sammen med de miljømessige og sosiale utfordringene vår bydel står ovenfor. Vi må handle nå.

Powered by Labrador CMS