DEBATT

Tydelig beskjed fra nærmiljøet da bystyrets byutviklingsutvalg dro på befaring til Økern torg.
- Til opposisjonspartiene: Det er ikke uansvarlig å trekke i nødbremsen! skriver de fire forfatterne av debattinnlegget om nærmiljøets fremtid.

- Det er irreversibelt å bygge ned den siste store tomta på Økern

Det etatene insisterer på å omtale som «En stor park» er altså et badehåndkle pr. innbygger, dersom vi legger oss tett i tett på gangveier og oppi Refstadbekken. Det sier seg selv at dette ikke kompenserer for mangelen på uteareal på tettbygde Løren. Men i disse digitale tider er det kanskje meningen at østkantfolk skal spille kubb på mobilen?

Publisert

Torsdag 4. mai samlet Økern seg til protestmøte mot utbygging av Økern Torg. Det skal bygges 900 boliger, og man vil utvide en eksisterende gang- og sykkelsti med en knøttliten park på knappe 25 mål nytt parkareal.

Figurene under viser hvordan de 39 målene parkarealene blir seende ut. 39 mål høres mye ut. Det tilsvarer arealet til tomtene for 57 familier i Bærum kommune.

En skisse over etatenes forslag for Økern Torgvei 6. Her ser vi hvor stor andel av tomta som ikke er satt av til park. Område 1: Gangvei og adkomstvei til Løren skole fra øst. Område 2: Eksisterende gangvei mellom Økern i sør og Bjerke i nord. Adkomstvei til Løren skole fra nord og nord-vest. Område 3: Bekk og anlegg for håndtering av ekstremnedbør.
En skisse over etatenes forslag for Økern Torgvei 6. Her ser vi hvor stor andel av tomta som ikke er satt av til park. Område 1: Gangvei og adkomstvei til Løren skole fra øst. Område 2: Eksisterende gangvei mellom Økern i sør og Bjerke i nord. Adkomstvei til Løren skole fra nord og nord-vest. Område 3: Bekk og anlegg for håndtering av ekstremnedbør.

På Økern skal 24.000 dele dette parkarealet. Det er 1,6 kvm. pr. person – eller størrelsen av én enkeltmadrass. Med den planlagte befolkningsveksten vil vi komme ned i 1,3 kvm. pr. innbygger.

Det Plan- og bygningsetaten (PBE) og Eiendoms- og byutviklingsetaten (EBY) insisterer på å omtale som «En stor park» er altså et badehåndkle pr. innbygger, dersom vi legger oss tett i tett på gangveier og oppi Refstadbekken.

Det sier seg selv at dette ikke kompenserer for mangelen på uteareal på tettbygde Løren. Men i disse digitale tider er det kanskje meningen at østkantfolk skal spille kubb på mobilen?

Et av flere visne tak i Hovinbyen. Man kan skimte noen brune gresstuster
på de laveste byggene.
Et av flere visne tak i Hovinbyen. Man kan skimte noen brune gresstuster på de laveste byggene.

Vi vil leve, ikke bare bo

Idrettsflatene er sprengt. Hasle-Løren IL er en av få, store og levende klubber som ikke er rammet av fotballdøden i resten av Groruddalen. Og nå må idrettslaget innføre inntaksstopp.

Stort engasjement blant Lørens unge
Stort engasjement blant Lørens unge.

Det virker som om byrådspartiene er ivrige etter å ta knekken på de som bruker fritida si på å holde over tusen barn og ungdom borte fra kebabsjapper og T-banestasjoner. I sin iver beskylder de sine politiske motstandere for å være populister og uansvarlige.

Prosessen rundt ny ungdomsskole til ungdommene på Økern er egentlig verdt et debattinnlegg for seg. Det hele går satiren «Norske byggeklosser» en høy gang. Skolen som skulle stått ferdig til skolestart 2024 er nå utsatt til 2027, og vi har fått antydninger om ytterligere utsettelser.

Roper for å bli hørt!

Etter mange år med høringsuttalelser, brevskriving og møter med byråkratene i PBE og EBY, har vi nå begynt å rope høyt! Vi roper for å bli hørt av et byråd som tilsynelatende har misforstått sin rolle. Som folkevalgte skal de være folkets tillitsvalgte. Nå står de på for å forsvare byråkratenes udugelighet, uten å lytte til folket.

Den over nevnte udugeligheten tar form av halvsannheter, rosemaling og elendig håndtverk rundt dette prosjektet:

Halvsannheter

Boligene på Økern Torg er nødvendige som støyskjerming mot Økern Torgvei. Dette er en blindvei med fartsdumper og 30-sone. Her er ingen næring (dersom man ser bort fra utleien EBY bedriver midlertidig på Økern Torg).

Vi stiller oss undrende til at denne lite trafikkerte veien skal medføre mer støy enn Dag Hammarskjöldsvei, hvor man har satt opp Økern Portal som en refleksvegg for trafikkstøy, midt i mot Løren skole.

Rosemaling

Da det midlertidige Økern bad ble prosjektert, hadde man tegnet inn uteservering i Oslos minste skolegård. I tegningene av Økern Torgvei 6 er betongblokker farget grønne og man bruker grønne tak som argument mot aktivitetsflater på bakkeplan.

Om vi ser på eksisterende Nybyen kan man knapt skimte noen visne gresstuster på taket.

Håndtverk

For seks år siden skrev kommunen et brev til seg selv om at det gikk en hovedvannledning under tomta, der vi er blitt lovet ungdomsskole til våre barn. Dette brevet ble lest først i høst.

Det innebar en ytterligere forsinkelse av skolen, slik at de skulle få tid til å flytte denne vannledningen. Den 4. mai ble vi invitert til en høring i Rådhuset. Da brukte etatene forsinkelse av ungdomsskole som argument mot å utarbeide et planforslag uten boliger.

Stort engasjement på Løren.
Stort engasjement på Løren.

Vannledningen ble ikke nevnt med et ord. Ikke nok med at de ikke leser sine egne brev til seg selv. De tar heller ikke ansvar for dette.

Vår oppfordring

Til opposisjonspartiene: Det er ikke uansvarlig å trekke i nødbremsen. Nå er det faktisk det eneste ansvarlige man kan gjøre. Det er uansvarlig å ha tillit til etatenes vikarierende begrunnelser for å endre prosjektet.

Det er irreversibelt å bygge ned den siste store tomta på Økern, fordi det har gått prestisje i å få trumfet gjennom etatenes forslag.

Til Byrådspartiene: Husk hvem dere er tillitsvalgte for. Husk løftene i byrådserklæringen om trygg oppvekst, aktivitetsmuligheter og folkehelse og levende nabolag. Det er disse løftene dere skal beskytte, ikke byråkratene.

Powered by Labrador CMS