Bakklandet i Trondheim med steinheller og brostein. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

– Røde sykkelfelt vil forstygge Gyldenløves gate. Bruk i stedet steinheller og brostein

Bymiljøetaten bør revurdere sine planer om rødt sykkelfelt i asfalt, og heller lage en midlertidig løsning med en enkel markering av sykkelfeltet.

Publisert

Det har vært mye strid om fjerning av parkeringsplassene i Gyldenløves gate til fordel for sykkelfelt. Sykkelvei i Gyldenløves gate er nå politisk vedtatt, og byggingen skal etter bymiljøetatens planer starte i mars.

En fordel med å fjerne parkerte biler vil være at gaten fremstår som vakrere. Men de planlagte sykkelfeltene i rød asfalt vil undergrave dette resultatet. Etter min mening bør man ikke anlegge sykkelvei i rød asfalt i historiske bygater som Gyldenløves gate, fordi det vil ødelegge estetikken i gaten.

Gyldenløves gate er en av Oslos vakreste gater, kanskje den aller vakreste. Røde sykkelfelt vil skade det helhetlige inntrykket som skapes av ærverdige trær, stilfulle tradisjonelle bygninger og en innbydende gate.

Bruk steinheller og brostein

De røde stripene vil skjemme ut gaten og gi den et preg av å være gjennomfartsvei for pendlere som beveger seg raskt gjennom nabolagene (nå på sykkel, ikke i bil). Bygater bør gi inntrykk av å tilhøre nærmiljøet, ikke fremstå som gjennomfartsårer.

Sykkelfelt i ridestien, slik noen har foreslått, vil også skade helhetsinntrykket av gaten, og umuliggjøre bruken av ridefeltet som en langstrakt park for mennesker og hunder.

I stedet bør sykkelfeltet utformes med steinheller, samtidig som man får tilbake brosteinene i bilfeltet. Fotgjengerfelt kan også være med steinheller, for å lette bevegeligheten for barnevogner og rullestoler.

Gyldenløves gate 1-3 med brostein. Foto: Anders Beer Wilse / Oslo museum

Gjenskape gatens historie

Gamle bilder fra gaten viser hvor vakker den var med brostein. I flere oslogater, blant annet deler av Thomas Heftyes gate, er brosteinen rekonstruert. Brostein og heller er også langt mer miljøvennlig enn asfalt.

Bymiljøetaten bør revurdere sine planer om rødt sykkelfelt i asfalt, og heller lage en midlertidig løsning med en enkel markering av sykkelfeltet, inntil man har utredet og behandlet et alternativt forslag om brostein og steinheller i gaten. Forhåpentligvis vil Byantikvaren støtte denne løsningen, for å verne og gjenskape gatens historiske karakter.

Kraftige protester

Man kan ta lærdom fra Trondheim:

På Bakklandet i Trondheim, en verneverdig gammel bydel med trehus og brostein, ble det kraftige protester fra beboere og Trondheims byantikvar mot forslag om etablering av røde sykkelfelt. Løsningen ble å anlegge to striper av steinheller, der syklister kan ferdes på en behagelig måte, og i moderat fart så syklingen ikke blir til ubehag for fotgjengere.

Trondheim kommune har følgende anbefaling: «I verneverdige omgivelser og brosteinsbelagte gater anbefales felt med heller eller lignende på hver side for å gi syklistene en god ledning og jevn overflate».

Powered by Labrador CMS