� Ingenting er viktigere enn å sikre barna i byen vår trygge skoleveier, sier miljø- og samfredselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Foto: Arnsten Linstad

Oslos skoleveier skal sikres. Miljøbyråden vil ha 400 nye fartsdumper og setter ned fartsgrensen over ett hundre steder

� I alt for mange år har byens politikere prioritert bilen over fotgjengere og syklister, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Publisert

Kjempeløftet med å sikre Oslos skoleveier er godt i gang. 42 steder fortau skal heves og bli høyere, farten skal reduseres ved 101 steder, 420 nye fartsdumper skal anlegges og flere steder innsnevres veiene ved skoler.

Jeg får mange henvendelser fra folk som ønsker seg mindre trafikk i nabolaget, og som vil at barna deres skal få tryggere skoleveier. Jeg hører ingen som ønsker seg mer trafikk, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til VårtOslo.

— Ingenting er viktigere enn å sikre barna

— Det er trafikkfarlige situasjoner rundt mange av Osloskolene, og det skjer jevnlig farlige situasjoner fordi bilene har for høy fart. Ingenting er viktigere enn å sikre barna i byen vår trygge skoleveier, fortsetter miljø- og samferdselsbyråden.

Selv om det totale antallet drepte og alvorlig skadde i trafikken har gått ned i Norge, har utviklingen i Oslo vært foruroligende. Særlig i årene fra 2012 til 2016 var det mange drepte i Oslo-trafikken, opplyser Statens vegvesen. Samlet ble 31 mennesker drept i Oslo-trafikken i disse årene. Men i fjor gikk tallet ned til tre drepte. Til sammenligning omkom hele åtte personer i det verste ulykkesåret, 2012.

Aksel, Johanne og Katje (foran) ønsker seg en trygg skolevei. FAU-representantene Veslemøy Blokhus Langvik (fra venstre), Karl Natstad og gruppeleder for SV i bystyret, Sunniva Holmås Eidsvoll, mener innføringen av såkalte hjertesoner vil gi tryggere hverdag for skoleungene. Foto: Christian Boger

Antall alvorlig skadde i Oslos trafikk er nedslående lesing. Verst var det i 2015 da 116 mennesker ble hardt skadd i trafikken. Men også her har tallene gått ned til 61 hardt skadde i fjor. Men det er ikke godt nok, mener samferdselsbyråden.

Nestenulykker ved skoler skjer daglig

I alt for mange år har byens politikere prioritert bilen over fotgjengere og syklister. Det har ført til at mange av byens skoleveier er utrygge for barn som går og sykler til skolen. Den utviklingen jobber vi med å snu.

— Nå prioriterer vi fotgjengere og syklister over biltrafikk. Over hele byen prioriterer vi nå å gjøre skoleveiene trygge for barna våre. Vi går systematisk til verks for å bygge opphøyde gangfelt, redusere fartsgrensene og bygge fartshumper, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Ved Tøyen skole går det nesten ikke en dag uten nestenulykker mellom elever på vei til skolen og bilene i Hagegata. Det samme forteller foreldre ved andre sentrumsnære skoler.

— Nok er nok, mente foreldre ved skolene i bydel Gamle Oslo. I vår krevde de stenging av trafikkfarlige gater.

Vil ha bilfrie hjertesoner

Etter en lengre tids resultatløs kamp for å få bedret trafikksikkerheten rundt skolene ønsker foreldrearbeidsutvalgene i bydelen å innføre bilfrie soner, såkalte «hjertesoner», rundt skolene i skoletiden.

I Hagegata rett utenfor Tøyen skole er det mange bilister som gir blaffen i fartsgrensen. Foto: Arnsten Linstad

Hjertesoner er noe det rødgrønne byrådet støtter. Miljø- og samferdselsbyråd Nguyen Berg forteller at hun egentlig ønsker å etablere bilfrie hjertesoner rundt alle byens skoler.

Nå er det mange foreldre som sitter med hjertet i halsen når barna deres er ute i byen, og resultatet blir at mange kjører barna til skolen og fritidsaktiviteter. Slik skaper vi en ond sirkel med mer biltrafikk og flere trafikkfarlige situasjoner. Dette vil byrådet gjøre noe med.

— Men vi har nå startet arbeidet med å etablere bilfrie hjertesoner rundt alle byens skoler. Det betyr at barn som blir kjørt må slippes av på markerte stopp- og hentesteder utenfor sonen, slik at skolens umiddelbare nærområde blir tryggere for elevene som går eller sykler, avslutter miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

Powered by Labrador CMS