Åpent brev til ordføreren:

I Hagegata 31 er de opprinnelige beboerne i ferd med å bli skjøvet ut. Foto: Google maps

– Var det meningen med Tøyenløftet at de økonomisk svakstilte skulle presses ut mot sin vilje?

Åpent brev til ordføreren: Vi oppfordrer med dette til umiddelbar stans i salg av kommunale leiligheter i Hagegata 31. Vi forstår tiltaket var godt ment, men ber dere innse at det ikke har virket etter hensikten.

Publisert

Kjære ordfører Marianne Borgen. Byråder Kjetil Lund, Inga Marte Thorkildsen og Tone Tellevik Dahl.

Som en del av Munch-Tøyen-avtalen ble det besluttet at beboere i Hagegata 31 skulle tilbys å få kjøpe sine egne leiligheter til 80 prosent av markedsverdi. Dette for å styrke stabiliteten i beboermassen. Dessverre har nesten ingen beboere hatt råd til dette, og de fleste er nå flyttet, mange mot sin vilje.

I stedet er disse leilighetene blitt attraktive objekter for utleiere. På et beboermøte i mai 2017 ble det fortalt om et tilfelle hvor en familie ble flyttet og leiligheten solgt til en privat aktør, som siden har bygget om leiligheten til seks ørsmå illegale hybler. Tiltaket med salg av Hagegata 31 har altså virket mot sin hensikt.

Familien Arifi Ali har fått varsel om å flytte

Årsakene kan være flere. Burde prisen vært satt enda lavere for at beboerne kunne hatt en reell sjanse til å kjøpe leiligheten de bodde i? Burde de vært tilbudt en leie-til-eie-ordning? Burde det vært opprettet et borettslag med regler om at kjøpere må bo selv før leilighetene leies ut? Vi opplever dette tiltaket, slik det er gjennomført, som et skritt i motsatt retning av hva som var tanken bak Tøyenløftet – å skape et trygt og inkluderende nabolag med mennesker som vil bli boende.

I en av de gjenværende leilighetene bor Arifi Ali med sin familie. De har bodd på Tøyen i 20 år. Den yngste datteren er elev ved Tøyen skole. En av sønnene er i dag aktiv deltaker på Tøyenakademiet – et viktig forbilde for de unge i området. Familien har markert seg som svært viktige og konstruktive deltakere i lokalmiljøet, med betydelig frivillig innsats. Arifi med familie er brobyggere mellom det store somaliske miljøet og den øvrige befolkningen på Tøyen.

Familien har nå fått varsel om å måtte flytte i juni. Dette er naboer vi ikke har råd til å miste! Vi vet at det også er flere andre familier i tilsvarende situasjon.

LES OGSÅ: I dag skal Amal få treffe ordføreren i Oslo og snakke om sin kommunale leilighet

Private utbyggere tar seg til rette

Samtidig får private utbyggere ta seg til rette på de få gjenværende åpne plassene i området. En ny boligblokk er under oppføring i Hagegata 25. Her var prislappen på en av de få familieleilighetene 11,5 mill. En annen utbygger søker i disse dager bystyret om å få bygge enda en stor boligblokk på nabotomta, Hagegata 27, med den forringede bokvaliteten det vil medføre for naboene.

Vi spør oss om dette var meningen bak Tøyenløftet – at de økonomisk svakstilte med røtter i nabolaget presses ut mot sin vilje, samtidig som døren åpnes for de mer pengesterke? Vi er sterkt imot denne utviklingen.

Vi oppfordrer til stopp av utsalget

Rektor ved Tøyen skole, Terje L. Andersen, har i flere utspill den siste tiden forklart viktigheten av å sikre en stabil beboermasse for at integrering skal kunne skje. Med stadige utskiftninger, blir det vanskelig å bygge tillit og tilhørighet. Dette er et problem vi som naboer kjenner veldig sterkt. Ikke minst preger det barna på skolen – å hele tiden miste venner.

Bydel Gamle Oslo har vedtatt å bli en pilotbydel for gode boligsosiale løsninger. Vi som bor her er gjerne med på å finne gode løsninger for vår bydel. Men vi trenger raske tiltak som sikrer at ingen av oss skal måtte kastes ut av våre hjem mens vi jobber med dette. Vi krever at våre naboer behandles med respekt og forståelse.

Vi oppfordrer derfor til stopp av utsalget i Hagegata 31. Vi forstår at tiltaket har vært godt ment, men vi ber om at dere innser at det ikke har virket etter hensikten, og det er ennå ikke for sent å stoppe. Vi vil gjerne bidra til sammen for å finne gode, langsiktige og helhetlige boløsninger – både for Arifi og hennes familie, og for andre i tilsvarende situasjon. Hjelp oss å skape gode og stabile levekår for hverandre!

Powered by Labrador CMS