— Vi kan ende med den absurde situasjonen at Fornebu står helt uten et tilstrekkelig kollektivtilbud, men med en flunkende ny motorvei. Bildet er fra anleggsstart på Fornebu 12. november 2020. Foto:

— Jeg mener å stanse Fornebubanen nå vil være en gigantisk feiltagelse

— Fornebubanen vil frigjøre plass vi sårt trenger i sentrum, og det blir triveligere å bo i Oslo. Utbyggingen vil være en stor fordel, også for oss som bor i byen.

Publisert

I disse dager vurderer AP og SV i Oslo om de skal snu i spørsmålet om Fornebubanen. Banen er blitt langt dyrere enn planlagt, og det snakkes om at det er mye penger å bruke på noe som «kun er for folk i Bærum».

I dag er busskapasiteten til og fra Fornebu sprengt. Massevis av Oslofolk reiser hver dag til jobb på stappfulle busser som stamper i kø mellom Fornebu og Oslo sentrum.

Les også:

— Umulig å dytte flere busser gjennom sentrum

Norges travleste bussrute, linje 31, har ti avganger i timen i rushtiden, 81-bussen har ytterligere seks, og alle bussene skal komme seg gjennom trange sentrumsgater i Oslo på sin vei til og fra Fornebu. Det er rett og slett ikke mulig å dytte flere busser gjennom sentrum.

Vil gjøre det umulig for Oslo å nå målene om mindre trafikk, mindre veistøy og lavere utslipp.4

Geir Storli Jensen

Hvis Fornebubanen bygges, kan disse rutene legges om, og ny kollektivterminal på Lysaker vil gjøre at regionbussene også kan stanse utenfor sentrum. Det frigjør plass vi sårt trenger i sentrum, og det muliggjør at vi i framtiden kan rive Nylandsbrua og stenge ring 1 i stedet for å bruke milliarder på ny tunnel under regjeringskvartalet.

— Flunkende ny vei, dårlig kollektivtilbud?

Samtidig skal Fornebu vokse. Og staten er tilsynelatende fast bestemt på å bruke milliarder på å bygge mer vei vestover fra Lysaker. Hvis Ap og SV i Oslo går fra sine valgløfter om å bygge Fornebubanen, kan vi ende med den absurde situasjonen at et sted med opp mot 25 000 innbyggere og nesten like mange arbeidsplasser rett ved grensa til Oslo står helt uten et tilstrekkelig kollektivtilbud, men har en flunkende ny motorvei.

Uten Fornebubanen er nye baser helt i det blå.

Geir Storli Jensen

Det sier seg selv at dette vil gjøre det umulig for Oslo å nå målene om mindre trafikk, mindre veistøy og lavere utslipp. Det vil gjøre det mindre trivelig å bo på Fornebu og mindre trivelig å bo i Oslo.

— Vil gi økt kapasitet

I enden av Fornebubanen skal det bygges ny base for t-banen. Samtidig investerer vi i nytt signalanlegg, som vil gjøre det mulig å få satt opp flere avganger i det eksisterende t-banenettet. Men da trenger vi også økt kapasitet til å vaske, reparere og parkere t-banevognene. Uten Fornebubanen er nye baser helt i det blå.

Jeg skal gi kritikerne rett i at det er at det er skuffende at ny Majourstua stasjon er tatt ut av prosjektet, for det ville muliggjort enda en økning i antall avganger andre steder i byen. Jeg håper at Oslo kan finne en ny og rimeligere dagløsning for Majorstuen stasjon, så vi kan oppnå enda mer av gevinsten Fornebubanen og nye t-baner kan gi for hele Oslo.

— Tunnellen blir lengre for hver dag som går

Det er uansett ikke sånn at vi får råd til masse annet ved å stanse Fornebubanen nå. Statlige bidrag vil gå tapt, grunneierbidrag vil gå tapt og bidrag fra bompenger vil gå tapt. Arbeiderpartiets kolleger i Viken har gjort det klart at det vil være uaktuelt med nye forhandlinger om Oslopakke 3 hvis Fornebubanen skrotes.

Det vil gjøre at penger som er satt av til økt vedlikehold på trikk og t-bane, nytt signalanlegg, styrket sykkelsatsing og styrket kollektivtilbud forsvinner. Dette vil vi i så fall måtte finne midler til over de ordinære budsjettene til kommunen.

— Norgeshistoriens dyreste hull

Den nye regjeringen har ikke villet stanse E18 vestkorridoren, fordi byggingen allerede er i gang. Men vi er kommet mye lenger i byggingen av Fornebubanen.

Tunnelen blir lengre for hver dag som går. Hvis prosjektet stanses nå vil vi ha kastet bort milliarder på ingenting. Jeg er helt sikker på at dette i så fall blir norgeshistoriens dyreste hull.

Powered by Labrador CMS