DEBATT

Vi vant valget i 2015 og har styrt byen siden da. På den tida har det blitt skapt drøye 75.000 nye arbeidsplasser i hovedstaden. De aller fleste av dem har kommet i privat sektor, skriver Andreas Halse, leder for APs bystyregruppe.
Vi vant valget i 2015 og har styrt byen siden da. På den tida har det blitt skapt drøye 75.000 nye arbeidsplasser i hovedstaden. De aller fleste av dem har kommet i privat sektor, skriver Andreas Halse, leder for APs bystyregruppe.

– Vi har lykkes med å skape arbeidsplasser i Oslo

Den neste utfordringen er å skape flere arbeidsplasser og bedrifter som kan hjelpe oss gjennom det grønne skiftet. Vi må bruke større ressurser til bedrifter, som det lille gründerfirmaet OverEasySolar, til å komme i gang.

Publisert

I fjor vokste sysselsettingen i Oslo med 4,1 prosent. Eller for å si det på en annen måte, av de 56.000 nye arbeidsplassene som ble skapt i landet i 2022, så kom snaue 21.000 i Oslo. Vi er altså nesten der at 40 prosent av sysselsettingsveksten i landet skjer her i byen.

Vi vant valget i 2015 og har styrt byen siden da. På den tida har det blitt skapt drøye 75.000 nye arbeidsplasser i hovedstaden. De aller fleste av dem, ja faktisk over 80 prosent, har kommet i privat sektor. Man skal gjøre et ganske stort retorisk krumspring for å hevde at det rødgrønne Oslo ikke ønsker nye arbeidsplasser velkommen.

Dette er altså et område hvor vi har vist at vi klarer å innfri. Da er det også på tide å ta nye steg. Vi har noen klare utfordringer vi bør jobbe mer med for å skaffe folk her i byen en god jobb.

Storsatsing for å nå flere

Vi har fortsatt mange som står helt utenfor arbeidslivet. Det er noen titusener her i byen som hverken er i jobb, utdanning eller får en trygdeytelse. 

Det å trekke flest mulig av dem inn i arbeidslivet er en nøkkel for å gi dem en trygg økonomi og for å styrke fellesskapets økonomiske bærekraft. Derfor har vi starta en storsatsning for å nå disse menneskene. 

Det handler om alt fra å etablere jobbsentre, lage en oppsøkende tjeneste som hjelper unge med tilbud om jobb eller videreutdanning, etablere 6000 nye ungdomsjobber og startet en egen rekrutteringsordning til stillinger i Oslo kommune for de som står utenfor arbeidslivet. Alt dette er nysatsninger vi gjerne vil fortsette med i årene framover.

Nye grønne arbeidsplasser

Den neste utfordringen er å skape flere arbeidsplasser og bedrifter som kan hjelpe oss å komme gjennom det grønne skiftet. 

Oslo kommune er en av Norges største innkjøpere. Vi strammer stadig inn kravene, og på den måten bidrar vi til at næringslivet i Oslo utvikler seg og leverer stadig grønnere varer og tjenester. Det er en utvikling vi må fortsette med.

Vi må også bruke de ressursene vi har til å hjelpe bedrifter å komme i gang. Det kan kanskje best illustreres med et eksempel. 

OverEasySolar er et lite gründerfirma som har utviklet en ny metode for å installere solceller som gjør dem mer effektive. I samarbeid med kommunen tester de ut produktene sine både våre tak og i havna. 

Resultatene er veldig gode, og firmaet er nå klart til større oppdrag. Et privat initiativ, hjulpet fram av det offentlige. Sånt må vi gjøre mer av.

Mindre underbetaling i byggebransjen

Den siste utfordringen som er verdt å trekke fram er de mange i Oslo som lever med et tøft arbeidsliv. Særlig innenfor transportbransjen er det mange som jobber under dårlige forhold, med uklare kontrakter og arbeidsgivere som utnytter dem. Det går også utover seriøse bedrifter. 

Gjennom Oslomodellen har vi kraftig redusert problemet med underbetaling av særlig utenlandske arbeidstakere i byggebransjen. Det har gitt bedre lønns- og arbeidsvilkår, og det sørger for at fokus på fagkompetanse og opplæring av lærlinger har blitt mye sterkere. Vi trenger å jobbe med transportnæringa for å forbedre forholdene her og.

En god by å bo og investere i

Oslo er en god by å bo i og en god by å investere i. Vi har store fagmiljøer både innen bioteknologi og digitalisering som kommer til å være bærebjelker i veksten vår i årene framover. Finansnæringen er stor. Vi har i det hele tatt mange strenger å spille på. 

Den aller viktigste av dem er at vi fortsetter å utvikle byen, med velferdstjenester av høy kvalitet og en by som folk gjerne vil bo og være i. Det gir det beste grunnlaget for et velfungerende næringsliv. 

De siste årene har sysselsettingsveksten i Oslo vært veldig høy. Det viser at vi lykkes, og vi vil jobbe hardt for å opprettholde den trenden.

Powered by Labrador CMS