På tur fra Grünerløkka til Myraløkka: Yousef Al Farargeh, Lisa Nielsen og fargerike Petra. Foto: Anders Høilund

Akerselva kan få en badeplass ved Myraløkka, 15 år etter at Sagene bydelsutvalg vedtok det

Den lovede badeplassen ved Myraløkka har blitt en årelang føljetong for bydel Sagene. Nå skal bymiljøetaten undersøke om det er mulig å lage en badeplass uten at det ødelegger for livet i elva.

Publisert

Det har rent mye vann under Bentsebrua siden bydelsutvalget (BU) i bydel Sagene første gang kom med ideen om å lage en tilrettelagt badeplass i Akerselva ved Myraløkka.

Allerede i 2005 vedtok bydelsutvalget at de ville arbeide for å få en badeplass på Myraløkka. NRK skrev i 2007, etter et intervju med daværende bydelsutvalgsleder Tone Tellevik Dahl: Innen 2010 kan det bli badeplass i Akerselva på Sagene.

Nå sier bymiljøetaten at badeplassen kanskje kan bli en realitet sommeren 2020.

Mye og kaldt vann i elva i juni

I en kald og våt uke tidligere i juni lå drømmen om å bade i Akerselva godt gjemt hos de fleste som VårtOslo spurte langs elva. Men nå som sommersola varmer mer konsekvent, og det har blitt godt å bake seg i sola på gressplenene rundt Akerselva, har folk kommet på bedre tanker.

Lisa Nilsen, Yousef Al Farargeh, og fargerike Petra har tatt turen fra Grüneløkka til Myraløkka. — Ja, det hadde vært fint. Vel å merke om vannet er rent nok, og badeplassen ikke ble for dominerende med store betongkonstruksjoner, sier Nielsen.

Al Farargeh mener at svingen nedenfor brua peker seg ut som en fin badeplass. Forslaget er herved oversendt.

— Hvis folk skal bade hundene sine, så lag den plassen nedstrøms menneskenes badeplass, sier han videre.

De store plenene ved Myraløkka fylles gradvis opp av solbadere på varme sommerdager. Foto: Anders Høilund

Setter i gang med undersøkelser

Vannkvaliteten i elva har blitt stadig bedre. Bortsett fra etter kraftige regnskyll, har faktisk den øvre delen av Akerselva noe av det reneste badevannet i Oslo.

Nå vil Bymiljøetaten lage en mulighetsstudie. Den vil gi svar på om det er mulig å få til en slik tilrettelagt badeplass uten at det går for mye utover livet i og ved elva.

– Vi har satt av penger til en mulighetsstudie i 2019 for å se om det lar seg gjennomføre. Jeg vet det er mange i byen, og særlig lokalt, som ønsker seg en badeplass i området, sa byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), til Dagsavisen i fjor. — Etter planen skal vi starte opp med en mulighetsstudie over sommeren, sier presseansvarlig i bymiljøetaten, Monica T Olsen, til VårtOslo nå.

Badende og natur må dele på elva

I første omgang må det undersøkes om det finnes muligheter for å tilrettelegge for bading uten at det går for mye på bekostning av hensynet til biologisk mangfold.

Biolog Odin Kirkemoen uttaler seg på generelt grunnlag om badeplassen, og sier:

— Ved en eventuell etablering av badeplass på Myraløkka vil det være viktig å ikke lage store betongkonstruksjoner i elva. Det vil være viktig å anlegge badeplassen slik at fisk kan bruke området i den delen av året som ikke er aktuell for bading. Det er jo mer enn halve året, sier Kirkemoen.

Det mest aktuelle stedet for en badeplass ved Myraløkka er utenfor Østlandssendingens lokaler på østsiden av Akerselva. Foto: Anders Høilund

Badeplassen må avgrenses slik at den menneskelige påvirkningen blir innenfor et bestemt område, mener biologen. Det er viktig å beholde kantsonen av trær og busker i høyest mulig grad. Naturmiljøet må ikke forringes ved å fjerne mange skjulesteder og skygge for fisk og andre organismer i elva.

— Myraløkka ligger ovenfor der laks og sjøørret kan nå. Det vil si at en badeplass der ikke vil påvirke gyteområdene til laks og sjøørret. Bymiljøetaten har dyktige folk i miljøavdelingen som kan dette med å kombinere menneskelig påvirkning med bevaring av naturverdier, sier Kirkemoen videre.

Det er strenge regler som regulerer hva som kan tilrettelegges for menneskelige aktiviteter langs Oslos vassdrag. Den såkalte kantvegetasjonen er veldig viktig, både for alt liv i og ved elva, og for å hindre at vassdraget graver seg nye løp under flommer.

Miljøforeningen Akerselvas venner støtter forslaget

Nestleder i Miljøforeningen Akerselvas venner, Per Østvold, sier at dette er et tiltak foreningen støtter.

— Vi ser at bymiljøetaten nå skal sette i gang en utredning, og vi håper at badeplassen kan bli en realitet. Med unntak av dager med mye regn er vannkvaliteten god. Det går det jo an å opplyse folk om.

Nestleder i miljøforeningen Akerselvas venner, Per Østvold, sier at foreningen er positive til en badeplass ved Myraløkka. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Med tanke på at folk i fjor sommer badet i elva hele veien gjennom bydel Sagene, mener Østvold at en badeplass på Myraløkka vil bli godt mottatt.

VårtOslo følger saken, i alle fall frem til vi pensjonerer oss...

Powered by Labrador CMS