Eldreomsorg og trim for eldre. Illustrasjonsfoto: Bamble kommune / Flickr

– Bekymrer det ikke Høyre at flere hundre hjelpetrengende blir tvunget til å få nye hjelpere?

Jeg får daglig positive tilbakemeldinger fra brukere og ansatte i Oslos helse-, sosial-, og omsorgstjenester som er svært fornøyd med at jeg er en våken vaktbikkje i «folkets tjeneste».

Publisert

Høyres James Stove Lorentzen har behov for å diskutere Ivar Johansen framfor å diskutere tjenestene byens hjelpetrengende får. «Når han oppdager et problem hos private, slår han det stort opp, mens problemer i de kommunale tjenestene forties», sier han om meg.

Mens byrådet og mine egne på rødgrønn side nok mener jeg gir alt for stor plass til dem som mener at kvaliteten og dimensjonering av kommunens tjenester ikke er tilstrekkelig.

«Til lags åt alle kan ingen gjera,» sa Ivar Aasen i sin tid.

Vaktbikkje i folkets tjeneste

Men helt gjennomgående: Jeg får vel omtrent daglig positive tilbakemeldinger fra brukere og ansatte i Oslos helse-, sosial-, og omsorgstjenester som er svært fornøyd med at jeg er en våken vaktbikkje i «folkets tjeneste». Jeg tar rollen som ombud på alvor. Og disse mange henvendelser gjør at jeg kan ta initiativ til korrigering av kursen.

Og da får jeg leve med at Høyre-politikeren prøver seg på å ta mannen i stedet for ballen. Det tyder på at han ikke har så mye som en millimeter å komme med av motforestillinger i forhold de problemstillinger og eksempler jeg trakk fram.  Han innser at jeg har rett, men liker det ikke.

Først til hva jeg «slår stort opp» på bloggen min, og da rundt det som denne gang var temaet: Eldreomsorg.

Oppslag om eldreomsorg

Eksempler fra bloggoppslag hos meg de siste måneder:

  • Hjemmetjenesten: Ny brukerundersøkelse foreligger (6. des. 2017). La ut presentasjon, samt hele rapporten
  • Debattinnspill: Rapport om Oslos eldreomsorg (24. nov. 2017). Presentasjon av en svært kritisk rapport om Oslos eldreomsorg fra tre medlemmer av det sentrale eldreråd, samt utlegging av selve rapporten
  • Oslo-sykehjemmene: Stabile kvalitetsmålinger (19. aug.2017). Presentasjon av resultatene samt utlegging av selve rapporten
  • Sykehjem: Ikke tilstrekkelig med plasser for døve (13. juli 2017). Ytring fra en pårørende
  • Oslos eldreomsorg: Tilsynet svikter (10. juli 2017)

— Jeg driver folkeopplysning

Sannelig ikke «manglende interesse for svakheter i kommunale tjenester» i disse oppslagene. Og en kjerne er: Jeg kommer ikke bare med «min versjon». Jeg gir folk tilgang til primærinformasjon – selve rapportene – og så kan folk vurdere selv. Jeg driver folkeopplysning.

Bystyret behandlet og min artikkel var bygget rundt at kommunerevisjonen har lagt fram en rapport om «bemanning og kontinuitet i Oslos hjemmetjenester».  Og nettopp til temaet «kontinuitet» fant jeg det naturlig å ta opp sider ved «kontinuitet» som kommunerevisjonens rapport ikke fanger opp:

En oppsiktsvekkende høy andel av de kommersielle aktørene som driver hjemmetjenester er blitt nødt til å kaste kortene de to siste årene.

Eldre mister sine hjelpere

I 2016 måtte Oslo kommune si opp avtalen med Orange Helse på grunn av grove brudd på kontrakten. Herunder de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

I 2017 måtte Oslo kommune si opp avtalen med Aleris Omsorg på grunn av store avvik i leveransen.

Og nylig har Attendo Omsorg selv sagt opp sin avtale med Oslo kommune med begrunnelse at de ikke var fornøyd med «de nåværende rammebetingelsene.» Men det kan vel i like stor grad handle om at de ikke klarte å levere tilstrekkelig kvalitet. 131 hjelpetrengende blir berørt og må finne seg ny leverandør innen utgangen av mai.

Dersom Høyre er opptatt av kontinuitet bør det bekymre at flere hundre hjelpetrengende gjennom dette – mot sin vilje – blir tvunget til å få nye hjelpere.

Når sant skal sies, ser det ikke ut til å bekymre Høyre.

Powered by Labrador CMS