Agnes Viljugrein (22, midten) med hennes enda yngre partikollegaer Sara Ali Barzinje (t.v., 21) og Fawzi Abdirashid Warsame (t.h., 20). Foto: Privat

159 kandidater til Oslos bydelsutvalg er 25 år eller yngre. Arbeiderpartiet er aller yngst

� Det er noe med det å gå inn på Rådhuset iført russedress, sier ungdomspolitiker Agnes Viljugrein (22). Etter fire år som lokalpolitiker for Arbeiderpartiet, stiller hun som kandidat til å bli øverste politiske leder i bydel Gamle Oslo.

Oslos kommunevalg er nært forestående. I kommunevalget velges politikere inn i Oslos bystyre, men i tillegg skal byens 15 bydeler få et nytt sett med representanter i bydelsutvalgene (BU).

Årets BU-valg er preget av svært mange unge kandidater. VårtOslo har talt opp antallet 18 til 25-åringer fordelt på både bydel og parti.

Bydelene i Oslo

  • Bydelenes oppgaver er i hovedsak knyttet til omsorgstjenester i hjem og institusjoner, barnehager, barnevern, forebyggende helsetjenester og en del nærmiljøtiltak.
  • Bydelene har også ansvaret for sosialtjenestene (i samarbeid med NAV), inkludert tildeling av økonomisk sosialhjelp.
  • De er høringsinstans i en del saker som er viktig for nærmiljøet, for eksempel ved reguleringsplaner og ved tildeling av skjenke- og salgsbevillinger for alkohol.
  • Alle de 15 bydelene har en egen bydelsadministrasjon som forbereder saker for bydelspolitikerne og iverksetter det som besluttes.

— Mange bruker det mot oss at vi ikke er erfarne nok, sier Agnes Viljugrein (22), førstekandidaten for bydel Gamle Oslo Arbeiderparti, til VårtOslo. Bydelen hennes er blant de med aller flest født mellom 1994 og 2001 som ønsker å overta de lokalpolitiske stafettpinnene ved kommunevalget. 

Ungdommer i Oslopolitikken

  • Ap har flest kandidater i alderen 18-25 år (46 av 295 stillere). KrF har minst (4 av 148)
  • Venstre (22 av 261), Rødt (18 av 274), Høyre (17 av 248) og MDG (17 av 251)
  • Bydel Nordre Aker har flest unge kandidater (22 av 149). Bydel Bjerke har minst (4 av 111)

I år stiller Viljugrein både som førstekandidat og som ny leder av bydelsutvalget (BU-leder) for bydel Gamle Oslo. Bydelsutvalgene er bydelenes politiske organ. — Jeg tror det er kjempeviktig at flere unge engasjerer seg politisk. Allerede i dag ser vi at de demokratiske funksjonene ikke er representative nok, sier hun til VårtOslo.

Arbeiderpartiet yngst, KrF eldst

Arbeiderpartiet, som stiller med flest unge til årets kommunevalg i bydelene, har hele 46 kandidater i alderen 18-25 år, av totalt 295 kandidater.

Deretter følger partiene Venstre, Rødt, MDG og Høyre, som alle har fra 17 til 22 unge kandidater.

SV, Sp og FrP har færre unge kandidater, og stiller med mellom 9 og 12 unge på listene sine. Nederst ligger KrF, med bare 4 av 148 kandidater.

Bydel Nordre Aker yngst, Bjerke eldst

Totalt i Oslo er det hele 159 kandidater i aldersgruppen 18-25 år.

Blant bydelene er det særlig Nordre Aker som utmerker seg. Her er 22 av 149 kandidater 25 år eller yngre.

Gamle Oslo og St. Hanshaugen, som begge bærer preg av sine unge innflyttere, har 17 kandidater hver mellom 18 og 25 år. Deretter følger bydelene Sagene, Frogner, Grünerløkka og Nordstrand, med 11 til 14 unge kandidater.

Østensjø, Vestre Aker, Stovner, Alna, Søndre Nordstrand, Grorud og Ullern har til sammenligning bare 4 til 10 kandidater i samme aldersgruppe. Nederst på listen ligger bydel Bjerke, med bare 2 av 111 BU-kandidater som er 25 år eller yngre.

— Vi må bevise at vi kan selv om vi er unge

Agnes Viljugrein (Ap) ble valgt inn til bydelsutvalget allerede som attenåring. Med fire år i bydelsutvalget og som vara i bystyrets finanskomité, har hun ikke mistet smaken på jobben som politiker. Nå vil hun bli BU-leder, altså leder av bydelsutvalget, Gamle Oslos politiske arm.

— Det er noe med det å gå inn på Rådhuset iført russedress, sier Viljugrein og ler. — Jeg husker at jeg ble stoppet av noen i skranken som spurte meg pent og omtenksomt om jeg hadde gått feil. Nei, svarte jeg, jeg har et møte her.

Agnes Nærland Viljugrein (22) stiller som neste BU-leder for bydel Gamle Oslo. Foto: Privat

Men den unge bydelpolitikeren legger allikevel ikke skjul på at oppgaven som ny BU-leder vil kreve en stor arbeidsinnsats.

— Det er krevende å være ung, men da må man heller bare bevise at man kan, sier hun.

— Selvfølgelig er jeg også nervøs — det er jo et enormt ansvar. Men jeg tenker at det er helt riktig å ha ærefrykt og være litt nervøs i denne situasjonen. Vi er jo en bydel med 55 000 innbyggere og et budsjett på nesten to milliarder.

— Skjønner ikke hva man gjør i politikken om man ikke brenner for miljø

Dersom Viljugrein ender opp som ny BU-leder for Gamle Oslo, er det tre saker som særlig står henne nært.

— Vi er nødt til å få ned fattigdommen i Gamle Oslo. 30 prosent av barna i bydelen vokser opp i fattigdom, enkelte steder 60 prosent, og for meg er det ikke bare helt hårreisende å se på; det er klassekameratene mine og barn jeg har vokst opp sammen med, sier hun.

— Særlig to ting må skje hvis vi skal få det til. Jeg mener vi burde ha gratis skolemat på alle skolene, men vi må også få flere inn i jobb for å forhindre arbeidsløshet.

— Så er det også klimagassutslippene, vår tids største utfordring. Vår politikk må generelt være gjennomsyret av klimabekjempelse i enda større grad, og vi i Gamle Oslo kan også gjøre vårt. Alle politikere bør ha dette som hovedsak. Jeg skjønner ikke hvorfor man skal drive med politikk hvis man ikke ønsker å gjøre noe med klimautfordringene våre, sier hun.

89 år og politiker i bydel Ullern

Anne Titt Lindvig (89) fra bydel Ullern FrP er en av to BU-kandidater født helt tilbake i 1930, og er den eldste i årets valg. Hun er glad for at unge deltar såpass aktivt i lokalpolitikken.

Anne Titt Lindvig (89) er fornøyd med at såpass mange unge engasjerer seg politisk. Foto: Fremskrittspartiet

Jeg synes man skal oppmuntre alle som interesserer seg for politikk til å gå inn for å finne det partiet de har mest til felles med. Det er veldig fint at de unge engasjerer seg, for det er begynnelsen på at ting faktisk kan endre seg, sier hun.

Som mangeårig medlem i FrP, er det spesielt eldreomsorg, eiendomsskatt og asylpolitikk Lindvig er opptatt av.

— Jeg tror vi kan hjelpe langt flere om vi investerer oljepengene våre i de landene hvor folk sliter. Der er det jo også mange flere som trenger hjelp. Jeg tror ikke vi har kapasitet til å ta så mange inn i Norge, sier hun.

Ble dratt med på politiske møter som barn

Under oppveksten på Majorstuen akkompagnerte Lindvig ofte faren sin til politiske møter.

— Min far, som var født i 1874, tok meg med til Venstre-møter fra jeg var så gammel at jeg kunne gå. Han forklarte meg alt om hvordan jeg skulle gå frem og hvordan jeg skulle prate for å delta politisk, sier hun med stor rørelse i stemmen, og forteller at særlig ett minne har fulgt henne hele livet.

— Du kan bli hva du vil, sa han. Det var veldig spesielt å si noe sånt på den tiden, og det var heller ikke særlig vanlig at man sa dette til døtrene sine, forteller hun.

Lindvig: Sats på ungdomspartiene

For at flere unge fra ulike bakgrunner skal delta politisk, mener Lindvig man må satse mer på ungdomspartiene.

— Hver gang noen foreslår at vi må kutte i midlene til FrP ungdom, spretter jeg opp, protesterer, og sier at de heller skal få mer. De burde få arrangere flere sosiale kvelder hvor de kombinerer for eksempel dans og politiske foredrag, for det er en veldig fin måte å innvie flere unge i politikken på, sier hun.

— Jeg er absolutt tilhenger av ungdom i politikken, og det kommer jeg alltid til å være — samma' hvor gammel jeg er, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS