#valg17: Hva vil du gjøre for Oslo?

Zaineb Al-Samarai. Foto: Bernt Sønvisen/

Zaineb Al-Samarai (Ap) vil at staten og kommunene skal bygge flere idrettsarenaer

Publisert

Oslo-kandidat Zaineb Al-Samarai er opptatt av at idrett og kultur skal bli billigere og å få ned boligprisene for folk i etableringsfasen.

#valg17: Folkevalgt for Oslo

  • 11. september er årets stortingsvalg. Frem til da vil VårtOslo vite hva Oslos folkevalgte har gjort for Oslo i foregående periode. Og vi vil vite hva Oslo-representanten har tenkt å gjøre for Oslo i kommende periode.

Zaineb Al-Samarai er Arbeiderpartiets sjettekandidat i Oslo. Vi spurte henne hva hun og Ap har gjort for Oslo de siste årene, og hva hun vil gjøre for byen hvis hun blir valgt inn på Stortinget til høsten. Al-Samarai er utdannet jurist og har vært innvalgt i Oslo bystyre fra 2011.

Har jobbet for flere idrettsanlegg

— Hva har du og partiet ditt gjort for Oslo i fireårsperioden som har gått?

— På Stortinget har vi vært i opposisjon, og jeg har ikke sittet på Stortinget, men i bystyret.  Jeg mener vi har vært flinke i opposisjon til å fortsette å snakke om satsingene som skjer i Oslo og vært pådrivere for å forlenge Groruddalen- og Oslo Sør-satsingene, som nå kommer på plass. 

— Jeg var styreleder i Holmlia sportsklubb, så idrett er noe jeg er veldig engasjert i. I Oslo mener jeg det er viktig at vi har gått inn med over fire milliarder de siste fire årene til idrettsanlegg og kunstgressbaner. Det var et utrolig etterslep, og vi hadde dårligst dekning i landet per innbygger. Det er for dårlig. At vi nå har fått et nytt byråd som satser på idrettsanlegg, er kjempeviktig og nødvendig, Idretten er en av våre viktigste inkluderings- og integreringsarenaer. 

— Vi må få ned prisene på kultur og idrett

— Hva vil du gjøre for Oslo hvis du blir valgt til Stortinget i høst?

— Jeg vil at vi skal fortsette å satse på Groruddalen og Oslo Sør. Det er viktig for forutsigbarheten i disse områdene. Ap har også sagt at vi skal finansiere 70 prosent av investeringskostnadene i store kollektivutbygginger, og det vil jeg jobbe for. Vi er jo en pendlerby.

Zaineb Al-Samarai. Foto: Bernt Sønvisen/Ap

— Jeg vil også fortsette å jobbe for idrett og kultur, og mener at vi må ha flere møtearenaer. For å få til dette vil jeg jobbe for å få ned prisene på kultur og idrett. Det kan gjøres ved at staten og kommunene bygger flere av arenaene, slik at klubbene slipper å ta kostnadene selv, og at tilbudet dermed blir billigere og mer tilgjengelig.

— Jeg vil fortsette å være en Oslo-politiker på Stortinget. Mange sier at det blir for stort Oslo-fokus der, men jeg er mer redd for at man glemmer Oslo og tar byen for gitt. Det er jo idretten et eksempel på. Jeg vil være en stemme for barn og unge og tenker at jeg har en fordel siden jeg er fra Holmlia og ikke er så gammel ennå.

— Til slutt mener jeg at vi må gjøre noe med boligprisene, gjennom mer politikk for folk som er i etableringsfasen. Jeg mener vi bør bygge flere boliger.

Fokus på arbeidsledige i Oslo

— Hva mener du er viktigst for Oslo framover?

— Å få ned boligprisene, sånn at unge lettere kan komme seg inn på boligmarkedet, og å styrke kollektivtrafikken. Nå har man lenge snakket om at man har hatt en arbeidskrise på Vestlandet, men jeg føler at vi har glemt at vi i Oslo også har hatt veldig mange langtidsarbeidsledige allerede før oljekrisen. Det er ofte gutter under 30 år som står uten arbeid. Vi bør derfor skape flere arbeidsplasser.

— Og siste spørsmål: Hva har du gjort i sommerferien?

— Jeg har brukt mye av ferien til å jobbe og drive valgkamp. Jeg har faktisk ferie akkurat nå, haha. Og så har jeg vært og dykket.

Powered by Labrador CMS