— På den ene siden er det naturlig med tanke på at Oslo er en storby med et stort sentrum som frekventeres av mange syklister. Samtidig er ikke forholdene optimale for dem, sier Torbjørn Brandeggen ved Tryg Forsikring.
— På den ene siden er det naturlig med tanke på at Oslo er en storby med et stort sentrum som frekventeres av mange syklister. Samtidig er ikke forholdene optimale for dem, sier Torbjørn Brandeggen ved Tryg Forsikring.

Høyt konfliktnivå på Oslos veier: — Tallene er ikke unaturlige

Konflikter, frustrasjon og hensynsløse bilister. Det er opplevelsen til både syklister og elsparkesyklister i Oslo, viser en undersøke kartlagt på vegne av Trygg Trafikk og Tryg Forsikring. Tallene skiller seg markant ut fra resten av landet.

Publisert

— Det er for høyt konfliktnivå mellom syklister og bilister, og det liker vi dårlig. Manglende samspill og irritasjon mellom trafikanter kan lett føre til farlige situasjoner og ulykker, og er dermed et problem i seg selv, sier Paal-Gunnar Mathisen, seniorrådgiver ved Trygg Trafikk, i en pressemelding.

Undersøkelsen som er kartlagt på vegne av Trygg Trafikk og Tryg Forsikring, har tatt for seg norske syklister og elsparkesyklisters opplevelse av å ferdes i trafikken.

På så godt som samtlige områder er konfliktnivået høyest i Oslo, sammenlignet med resten av Norge samlet sett.

— Ikke optimalt for syklister

Av de som har syklet det siste året, er det på landsbasis 27 prosent som har vært eksponert for konflikter med biler de siste fem årene. I Oslo er andelen 37 prosent.

På spørsmål om opplevde konflikter med andre sykler, elsparkesykler eller fotgjengere, viser tallene henholdsvis 17, 23 og 17 prosent i hovedstaden, mot 12, 15 og 14 prosent for resten av landet.

44 prosent i Oslo opplyser at de ikke har vært i konflikt med andre kjøretøy, noe som betyr ti prosent lavere enn på landsbasis.

Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver ved Tryg Forsikring, trekker frem Oslos størrelse og noe manglende tilrettelegging for syklister som mulige forklaringer på det høye konfliktnivået.

Torbjørn Brandeggen påpeker at tallene som underbygger et høyt konfliktnivå i Oslo er forståelige, da bybildet preges av en tetthet av trafikk og folk.
Torbjørn Brandeggen påpeker at tallene som underbygger et høyt konfliktnivå i Oslo er forståelige, da bybildet preges av en tetthet av trafikk og folk.

— På den ene siden er det naturlig med tanke på at Oslo er en storby med et stort sentrum som frekventeres av mange syklister. Samtidig er ikke forholdene optimale for dem. Selv om det finnes egne sykkelveier, er det færre avmerkede områder ved bilveier. Jeg synes ikke tallene er unaturlige tatt i betraktning av tettheten av trafikk og folk, sier Brandeggen.

Færre konflikter med andre elsparkesykler

Etter at elsparkesykler i økende grad har preget bybildet, har bruken skapt en rekke problemer i trafikken, spesielt i de store byene.

25 prosent av det totale antallet elsparkesyklister svarer at de har vært i konflikt med biler i løpet av de siste fem årene. Hva angår Oslo, kommer det frem at 29 prosent har det samme.

Faktisk er det bare overfor andre elsparkesykler Oslo kan vise til en lavere andel (fem prosent) enn på landsbasis (tolv prosent).

Respektivt 23 og 29 prosent blant byens borgere har vært utsatt for konflikter med sykler eller fotgjengere, hvilket er seks og fem prosent høyere enn landssnittet.

Vært preget av mange konflikter

Der 48 prosent i Oslo svarer «nei» på om de har erfart konflikt med andre kjøretøy når de selv har kjørt elsparkesykkel, er situasjonen 51 prosent for det øvrige Norge.

— Elsparkesykler har vært dominerende i Oslo. Resten av landet, med unntak av Bergen, Trondheim og Stavanger, har ikke vært i nærheten av å ha det samme antallet. Oslo har vært i en særstilling når det gjelder tilgjengelighet, helt frem til kommunen satte ned foten og begrenset antallet. Det har medført mange konflikter, spesielt i forhold til fotgjengere, avslutter Brandeggen.

Powered by Labrador CMS