Vaktmester Imbran Zenuni er høyt verdsatt av både elever og ledelse på Godlia skole og mener selv han har verdens beste jobb. Zenuni er allerede fast ansatt. Foto: Karin Steenstrup

Oslo kommune ansetter over 40 skolevaktmestere. Slutt på privat innleie

– Oslo kommune skal være en god arbeidsgiver som sikrer de ansatte trygge arbeidsvilkår og faglig utvikling, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen.

Publisert

Byrådet har bestemt at alle skolevaktmestere i Oslo skal være kommunalt ansatte. Tidligere avtaler om innleie av vaktmestertjenester fra kommersielle aktører fases derfor ut. Over 40 nye skolevaktmestere skal ansettes i 2019.

– Våre skolevaktmestere skal ha trygghet for fremtiden sin. Det skal satses på skolevaktmesterne i Oslo, og fra 1. januar skal organiseringen være på plass, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

– Oslo kommune skal være en god arbeidsgiver som sikrer de ansatte trygge arbeidsvilkår og faglig utvikling, sier Inga Marte Thorkildsen. Foto: Stig Jensen

Vaktmesterne kjenner skolen sin

I januar 2018 varslet byrådet at det ville stanse en prosess med konkurranseutsetting av skolevaktmestertjenester fra kommersielle aktører. Nå legges arbeidsgiveransvaret for skolevaktmesterne til utdanningsetaten, på linje med øvrige ansatte på skolene.

Skolevaktmesterne kjenner skolen sin, faget og elevene. Våre ansatte skal ha trygghet for arbeidsplassen sin, samtidig som de mestrer teknisk komplekse bygg. Vaktmesterne er også en viktig ressurs som voksenperson for elevene. Dette ønsker jeg at alle skoler i Oslo skal oppleve, sier Thorkildsen.

Fra 1. januar blir Oslos skolevaktmestere fast ansatt i skolen. Foto: Karin Steenstrup

Sørger for kompetanseløft

Oslo har en rekke moderne og teknisk kompliserte skolebygg, og byrådet planlegger parallelt et kompetanseløft for å sikre at eksisterende vaktmestere får den kompetansen som kreves for å drifte disse byggene.

– Oslo kommune skal være en god arbeidsgiver som sikrer de ansatte trygge arbeidsvilkår og faglig utvikling. Skolebyggene er også viktige opplæringsarenaer for og rekruttering til byggdrifterfaget, mener byråden.

Ved å ansette vaktmestere på skolene med fagbrev, vil disse kunne gi god opplæring til fremtidige lærlinger i byggdrifterfaget. Å ansette faglærte med bakgrunn i dette faget vil sikre at skolebyggene blir godt ivaretatt.

Powered by Labrador CMS