To tidligere brukere ved Prindsen mottakssenter. Fotoet er tatt under dugnad for stedet. I bakgrunnen står dagens institusjonssjef, Mari Kjølberg, som fortsatt jobber i Oslo kommunes velferdsetaten. Foto: Vegard Velle

Rusbrukerne i Storgata får snart en ny sjef på Prindsen mottakssenter. Se søkerlisten

Prindsen mottakssenter ansetter en ny institusjonssjef i løpet av våren. 16 personer har søkt på jobben. Deriblant en som tidligere har søkt på jobben som skattedirektør.

Publisert

Prindsen mottakssenter i Storgata tilbyr rusavhengige akuttovernatting, helsetjenester, utdeling av smittvernsutstyr og sprøyterom. Og de hjelper rusavhengige videre til et mer permanent hjelpetilbud.

«Rus og psykiske lidelser preger brukergruppen og setter mye av premissene for hvordan vi jobber», sier Prindsen mottakssenter i sin egen stillingsannonse. Mottakssenteret har til sammen 62 årsverk fordelt på 80 ansatte, oppgir de.

700.000 i lønn

Dagens institusjonssjef er Mari Kjølberg, som fortsatt jobber i Oslo kommunes velferdsetaten, som har ansvaret for rustilbudet.

«Vi søker nå en driftig og utviklingsorientert institusjonssjef med sterkt engasjement for brukergruppen», står det i annonsen. Arbeidsoppgaver: Helhetlig faglig, økonomisk og administrativt drifts- og utviklingsansvar for institusjonen.

Stillingen lønnes som institusjonssjef i lønnstrinn 55, som tilsvarer 693 200 kroner i året. I tillegg følger det med gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.

Fengselsinspektør søker jobb

Stillingsannonsen oppfordrer folk til å søke, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Av de 16 søkerne er åtte kvinner og åtte menn. Flere personer med minoritetsbakgrunn har søkt.

Blant søkerne er Thorbjørn Gaarder, som tidligere har søkt på jobb som politimester, skattedirektør, pressegeneral, finansdirektør og helsetopp. Sin nåværende oppgir han å være chief credit officer. En annen søker er Linda Van Nuffel, som i dag er fengselsinspektør ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Helsepersonell fant veien til annonsen

Blant personene med helsebakgrunn er:

  • Petia Tukun, avdelingsleder ved sykehjemsetaten i Oslo kommune
  • Gry Sollie Hem. Leder Rus og psykiatri i Andebu kommune
  • Sinisa Pejic, seksjonsleder i hjemmesykepleien i bydel Søndre Nordstrand.
  • Mohamed Touhami, seksjonsleder ved Akershus universitetssykehus

To godt kvalifiserte søkere er:

  • Marta Bjørke, som har vært leder for Strax-huset i Bergen, et tilbud for rusavhengige. Senere har hun også vært prosjektleder i Lokal strategi mot overdoser i Bergen. Hun driver nå et enkeltpersonforetak for helse- og sosialtjenester.
  • Vidar Remfeldt Vidar, som har vært konsulent i krisehåndtering, konfliktforebygging og arbeidsplasskonflikter (noe som kan komme godt med). Han har undervist ved Politihøgskolen og Diakonhjemmet Høgskole og vært avdelingssjef i Oslo Røde Kors.

Her er hele søkerlisten:

Søkerlisten for Prindsen mottakssenter. En av disse blir sannsynligvis institusjonens nye leder.
Powered by Labrador CMS