Oslo 20200806. Smittevernoverlege i Oslo Frode Hagen ved Oslo kommune Helseetaten. Foto: Lise Åserud / NTB

Smittevernoverlegen frarådet korona-lettelser i Oslo

Smittevernoverlegen i Oslo ville ikke åpne for samlinger på ti personer i private hjem. Men byrådet overkjørte ham.

Publisert

Det kommer fram i byrådssaken om lettelsene som ble innført tirsdag.

Byrådet har med de nye reglene opphevet forbudet mot mer enn to besøkende i private hjem. I stedet er det nå forbudt å samles mer enn ti personer i private hjem. Dette gjelder også hager, bakgårder og andre uteplasser i tilknytning til private hjem.

I byrådssaken kommer det fram at smittevernoverlege Frode Hagen i stedet anbefalte å sette grensa på maksimalt fem besøkende.

Men byrådet tok ikke anbefalingen til følge.

– Vi lytter selvfølgelig til de smittevernfaglige anbefalingene vi får. Men vi må vurdere helheten, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Mange smittes hjemme

I byrådssaken påpeker smittevernoverlegen at den engelske virusvarianten, som i dag utgjør rundt 94 prosent av smittetilfellene i Oslo, er sterkt smittsom.

Og de fleste smittetilfellene skjer nettopp i private hjem. I kommunens statistikk kommer det fram at om lag halvparten av de smittede oppgir «husstand» som smittested.

«Ny smittevernfaglig anbefaling vil derfor bli å innføre et trinn mellom maksimalt to gjester på besøk og maksimalt ti personer samlet i private hjem, og det mest nærliggende blir å sette en grense på maksimalt fem besøkende hvilket er en reell lettelse i en gradvis åpningsstrategi, og harmonerer fullt med nasjonale anbefalinger fram til etter 17. mai», lyder smittevernoverlegens vurdering.

Overfor NTB kommenterer smittevernoverlege Frode Hagen saken slik:

– Vi gir vår smittevernfaglige vurdering, men det er byrådet som beslutter hvilke tiltak som blir gjeldende.

Viser til forholdsmessighet

I byrådssaken sier byrådet seg enig i at det er viktig å begrense private sammenkomster.

Men byrådet «kan ikke se at det er forholdsmessig å opprettholde et så inngripende forbud, selv ikke om antallet gjester økes til fem innendørs», lyder konklusjonen.

Byrådslederen minner om at forbudet mot flere enn to gjester var svært inngripende.

– I vår vurdering la byrådet vekt på forholdsmessighet mellom regelverk og smittesituasjon og at regelverket skulle være enkelt å forholde seg til. Dette er avveininger som byrådet gjør hver gang forskrift endres, sier Johansen i en skriftlig kommentar til NTB.

Han legger til at det i praksis ikke er stor avstand mellom smittevernoverlegen og byrådet.

Sterk anbefaling

I byrådssaken er det også lagt inn et tilleggsmoment:

«Selv om det ikke lenger vil være straffbart med noen flere gjester, vil byrådet sterkt anbefale at grensen på to besøkende fortsatt etterleves», uttales det.

Men etter det NTB får opplyst, beror det på en feil at denne anbefalingen ligger inne i byrådssaken.

– Byrådet landet for enkelhets skyld å legge seg på den nasjonale anbefalingen i tillegg til forbudet på ti, og det var dette som ble kommunisert på pressekonferansen og i pressemeldingen, sier pressekontakt Øyvind Topp Arum.

Den nasjonale anbefalingen er at man ikke bør ha flere enn fem gjester.

Alvorlig smittesituasjon

Byrådslederen påpeker at det fremdeles er en alvorlig smittesituasjon i Oslo.

– Vi må være flinke til å holde avstanden oppe og antallet kontakter nede, dersom vi skal holde på den utviklingen vi har sett de siste ukene. Dette var jeg tydelig på pressekonferansen i går, sier Johansen.

– Selv om man nå ikke får bot før det er flere enn ti mennesker som samles, så er noe av det viktigste vi gjør å begrense sosial kontakt.

VårtOslo har nylig utviklet en app for avisen. iPhone-brukere kan laste ned appen i App Store. Alle andre brukere kan laste den ned i Google Play.

Powered by Labrador CMS