De som jobber på Slumstasjonen i Oslo ser stadig flere nye ansikter blant dem som har trengt hjelp i høst og vinter, forteller kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg i Frelsesarmeen.

3000 får hjelp av de frivillige i den vanskelige førjulstida. — Vi møter på mange fortvilede mennesker

Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen er blant aktørene som bidrar til en mer hjertevarm julehøytid.

Publisert

Denne julen blir for mange annerledes på flere måter.

Pandemi, permitteringer og høye strømpriser har gjort sitt til at den forestående høytiden kan fremstå som usikker.

Vanskelighetene tatt i betraktning - heldigvis tar folk kontakt og benytter seg av muligheten til å få trengende hjelp.

Kjærkommen innetid

Nora Blaasvær er opptatt av at de grunnleggende behovene må komme i første rekke.

Nora Blaasvær er avdelingsdirektør i Kirkens bymisjon, med ansvar for tiltak knyttet til det gatenære. Hun forteller at møteplassene og kafeene som forvaltes av organisasjonen, har en tilnærmet normal drift frem mot jul.

— Vi har fokus på et julepreg i hverdagene. Det skal tilbys god mat og aktiviteter som preges av at det er førjulstid. Med tanke på juledagene, er flere av tilbudene åpne. Det gjelder blant annet for fattig tilreisende, som går ut på akutt overnatting for de som trenger det. I tillegg er det et frokosttilbud på Bymisjonssenteret i Tøyen kirke.

At det nå muliggjøres å oppholde seg innendørs, oppleves som særdeles etterlengtet.

— Det har vært mye utetid. Vi tilbyr et sted der man kan komme inn og sette seg ned. Det er de grunnleggende behovene vi ønsker å ivareta. Når folk kommer til oss, er samtale og kontakt det aller viktigste. Vi forsøker å opprettholde tilgjengeligheten gjennom julen.

Utbredt fortvilelse

Frelsesarmeen forventer et stort oppmøte mandag og tirsdag ved sin tradisjonelle juleutdeling.

Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, betoner at det er en spesiell tid som står på trappene. Han beskriver hvordan mange befinner seg i en materiell og sjelelig krise.

— Vi møter på mange fortvilede mennesker for tiden, der de erfarer at en rekke ting legger seg oppå hverandre i livene sine. Vi har hatt koronakrisen, strømprisene, renteøkninger, økende matvarepriser. I det hele tatt har det vært en vedvarende usikkerhet. Fortvilelsen ved for første gang ikke å være i stand til å forsørge seg selv, er tung for folk.

Juleutdelingen, som finner sted mandag og tirsdag, avvikles i år for 120. gang som en del av julegryteinnsamlingen.

— Vi venter at om lag 3000 mennesker nås av matkassene og julegavene som deles ut. Det har vært en søknadsprosess i forkant. En del kommer og henter selv, mens andre får det hjemkjørt dersom de av ulike årsaker ikke er i stand til å møte opp.

Etterspørselen har ellers vært stor.

— Det er i all hovedsak mat, klær, gaver, omsorg og fellesskap folk etterspør. Man kan måle pågangen i antall mennesker som kommer, men også i dybden i fortvilelsen deres. Det gjør oss bekymret.

Powered by Labrador CMS