� Vikingskipene representerer nasjonale ikoner. Det vil bli en katastrofe hvis vi mister dem. Det er det vi frykter nå, sier seksjonssjef Isa Trøim hos Riksantikvaren. Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Vikingskipene på Bygdøy ett steg nærmere å havne på rødliste over truede kulturminner i Europa

Det begynner å haste for de skadde vikingskipene på Bygdøy. Nå kan de ende opp som en av de mest truede kulturskattene i Europa i 2020.

Publisert

Tidligere er det blitt varslet at Norge kan havne på verstingliste fordi vikingskipene på Bygdøy ikke blir godt nok sikret og ivaretatt. Nå er Norge ett skritt nærmere en slik liste.

— Vikingskipene på Bygdøy har store skader. Flere av skipene har fått større sprekker, og biter faller av, sier seksjonssjef Isa Trøim hos Riksantikvaren til NTB.

Skadene har oppstått som følge av dårlig inneklima og vibrasjoner fra besøkende.

7 most endangered

— Det er veldig dramatisk. Det vi ser nå, er at vikingskipene sprekker opp og siger. Og man ser det med det blotte øye, sier riksantikvar Hanne Geiran til NRK.

Som følge av situasjonen er vikingskipene nominert til den europeiske rødlisten for kulturminner, "7 Most Endangered". Det betyr at skipene kan ende opp som én av de sju mest truede kulturskattene i Europa i 2020.

� Det vi ser nå, er at vikingskipene sprekker opp og siger. Og man ser det med det blotte øye, sier riksantikvar Hanne Geiran. Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Listen identifiserer de mest truede monumentene, områdene og landskapene i Europa. Målet er finne en levedyktig framtid for kulturminnene. Forbundet KYSTEN og Europa Nostra Norge står bak nominasjonen.

— Det er synd at vi må gå til dette skrittet, men vikingskipene er i ekstremt dårlig stand. Vi frykter at de skal kollapse, sier seniorrådgiver Tore Friis-Olsen i Forbundet KYSTEN.

— Vikingskipene representerer nasjonale ikoner. Det vil bli en katastrofe hvis vi mister dem. Det er det vi frykter nå, sier Trøim.

Fikk ikke penger av borgerlig regjering

Vikingskipsmuseet på Bygdøy er ikke lenger egnet til å bevare vikingskipene, og det er derfor planlagt et nytt museum vegg i vegg med det nåværende. Det er behov for større plass og bedre støtteordninger rundt skipene.

Kulturhistorisk museum har bedt om 35 millioner kroner for å starte å bygge nytt museum for vikinskipene på Bygdøy. Men regjeringen satte hverken av penger i statsbudsjettet eller i revidert budsjett i mai. Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

— Det haster å få plass et nytt museum, sier Trøim.

Kulturhistorisk museum har bedt om 35 millioner kroner for å starte å bygge det nye museet, men regjeringen har ikke satt av midler i det forrige statsbudsjettet eller i revidert budsjett.

Midlene uteblir til tross for at regjeringspartiene ble enige om å bygge et nytt museum for vikingskipene og vikingtidssamlingene i Granavolden-erklæringen i januar i år.

Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø (V) sier til NRK at et nytt museum vil koste 2 milliarder kroner og må tas inn i et statsbudsjett og ikke i revidert. Nybø sier videre at det ikke er mulig å si noe om statsbudsjettet før det kommer i oktober.

Powered by Labrador CMS