Elever med PC. Illustrasjonsfoto: Pixabay

— Jeg har lært at lærernes personlige mening ikke er interessant. Og kanskje havner jeg nederst i søkebunken på en del skoler

Publisert

En lærer ved en Oslo-skole mener hen ble satt munnkurv på av utdanningsetaten etter en kritisk Facebook-status rettet mot kartleggingsprøver.

For drøyt to uker siden skrev en lærer i Oslo-skolen et innlegg på Facebook-gruppen Foreldreopprør i osloskolen. Der kritiserer læreren gjennomføringen av kartleggingsprøvene. I statusen sto det blant annet:

«Hva er argumentene for at vi driver med disse prøvene. Som ressurslærer har jeg mye bedre oversikt over elevene mine enn det resultatene fra denne testen kan gi meg.» Læreren er frustrert over at skolen gjennomfører såkalte ståstedsprøver, som i praksis er øveprøver til kartleggingsprøvene. Slike øveprøver har Utdanningsdirektoratet instruert skolene om ikke å gjennomføre.

Læreren blir ringt opp av skoleledelsen

Dagen etter innlegget på Facebook får læreren en telefon fra skolens ledelse. Personen har bedt om å være anonym, siden hen synes belastningen ved å stå frem blir for stor. Men VårtOslo kjenner til lærerens identitet.

– Jeg ble oppringt av inspektøren på skolen som ville vite ordrett hva som sto i innlegget mitt og hvor det var postet. Skoleledelsen var blitt kontaktet av områdedirektøren i utdanningsetaten angående innlegget.

Inspektøren sa under telefonsamtalen at læreren hadde satt skolen i en vanskelig situasjon og fortalte at skoleledelsen var innkalt til møte med områdedirektøren.

Ville ikke skape trøbbel

– Jeg svarte at innlegget ikke var ment som en kritikk av skolen, men av kartleggingsprøvene. Det var ikke min intensjon at skolen skulle få trøbbel med utdanningsetaten. Ikke i min villeste fantasi forestilte jeg meg at jeg ville sette i gang en større operasjon, der ledelsen i utdanningsetaten skulle reagere på hva en enkeltlærer hadde skrevet på fritiden sin, i en Facebook-gruppe. Og særlig ikke når jeg unnlot å nevne hvilken skole jeg jobbet på, sier læreren.

Der og da, mens hen snakket med inspektøren, slettet læreren innlegget, i panikk. Kort tid etterpå fikk læreren meldinger fra to ulike personer som spurte om innlegget var blitt slettet fordi det ble for ubehagelig å stå opp mot utdanningsetaten. Senere tok også rektoren kontakt.

Følte det var et dumt og uheldig innlegg

– Det ble ikke sagt direkte, men jeg fikk inntrykk av at jeg sto alene og at postingen av innlegget var dumt og uheldig av meg.

Læreren føler seg slett ikke ferdig med saken.

– Nå, etter at jeg har tenkt meg om, synes jeg reaksjonen jeg ble møtt med ikke hører hjemme noe sted, og jeg er provosert. Jeg har lov til å ha mine private meninger, jeg ytret en generell systemkritikk på fritiden min. Siden jeg ikke nevnte skolen jeg er lærer på, virker det attpåtil som om utdanningsetaten har gått gjennom ansattregisteret for å finne ut hvilken skole jeg jobbet på og deretter sladret til ledelsen ved skolen. Jeg synes dette er en overreaksjon av dimensjoner.

Ble fratatt retten til å snakke ut

Læreren føler at hen er blitt klok(ere) av skade.

Jeg har lært at det å jobbe i osloskolen er en utfordring for meg, for jeg blir fratatt retten til å ytre meg. Jeg har også lært at lærernes personlige meninger ikke er interessante. Og kanskje havner jeg nederst i søkebunken på en del skoler.

Kjenner ikke saken

Når VårtOslo ringer til kommunikasjonsdirektør i utdanningsetaten, Trine Lie Larsen, svarer hun:

– Vi er ikke kjent med denne saken. Og alle som jobber i osloskolen har full ytringsfrihet og kan skrive hva som helst på sosiale medier, sier hun.

Etter at VårtOslo finner navnet på personen fra områdedirektøren som kontaktet skolen, ringer VårtOslo også til han. Trond B. Karlsen er en av sju områdedirektører i utdanningsetaten og rapporterer direkte til direktør Astrid Søgnen.

Sa at skolen må følge reglene

Karlsen bekrefter at han kjenner til innlegget og har fått det referert, men benekter at han prøvde å få innlegget fjernet eller kritiserte innholdet i det.

– Jeg snakket med rektoren ved skolen, det stemmer, men sa ikke at læreren ikke får uttale seg offentlig. Jeg spurte derimot rektoren om hun fulgte reglene fra utdanningsdirektoratet, noe hun bekreftet at hun gjorde. Jeg sa at skolen må følge retningslinjene for kartleggingsprøvene fra utdanningsdirektoratet.

Ble fortalt hvor læreren jobbet

Trond B. Karlsen. Foto: Utdanningsetaten

Det Karlsen sikter til er utdanningsdirektoratet instruks om at skoler ikke skal gjennomføre øveprøver i forkant av kartleggingsprøvene, noe flere skoler har blitt beskyldt for å gjennomføre likevel.

Områdelederen benekter at han sjekket med ansatteprotokollene for å finne ut hvor læreren jobbet.

– Den som fortalte meg om innlegget gjorde meg også oppmerksom på hvor læreren jobbet. Det var en kollega, men hvem det var, kan være det samme, sier han.

Byråden kjenner til saken

Byråd for byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl, kjenner til kritikken fremmet av oslolæreren.

– Jeg har fått en tilbakemelding fra assisterende direktør i utdanningsetaten, Patrick Stark, på at områdedirektøren tok kontakt med rektor for å sjekke om skolen fulgte retningslinjene for kartleggingsprøvene.

Ifølge Dahl er hun opptatt av at skolene ikke skal teste elevene med øveprøver, siden kartleggingen da mister sin hensikt. Hun er også opptatt av retten til å ytre seg.

Utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl er opptatt av at lærerne skal få snakke fritt.

Ønsker flere aktive lærerstemmer

– I Oslo kommune har alle lærere full rett til å uttrykke seg om sin arbeidssituasjon uten å måtte avklare det med sin leder. Jeg ønsker å høre flere lærerstemmer og oppmuntrer til det hver gang jeg besøker skolene. Jeg ønsker at lærerne blir mer aktive, skriver leserinnlegg, deltar i sosiale medier og eventuelt sender epost til meg.

Men byråden har ikke satt i gang noen tiltak for å fremme åpenheten i osloskolen.

– Vi har ikke iverksatt noen spesielle tiltak overfor utdanningsetaten for å fremme åpenhet. Det er en lederoppgave å følge de prinsippene vi som byråd står fast ved, for eksempel åpenheten.

Må gjennomføre tiltak for ytringsfrihet

Dermed har ikke byråden så langt fulgt opp vedtaket som fikk flertall i bystyret i desember, fremmet av Eivor Evenrud, i Rødt.

Oslos bystyrerepresentant, Eivor Evenrud fra Rødt, fikk i desember i fjor flertall for dette forslaget om åpenhet.

Det lød: «Alle ansatte i Oslos barnehager og skoler skal kunne uttale seg og delta i offentlig debatt uten å måtte avklare sine uttalelser med øverste leder. Byrådet bes sette i gang tiltak for å sikre at ytringsfriheten for ansatte i osloskolen ivaretas.»

 

Siden VårtOslo har valgt å holde på anonymiteten til læreren, har vi også valgt å la være å nevne skolens navn. Vi har ikke snakket med rektoren ved den aktuelle skolen om innholdet i samtalen mellom skolen og områdesjefen.

Powered by Labrador CMS