Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) fotografert ved E18 tidligere i år. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Samferdselsminister Dale: Hele E18 og Oslopakke 3 er i fare

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier at Viken-politikernes nei til E18-planene kan få dramatiske konsekvenser, men avviser at det er en trussel.

Publisert

Utspillet kommer etter at det rødgrønne flertallet i det nye storfylket Viken ga beskjed om at de vil stanse planer om kapasitetsutvidelse på E18 i Bærum på veien inn mot hovedstaden.

– Det er ingen tvil om at det som Viken nå melder i sin politiske plattform, ikke bare setter E18-prosjektet i fare, men også mange kollektivtiltak gjennom Oslopakke 3. E18 er en sentral del av Oslopakke 3, som også er grunnlaget for avtalen vi har med Oslo og Akershus i dag, sa Jon Georg Dale til Aftenposten onsdag ettermiddag.

I sin nye samarbeidsplattform skriver Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV i Viken at veikapasiteten på E18 ikke skal øke. Det nye fylkesrådet ønsker i stedet å stoppe utbyggingen ved Strand i Bærum, og mener at prosjektet må planlegges og behandles politisk gjennom Oslopakke 3.

– Ikke en trussel

Overfor NTB avviser samferdselsministeren at utspillet hans var en trussel.

– Grunnen til at jeg er så tydelig på dette, er at det politiske flertallet i Viken øyensynlig ikke har tatt innover seg rekkevidden et slikt forslag vil ha. Det kan være at MDG og Arbeiderpartiet med dette setter viktig kollektivutbygging i spill, sier han.

Samferdselsministeren understreker at E18 ikke er et isolert prosjekt, og at det har fått bevilget penger i årevis. Realiserer man det ikke, rokker man ved hele fundamentet for Oslopakke 3 og regjeringens byvekstavtale med Oslo og Akershus, mener han.

– Var det en ting som kom uventet på meg, var det at Arbeiderpartiet og MDG spenner bein på viktige kollektivløsninger, sier ministeren og peker på utbyggingen av Fornebubanen og en ny T-banetunnel i Oslo.

Uenige om enighet

Dale sier han er positiv til dialog og et mulig møte med Viken-politikerne. Men inntil det eventuelt finner sted slår han fast at han forholder seg til de lokalpolitiske vedtakene som er gjort.

Tonje Brenna (Ap), som blir fylkesrådsleder i Viken 1. januar, sier til Aftenposten at kritikken fra Dale er uforståelig. Ap-politikeren viser til en avtale hun og fem andre lokalpolitikere fra Oslo og Akershus signerte på i 2016, men som regjeringen senere så bort ifra.

– For meg virker det nærmest absurd at det å stå på Oslopakke 3-enigheten, er å sette den samme enigheten i spill, sier Brenna.

Ramme på 120 milliarder

Oslopakke 3 er den overordnede planen for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Det meste som bygges av veier og bane i de to fylkene, finansieres gjennom Oslopakke 3. Avtalen har en økonomisk ramme på 120 milliarder 2016-kroner for perioden 2017–2036.

Viken er det nye fylket som etableres som en sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold, samt Svelvik kommune i Vestfold fra 1. januar 2020. Etter fylkesvalget i høst er det politisk flertall for å avvikle Viken og gjenopprette de tidligere fylkene.

Powered by Labrador CMS